Det ryska hotet – Det är inte bara Ukraina som kan drabbas. (Skärmdumpning Expressen).

Blir det en konflikt med Ukraina höjs Sverige beredskap.

Nyhetsflödet domineras av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Det är naturligt också att vi skriver mycket om det eftersom det handlar om krig eller fred. Framtiden kan avgöras genom denna konflikt på många sätt.

Utvecklingen och utbredningen av en eventuell militär konflikt mellan Ryssland och Ukraina är osäker.

Sprider sig konflikten till de baltiska länderna så är genast Sverige med i bilden. Gotland kommer då att vara av ryskt intresse. Det visar detta nyhetsinslag: Hotet mot Sverige i rysk TV: “Väck inte den ryska björnen” (expressen.se)

Vi har blivit varnade förr för ett angrepp mot Sverige. Pastorn Birger Claesson fick 1952 profetiskt syner och en varning om ett kommande angrepp från Sovjetunionen. Hans budskap spreds i båda skrifter som gavs ut i stora upplagor. Förordet till skriften Sveriges ödestimme nedtecknades den 20 juni 1952. I det konstaterar han att han redan då besökt 22 av landets statskyrkor, förutom en mängd andra kyrkor och kapell. I dessa varnade han för vad som kunde komma att hända.

Han meddelade också att om man sökte Gud i bön och fasta skulle domen över vårt land skjutas på framtiden. Kristenheten följde denna uppmaning och öppnade kyrkorna för bön att vårt land skulle räddas undan krig.

Denna bönesatsning ledde till att en andlig väckelse bröt ut, människor omvände sig till Gud och blev frälsta. Sverige räddades den gången.

Anmärkningsvärt är det som kom fram efter Stalins död. Då angav en högt uppsatt rysk militär att planerna för ett anfall mot Sverige var fastställda till ett visst datum. Detta datum var alldeles i närheten efter Stalins död, som inträffade den 5 mars 1953

På 50-talet förstod kristenheten allvaret och gick in i bön.

Tyvärr kan vi idag konsterna att bilden är annorlunda; knappast några kyrkor vill ta till sig de profetiska varningar som kommit från olika håll och gå in i allvarligt menad förbön för landet. Snarare avvisas dessa syner och uppenbarelser och man öppnar inte kyrkorna för allvarliga budskap. Inte heller varningar från politiker och militärer leder till någon reaktion.

Kommer ofärdstider så är detta det enda som skulle kunna väcka upp det svenska folket att söka Gud.  Det är ändå det viktigaste. 


Holger Nilsson

Källa: flammor.com