Antikrists ande är redan verksam

1 Joh 4:3 – och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

Guds ord skiljer på själva Antikrist, vilddjuret från avgrunden, som är knuten till den sista årsveckan, och den samma antikristliga ande som redan är verksam i vår tid. Antikrists ande representerar allt det som är mot Kristus och det han står för. Den anden är redan verksam och gör allt vad den kan för att förbereda för Antikrist framträdande, och för att förhindra Jesu komma.

Antikrist ande försökte till exempel att slå ihjäl judarna under andra världskriget, för att förhindra att judarna fick sitt land. Antikrist ande kommer på samma sätt att försöka utrota judarna i vedermödans tid, för att förhindra Jesu komma och upprättandet av Guds rike på jorden.

Förändra heliga tider och lagar

Dan 7:23-25 – Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar. 25 Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

När Daniel beskriver det fjärde djuret, som också är Antikrist och hans rike, så beskriver texten att Antikrist ska ”förändra heliga tider och lagar”. Ordet ”förändra” i den hebreiska grundtexten är ordet ”shena”, där en av betydningarna är ”att förändra” eller ”diversifiering”. Det sista ordet är intressant, då det betyder att man ”strävar efter olika metoder/lösningar för att nå sitt mål”. Vi har alltså med en ande att göra, som med olika metoder försöker att nedbryta det som Herren har bestämt, och ersätta det heliga med något ogudaktigt.  

Antikrists ande handlar alltså om att gå bort från Herrens ordningar, både när det gäller lagstiftning, församling, äktenskap, familj, media och generella värderingar och normer. Den ande som är verksam gör allt vad den kan för att motarbeta Guds rike, och långsamt har det onormala blivit normalt och det ogudaktiga har blivit det nya rättesnöret.

2021/2022

Vi har en månad kvar av 2021 innan vi går in i ett nytt år. Lite senare i december, kommer jag att försöka sätta några ord på året som har gått, och det profetiska skeende vi befinner oss i. Men jag kan inte redan nu låta bli att reflektera över den snabba utveckling vi har upplevt här under året. Det är inte bara Covid och allt det som har kommit i kölvattnet på det, men också politiska spänningar, ett andligt avfall och en skökokyrka som rör på sig.

Många andra jämte mig ser 2021/2022 som något ganska avgörande när det gäller Jesu återkomst och vedermödans början. Jag försöker alltid att vara försiktig när det gäller att sätta datum, men om inte Herren kommer tillbaka i 2021, så är året 2022 mer än intressant.

Avfall i samhället

Ett annat tidstecken är just Antikrist ande, som har varit verksam sedan korset. Vi har väl knappast upplevt ett större avfall från den kristna tron, än det vi gör i dag. Det lever i ett sekulariserat samhälle, som allt mer har öppnat upp för allt det som är ont och orent.

Andra tecken på ett stort avfall från den kristna tron i vårt samhälle, är att det utförs cirka 40–50 millioner aborter varje år runt om i hela värden (!). Det är alltså ett skrämmande antal ofödda barn som inte får lov att leva. Det är också ett faktum att cirka 30–40 % av allt data på internet har med pornografiskt inslag att göra. Det vill säga en tredjedel av all den data som finns på internet!

Andra skrämmande tal visar att nästen 35 millioner människor runt om i världen, på något sätt är beroende av droger av något slag. Även om tron fyller mindre i vårt samhälle, så är det faktiskt så, att nästan en tredjedel av Sveriges befolkning kan sägas utöva någon form av New Age, och då ibland annan meditation och yoga. New Age slår på att det är en väg till ”kärleksfull närvaro och personlig utveckling”, men egentligen fyller det bara ett tomrum av ett andligt mörker.

Den politiska oron gör sig också gällande när vi ser ut över världen. I dag är det inte mindre än 29 olika pågående konflikter i världen, där FN är inne med sina fredsstyrkor. Dessa konflikter är fördelat ut över hela världen, i både kontinenter som Afrika, Amerika, Asien och Europa.

Avslutning

När vi ser en Antikristlig ande som kommer till utryck i lagstiftningar, andligt avfall och politiska spänningar, så är det en situation som är unik. Det är människan själv som har gett efter för denna ande, och öppnat upp för new age, ockultism, droger och millioner av aborter varje år.

Tecknen på att den helige Ande snart träder till sida är överväldigande. När det sker genom församlingens borttagande, kommer vi att få uppleva ett mörker utan jämförelse. Det kommer att vara ett sista desperat försök från fienden, till att bryta sönder och ändra det Herren har bestämt – Guds rikes upprättande här på jorden, och till sist evigheten i det nya Jerusalem.

Var uppmuntrade i tron syskon och håll er nära Herren, han kommer mycket snart tillbaka

Guds rika välsignelse

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com