En ny världsordning Det är vad som planeras.

Vi behöver därför vaksamhet inför planerna på detta.

Länderna har skuldsatt sig i en omfattning som det är svårt att ta till sig. Om pandemin skulle gå över, så befinner sig länderna i en helt ny situation. Världen kommer inte längre att vara sig lik.

Eftersom pandemin slagit till över hela världen är det globala lösningar som behövs. Detta förstår ledande politiker och man söker svar på hur dessa skall genomföras.

Man har därför myntat begreppet ”The great reset” – den stora återställningen. Klaus Schwab, som är ordförande för World Economic Forum har tillsammans med Thierry Mallert skrivit den omfattande boken Covid -19 The great reset.

Det blir en världsomfattande ordning, som blir global och som får sin slutliga utformning med en världsregering.

Hur häpnadsväckande detta än kan låta för en del, så kommer det faktiskt att bli så, det kan vi med full säkerhet påstå.

När det gäller denna omfattande globala förändring så kommer den alltså att omfatta hela jorden.

I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, beskrivs detta världsomfattande rike och dess ledare som ett vilddjur som får denna globala makt: ”och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag”. Upp. 13:7.

Makten beskrivs alltså med dessa världsomfattande uttryck som vi läser om i denna vers.

Det profetiska ordet är verkligen spännande och intressant och där har vi också facit över vad som väntar världen. Bibelns profetior slår alltid in.  


Holger Nilsson

källa: flammor.com