En auktoritär våg – Det följer i spåren av covid-19.

Vart är vi på väg?

Rubriken kan synas vara märklig, men den är talande för vår tid. Vi bara citerar från Sky News programledare Cory Bernardi. Han kommenterade Frankrikes president Emmanuel Macron som tillkännagav ”obligatoriska covid-19-vaccinationer”, Bernardi sa att det är det första steget i en “auktoritär våg som ska svepa över världen”.

Hur detta kommer att gestaltats ser man genom att vaccinpass används och krävs i allt fler länder, för att kunna röra sig fritt. Då Dagens Nyheter skrev sin artikel som vi refererar till, så skriver man: ”Polispatruller rör sig längs gatorna och kontrollerar att människor har vaccinerat sig mot covid-19. I Österrike får ovaccinerade inte lämna hemmet om de inte har särskilda skäl.”

Bryter någon mot det som man nu inför i Österrike, då handlar det om kraftfulla böter man kan få erlägga. DN skriver: ”Om obligatoriet ska kunna genomföras i praktiken måste förmodligen polis kunna kontrollera folks vaccinstatus i hemmen. Ovaccinerade måste sökas upp och kallas till kliniker. Bötesstraff kommer att införas för dem som vägrar.”

DN hade inte mer än publicerat sin artikel förrän det kom ett än mer uppseendeväckande besked från Österrike. Den 19 november gick Förbundskansler Alexander Schallenberg ut och meddelade att vaccinkrav ska införas från den 1 februari 2022.

Vaccinationsplikt från detta datum är alltså det besked som kom.

En partiledare i Österrike uttalade sig samma dag och sa: ”Österrike har blivit en diktatur.”

Ingen hade nog tänkt att en demokratisk stat skulle kunna göra så mot sin befolkning som man nu varslar om. Kommer detta att ske är det ett nytt steg som många inte trott skulle kunna tas. Om detta hade skett i en diktatur, hade det inte varit fullt så uppseendeväckande. Nu sker detta i en demokrati – det är mycket anmärkningsvärt.

Det rapporterades vidare om att den som vägrar vaccinera blir dömd till böter och om man inte kan eller vill betala blir man skickad till fängelse.

Om man inte i Österrike lyckats skrämma sin befolkning till lydnad så att man vaccinerar sig blir det alltså tvång den 1 februari.

Reaktionen på detta dröjde inte. Direkt efter detta nya påbud gick tiotusentals ut på gatorna och demonstrerade i Österrike. En sund reaktion inför diktatoriska metoder. 

Nu har det börjat i Österrike – vilka länder följer efter? DN skriver ”Kommer fler länder att införa vaccintvång nu? Det är omöjligt att säga, men sannolikheten för det ökar när ett land har gått i bräschen.”

Vad detta i praktiken innebär är en uppdelning av människorna och som DN skriver är risken att man delar in medborgarna i ett a och b-lag.

Vi delas upp i goda och onda, säger en person i DN:s artikel.

Ja, denna uppdelning i goda och onda är det som kommer att ske i det antikristliga samhället. De goda kommer då att betraktas som de som är lydiga de förordningar som då påbjuds.

Det är bara det att de som betraktas som goda i själva verket är de som accepterar ondskan och lierar sig med den och det får evighetskonsekvenser – man går förlorad.

När det gäller ont och gott så kommer det onda att framställas som gott. Det är inte att undra på då Skriften säger:  ”Satan själv förklär sig till en ljusets ängel.” 2 Kor. 11:14. Vi behöver genomskåda det som sägs vara gott och som är dess motsats.

Vi lever i avslutningen av denna tidsålder då Jesus skall komma och antikrist skall träda fram. Då kommer uppfyllelsen av profetian i Upp. 13. Motiveringen kommer då att vara; för allas bästa och överlevnad – de som inte ställer upp på det kommer att betraktas som samhällets fiender.

Det är nu lätt att tänka på hur det blir under den antikristliga regimen, en regim som är totalt omfattande och tvingande för människor: ”Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan.” Upp. 13:16.

Redan nu kan vi höra ekot från det profetiska ordet ljuda – det är hög tid för ett allmänt profetiskt uppvaknande!


Holger Nilsson

Källa: flammor.com