Monthly Archives: November 2019

Forskare gör stora fynd som bekräftar Bibeln !

Posted in Profetior, Tidstecken | 1 Comment

Noas ark “begravd i berg i Turkiet” Experter säger att 3D-genomsökningar bevisar bibliska arkens existens

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Osund upphöjelse av Maria ! Maria upphöjs till himmelns drottning.

Det är Jesus som skall upphöjas, inte Maria. Att människor förleds till att be till Maria är ett utslag av den osunda upphöjelse som hon fått. Okunnighet av vad det som tillskrivs Maria kan leda till att fler dras in … Continue reading

Posted in Tidstecken | 1 Comment

Linn Werner Olsson blev fri efter 15 år av drogmissbruk

Linn Werner Olsson blev fri efter 15 år av drogmissbruk. Hör hennes berättelse. Sebastian Stakset var rappartisten som efter flera års missbruk mötte Jesus och sin frälsning. Här samtalar han och Ruben Agnarsson från Himlen TV7 med olika gäster om … Continue reading

Posted in Mirakel | Comments Off on Linn Werner Olsson blev fri efter 15 år av drogmissbruk

I Uppenbarelse boken står att i den sista tiden som vi lever i skall den den falske profeten framträda !

Mycket som Påven driver i frågor stämmer helt överens med vad den falske Profeten skall göra och stå för. I Bibeln står det att den falske skall samla alla under en värdsreligion vilket Påven genomdrev och stiftade i februari i … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Änglar räddade livet på en man som fastnat under lastbil

Ps 91: 10-11 10 Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, 11 för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.

Posted in Mirakel | Comments Off on Änglar räddade livet på en man som fastnat under lastbil