“Jesus Saved Me in a Bar” – Carla Pratico’s POWERFUL Testimony

Källa: 700 Club Interactive

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Jesus Saved Me in a Bar” – Carla Pratico’s POWERFUL Testimony

RUNES HÖRNA: HÖST OCH VINTER MED ETT USA UNDER STRESS

När Covid-19 under våren med kraft slog till mot det amerikanska samhället stod det sedan tidigare klart att pandemin endast var den utlösande faktorn till att de sedan länge stora strukturella bristerna i amerikansk ekonomi kom i dagen.

Centralbankens digitala sedelpressar har tryckt mer fiatpengar än någonsin tidigare i historien ochdå speciellt under det senaste halvåret vilket resulterat i att bankens balansräkning ökat med runt 85 procent.De skapade tillgångarna har till stora delar gått direkt till finans-aktie-och obligations marknaderna vilket ytterligare utökat en sedan tidigare gigantisk bubbla. Den aktuella policyn har resulterat i att amerikanen på gatan till stor del fått se sig förbigången och därmed drabbats ekonomiskt. Det uppenbara problemet har under året visat sig på ett flertal olika områden. Ett av de viktigaste fundamenten i ett lands ekonomi är arbetsmarknaden och att medborgarna ges möjlighet till sysselsättning. Under pandemin har den amerikanska arbetsmarknaden fullständigt dränerats på arbetstillfällen. Under de 25 veckor som förflutit sedan mitten av mars har nu inte mindre än 60 miljoner amerikaner anmält sig som nytillkomna arbetslösa.Oroväckande är att den siffran nu verkar att permanent ha etablerat sig runt 1 miljon per vecka. Aldrig tidigare i den amerikanska historien har något liknande skett. Avsevärt fler jobb har försvunnit under det senaste halvåret än både under finanskrisen 2008/09och IT-bubblan 2000. Samtidigt tror nu nära hälften av de tillfälligt permitterade att deras uppsägning kommer att bli permanent.Senaste siffrorna visar också att dessa farhågor verkar besannas. Kraven på en fortsatt arbetslöshets ersättning ökade för andra veckan i rad till 29,6 miljoner, den högsta siffra sedan 1 augusti,vilket innebär att 18,4 procent av arbetskraften nu lever på understöd. John Williams, ekonom som bland annat driver bloggen Shadow Government Statistics, menar att den verkliga arbetslösheten är betydligt högre än den officiella statistiken på 8,4 procent. Williams beräknar arbetslösheten på det sätt som officiellt var brukligt under 1980-talet. Med den principen hävdar Williams att dagens amerikanska arbetslöshet är runt 28 procent.Under de rådande omständigheterna har miljontals amerikaner på grund av pandemin fått se sina besparingar gå upp i rök.Värst drabbade är åldersgrupperna mellan 25 och44år vilka är överrepresenterade i statistiken.I början av augusti uppskattade en rapport att amerikanerna då också var skyldiga över $21 miljarder i obetalda hyror.Allvaret i situationen understryks av 2:a kvartalets amerikanska BNP-siffror som visade en minskning på årlig basismed32.9 procent, detta samtidigt som US-dollarn satts under press.

Än värre är det enorma budgetunderskottet som under året eskalerat med häpnadsväckande hastighet. Under de första 10,5månaderna av räkenskapsåret, vilket avslutas sista september, har USA:s budgetunderskott nått en rekord nivå på $3 biljoner(under samma period 2019 var motsvarande underskottet $0,87 biljoner). Det är osannolikt att det expanderande underskottet någonsin kommer att krympa igen förrändet monetära systemet återställs eller kollapsar.Dessa faktorer minskar förtroendet för den amerikanska dollarn vilken sätts under allt större press. Ett tecken på detta är att Kinaminskat sitt innehav av amerikanska obligationer.Peter Schiff, en av få som förutsåg 2008/09-års finanskris, menar nu att US-dollarn inte enbart kommer att falla utan kommer att krascha. Schiff sägeratt:”Detta kommer att inleda en verklig ekonomisk kris i Amerika, till skillnad från något vi någonsin har sett.Eftersom det kommer att tvinga Fed att välja mellan att rädda dollarn och att dumpa alla obligationer som de har köpt, låta räntorna stiga kraftigt, tvinga den amerikanska regeringen att sänka utgif-terna och överge alla dessa stimulansplaner, eller bara låta inflationen härja i hela ekonomin och utplåna en generation amerikaner. ”Ett annatbevis på att US-dollarn allt mer ifrågasätts är den sedan årsskiftet kraftiga uppgången för guld-och silverpriserna vilka stigit med drygt 30 procent respektive 50 procent. Vid månadsskiftet juli/augusti nådde också guldpriset ett nytt ”all time high”

Allt fler experter varnar nu för attrisken för kraftiga amerikanska börsfall väsent-ligt ökat under den gångna sommaren. Både aktie-och obligationsmarknaden är nu på randen till att drabbas av ett katastrofalt olyckstillbud och man menar att detta i slutändan kommer att krascha den amerikanska dollarn. Konsekvenserna av en kollaps av världens reservvaluta kommer att drabba globalt med förödande finansiell, ekonomisk och politisk förvirring och riskerar att resultera i socialt kaos.Förutom de nu aktuella ekonomiska problemen eskalerar även andra hot mot den amerikanska nationen. Understödda av globalisterna sätter Black Life Matter (BLM) och Antifahela det amerikanska samhället i gungning somi ett värsta-scenario riskerar att resultera i gränslandet tillinbördes krig. Kvällenden 18 september inleds i år d e Judiska Hösthögtiderna med Judiska Nyåret Rosh Hashana(Basunhögtiden) och fortsätter sedan med Jom Kippur (Försoningsdagen) och Sukkot(Lövhyddohögtiden). Samtliga av dessa högtider talar om Jesu återkomst. Under denna period har kraftiga fall tidigare skett på de amerikanska börserna både efter 9/11 2001 och i samband med den egentliga inledningen av Finanskrisen 2008.Tabellen visar fallen för Dow Jones-indexet.

Hösten är vanligtvis en turbulent tid på aktiemarknaderna men det är ändå anmärkningsvärt att tre kraftiga ras 2008 skedde under inledningen av samtliga av de tre Judiska Högtidsdagarna. Det största procentuella fallet någonsin för amerikanska Dow Jones-indexet skedde 19 oktober 1987 (svarta måndagen) då index föll 22,61 procent vilket då skedde tre dagar efter Shemini Alzeret / Simchat Torah(den åttonde dagen/dagen för firandet av Torah).Om de nu aktuella Judiska Hösthögtiderna kommer att signalera eskalerande turbulens i den amerikanska ekonomin och det amerikanska samhället vet vi i skrivande stund inte. Sannolikt är det dock så att Amerika och amerikanen nu står inför den kanske mest turbulenta höst och vinter sedan 30-talets depressionsår.

/Rune

Källa: www.elvorochjanne.se

Posted in Tidstecken | Comments Off on RUNES HÖRNA: HÖST OCH VINTER MED ETT USA UNDER STRESS

God is Real – Two Teens Saved from being Lost at Sea

Källa: 700 Club Interactive

Posted in Mirakel | Comments Off on God is Real – Two Teens Saved from being Lost at Sea

Blind från födseln får sin syn !

Posted in Mirakel | Comments Off on Blind från födseln får sin syn !

Gängmedlem möter Jesus i fängelsecellen

Källa: 700 Club Interactive

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gängmedlem möter Jesus i fängelsecellen

Denzel Washington talar om sin tro

Posted in Uncategorized | Comments Off on Denzel Washington talar om sin tro

För 150 år sedan föddes Anton Johansson, den 24 maj 1858 var hans födelsedatum. Med anledning av att det gått 150 år sedan han föddes vill vi uppmärksamma den största profet som förmodligen Norden har haft.

Anton Johansson föddes i Tärna socken i Norrland, men kom senare att bosätta sig i Lebesby, i Nordnorge. Hur uppmärksammad Anton Johansson uppenbarelser egentligen blivit visas bl. a av att Sveriges Television hade för några år sedan ett program om hans liv. Han hade flera uppenbarelser om framtiden, den största fick han natten mellan den 13 och 14 november 1907. Förutom att han såg sin frälsare med törnekronan och hörde hans röst, fick han reda på flera kommande händelser.

Anton Johansson som i början av förra seklet förutsåg flera krig.
Natten till den 14 november år 1907 fick han i en syn se flera världskrig utspela sig. Han såg först hur ett krig skulle blossa upp mellan Österrike-Ungern och Serbien, och hur socialismen därefter skulle sprida sig
i världen.
Dessa syner nådde ända till det norska stortinget. En stortingsman med efternamnet Buen gjorde narr av honom och menade att de borgerliga partierna använde hans förutsägelser för att försöka höja militärbudgeten. När det första världskriget utbröt ett år senare var det inte lika många i stortinget som hånade honom.

Stortingsmannen H Lund från Finnmark beskriver hur han år 1912 fick besök av Anton Johansson, som hade promenerat sex mil för att berätta vilka olyckor som väntade världen. Även i Sverige blev Anton Johanssons profetior kända. “Krigsprofeten blef sannspådd” skrev Svenska Dagbladet den 11 augusti 1914.
Ett annat krig skulle utspela sig mellan Tyskland på ena sidan och Frankrike, England och Ryssland på den andra – vilket skedde när andra världskriget bröt ut.
Tiden före det tredje världskriget, skulle det vara mycket tal om fred, med falska fredsmanövrar. Socialismen skulle ha trängt igenom hela Norden och bidragit till militär nedrustning. Kriget skulle föregås av upplopp i Paris, som skulle stå i lågor. Ryska trupper vällde plötsligt in genom Tyskland och Frankrike, där intensiva strider utkämpades. Amerikanska vapenlager i Tyskland föll i ryssarnas händer.

Anton Johansson såg kraftiga jordbävningar (innan atombomben) i Nordsjön som orsakade våldsamma tsunami-vågor mot England och övriga Nordsjöstater. Samtidigt såg han en kraftig orkan vid Stilla havet och områdena kring Panamakanalen. Virginia, Florida, Chicago, Minneapolis, Washington och New York upplevde explosioner och bränder.
Frankrike föll i ryssarnas händer, många fransmän välkomnade angriparna. Sverige och Norge skulle sedan angripas av rysk-franska styrkor och Sverige skulle förlora Gotland, medan Norge skulle förlora sina norra delar innan kriget avslutades.
Att Anton Johansson kunde förutse första och andra världskriget är intressant när förutsägelsen om det tredje världskriget ska bedömas. Florentinus Hällzon ger råd om hur man ska hantera dessa dramatiska framtidsuppenbarelser: “Hur som helst kan man ställa sig frågande inför en förutsägelse, tills man ser tecken på att den inträffar. Men man bör också ta varningen på allvar, då den sista delen av Johanssons förutsägelser mycket väl kan inträffa”.

En annan stark uppenbarelse fick han denna natt 1907 om att ett fartyg vid namn Titanic som under sin första resa mellan Europa och Amerika skulle förlisa. Vi har tidigare skrivit en mer utförlig artikel om denna uppenbarelse som Anton Johansson fick angående Titanics undergång. Den finns att läsa på vår hemsida med denna direktadress: https://flammor.com/profetior/profetia024.htm

Ytterligare en annan sak som Anton fick uppenbarat för sig var ”Juda-rikets snara återupprättelse”. Om detta står det i 1920 års upplaga av boken Nya syner, där alltså Anton omtalar det som sedan hände 1948 då Israel som nation upprättades. Anton Johansson var en djupt gudfruktig man. Han var en profet som fick varna, väcka och vägleda. Vår bön borde vara att Gud åter finge resa upp en profetröst i Norden. Vår tid behöver det kanske mer än någonsin.

Källa: flammor.com

Posted in Profetior | 1 Comment

Profetiskt: Compiling a dream I had last Monday night – DANA COVERSTONE: 8-25-2020

Posted in Profetior | Comments Off on Profetiskt: Compiling a dream I had last Monday night – DANA COVERSTONE: 8-25-2020

Profetiska nyheter – September 2020

Guds frid kära syskon.
Här delar jag två väldigt spännande nyheter, som ganska tydligt visar hur nära vi är helt avgörande och stora profetiska händelserna i världen.
Har Herren vår uppmärksamhet och är vi vakna inför den absolut avgörande tid vi lever i? Jag vet inte när Herren väljer att rycka sin församling till sig, men jag vet att tiden är mycket kort. Herren varnar församlingen i Sardes, att om dom inte är vakna, kommer Herren som en tjuv, och dom skulle då inte veta vilken stund Herren kom över dom (Upp 3:3). Det betyder samtidigt, att Herren önskar att vi ska känna till stunden och veta om tiden vi lever i. Han önskar vakenhet och hjärtan som bidar efter hans återkomst. Tiden är allvarlig och mycket kort.
100 % logiskt och möjligt

Arabvärlden sträcker sig från Atlanten i väster till Indiska oceanen i öster. Många av länderna igår i det så kallade ”Arabförbundet”, som bildades 1945. I detta förbund räknar man normalt med cirka 22 medlemsstater – länder som exempelvis Jemen, Irak, Egypten och Sudan. Alla länder är samtidigt medlemmar i islamiska konferensorganisationen.
Kushner, Trumps svärson, som har haft en betydande roll i fredsförhandlingarna i Mellanöstern, uttalar sig om att ”det är 100 % möjligt och logiskt för alla 22 arabstater att erkänna Israel”. När världen inklusive arabförbundet börjar ge uttryck för att vi är nära ett erkännande av Israel, så betyder det samtidigt att vi också är på väg mot ett snarligt uppfyllande av Daniels bok kap 9, som talar om Israels kommande förbund ”med de många”. Det kommer ett förbund mellan Israel och arabvärlden, och Arabförbundet kan mycket väl vara den organisation som skriver under på avtalet, som är utformat och gjort av Antikrist.
Källa: https://www.timesofisrael.com/kushner-vocal-minority-against-uae-normalization-will-become-more-isolated/

Profetia om ett tredjevärldskrig/GOG/Magog i 2020


En av 1900 talets mest inflytelserika rabbiner, Yisrael Meir (HaKohen) kom med en profetia under hans sista dagar, om ett stort kommande krig som berör vår tid. Han talar om ett tredje krig, som skulle bli större än något annat som tidigare har varit – och det skulle komma 75 år efter slutet av det andra världskriget. Det ska noteras att Yisrael Meir föddes 1838, och upplevde första världskriget, men dog i september 1933, sex år före andra världskrigets start. Han profeterade:
”25 år efter slutet av det sista kriget (första världskriget), kommer ett nytt krig att bryta ut som får det första till att likna en lek”.

Sanningen var dock att det gick 21 år mellan det första och det andra världskriget. Sedan fortsätter han:
”75 år efter det andra kriget, kommer det sista och det största kriget som får det andra kriget till att verka ännu mindre”

Det var den 14 augusti 1945 att man undertecknade ett vapenstillestånd, men det var först två veckor senare, den 2 september 1945, att Japan övergav sig. Det betyder att om denna profetia är korrekt, så kan vi förvänta ett tredjevärldskrig redan här i höst.
Källa: https://www.israel365news.com/149015/prophetic-rabbi-who-accurately-predicted-ww2-war-of-gog-magog-this-summer/

Avslutning

Dom profetiska nyheterna står i kö, och det är väl ändå inte så konstigt? På samma sätt var det när Jesus kom till jorden för 2000 år sedan. Det fanns en förväntan efter Messias, och alla tecken i himmel och jord, pekade på hans tid hade kommit. Det samma upplever vi i dag. Det har gått 2000 år sedan att Messias, vår frälsare gick på jorden, och det löfte han gav det judiska folket, var att ”efter två dagar (två tusen år) gör han oss (judarna) levande igen, på tredje dagen, (i starten av det messianska riket) låter han oss uppstå” – Hos 6:2.  Det betyder att vi lever i den tid, där vi kan förvänta att Herren vänder åter. På samma sätt som för 2000 år sedan, vittnar och pekar tecken i himlen och på jorden om hans återkomst. Först kommer han till sin kropp, Guds levande församling, och efterföljande till Israel, det judiska folket, för att upprätta det messianska riket på jorden.

Jesus kommer mycket snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com/

Posted in Profetior, Tidstecken | Comments Off on Profetiska nyheter – September 2020

An Angelic Encounter Changed His Life!

Källa: 700 Club Interactive

Posted in Mirakel | Comments Off on An Angelic Encounter Changed His Life!