Monthly Archives: July 2018

Allén som predikar!

Ett väckande budskap som saknar motstycke! Rubriken kan verka förvånande – kan en allé med träd ha ett budskap? Budskapet är att Jesus kommer snart! Läs själv denna märkliga uppenbarelse och bedöm själv trovärdigheten av den. Vad som gör denna … Continue reading

Posted in Profetior | Comments Off on Allén som predikar!