Category Archives: Tidstecken

A Man That Saw The Catastrophic Events Of 2020 In Advance Is Now Warning About What Will Happen In November…

A few weeks ago, hardly anyone in America had ever heard of Pastor Dana Coverstone, but now hundreds of thousands of people all over the country are buzzing about him.  He leads a very small church in Burkesville, Kentucky and … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on A Man That Saw The Catastrophic Events Of 2020 In Advance Is Now Warning About What Will Happen In November…

Aliens and the End Times Deception

Since 1947, UFO sightings, claims of alien abduction, and “government disclosures” have exploded. “Aliens” have appeared in movies, books, cartoons, video games, TV Series, toys: There have been well over 500 movies featuring extraterrestrials and there are hundreds of TV shows/series about aliens. Untold millions of average people … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on Aliens and the End Times Deception

Pastor Is Given Shocking Dreams Of What Is Coming In The Months Ahead

Michael Snyder – What Pastor Dana Coverstone has been shown about the future of America is really shaking people up, and it confirms what so many other prophetic voices have been shown over the years. In Joel chapter 2, we … Continue reading

Posted in Profetior, Tidstecken | Comments Off on Pastor Is Given Shocking Dreams Of What Is Coming In The Months Ahead

Locusts, Solar Eclipse and Blood Moon Proof of the End Times?

ETH – Are locusts plagues, Solar Eclipses, and Blood Moons all indicators of the End Times? According to one evangelist, they definitely are. According to Express, Paul Begley, a Christian evangelist from West Lafayette in Indiana believes all these things … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on Locusts, Solar Eclipse and Blood Moon Proof of the End Times?

Onda Andevärldens redskap – Alice Bailey har påverkat många människor.

Hon var ett redskap för New Age-rörelsens frambrytande. Alice Bailey var ockultist och hon säger själv att hon hade en andlig guide som inspirerade henne i skrivandet. Hennes första böcker kom talande nog ut på förlaget Lucifer Trust! Lucifer är … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on Onda Andevärldens redskap – Alice Bailey har påverkat många människor.

The time is ripe for the revealing of the Antichrist

(OPINION) ETH – As devout Christians await the Second Coming of Jesus Christ, another major event is unfolding before our eyes and that is the rise of the anti-Messiah, or who the Bible calls the Antichrist. And according to a … Continue reading

Posted in Profetior, Tidstecken | Comments Off on The time is ripe for the revealing of the Antichrist

Major signs to indicate the Antichrist’s imminent arrival

ETH – One Bible scholar is warning that there will be several signs to indicate the imminent arrival of the Antichrist of the Bible and the return of the Lord according to Express. The Bible indicates that the Antichrist will … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on Major signs to indicate the Antichrist’s imminent arrival

Kontantlöst samhälle, helt överensstämmande med vad Bibeln förutsäger. Corona och kontantlöst samhälle Det är mycket som följer i spåren av Corona.

Coronapandemin påskyndar det kontantlösa samhället. (Skärmdumpning från Dagens Industri) Här om dagen besökte jag två affärer. I den ena möttes man av att på grund av Corona så tar man bara emot betalning med kort. I den andra så förkunnande … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on Kontantlöst samhälle, helt överensstämmande med vad Bibeln förutsäger. Corona och kontantlöst samhälle Det är mycket som följer i spåren av Corona.

Coronavirus, a Staged Crisis; 5G & the Coming New World Order

Almost 2,000 years ago, the Bible prophesied that a new world order—a one-world political, economic and religious system—will exist under the rule of the Antichrist in the last days (Dan. 7:23; Rev. 13:7-8). Only in the last fifty years have we witnessed … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on Coronavirus, a Staged Crisis; 5G & the Coming New World Order

Det är dags att läsa facit – profetiorna i Bibeln – för att kunna genomskåda det som nu förs fram. Mer om spåren av Corona Mycket förändras genom denna pandemi.

En följd av denna är att nu kommer kontroll på människorna. Detta måste belysas tydet är något som kommer att beröra oss alla och därför är det viktigt att vi på ett tidigt stadium uppfattar vad som är i görningen. … Continue reading

Posted in Tidstecken | Comments Off on Det är dags att läsa facit – profetiorna i Bibeln – för att kunna genomskåda det som nu förs fram. Mer om spåren av Corona Mycket förändras genom denna pandemi.