En välsignad sommar I Herren – Jesus kommer!

”Det vi upplever just nu är bara en glimt och ett varsel av det kommande mörkret. Vi ser en föraning av det i horisonten, och jag vill gärna dela något av det, som vi kan se är på väg”

När forskarna i början av året satte ”domedagsklockan” till 100 sekunder i midnatt, så tror jag faktiskt att det var en underdrift. På bara ett halvt år har världen förts in i ett ännu farligare skeende, där alla varningssignaler blinkar och prognoser varnar för sammanbrott. Men när den här världen ropar ”100 sekunder kvar”, som är en varning för att vi närmar oss midnatt, så kan det se ut som att den kan vara mer profetisk än Guds församling många gånger är.

Detta inlägg är samtidigt delat på hemsidan ”Jesus kommer snart”

Hur är det med Guds basun

På Flammor, Holger Nilssons hemsida, delade en kvinna en dröm om ett kommande krig och en invasion av Sverige. Systern kommer sedan med följande uppmaning:

”Hemma, på kvällen, får jag veta att larmprovet hade skjutits upp en vecka med hänsyn till nationaldagen. Hur illa är det ställt med oss egentligen? Jag drar parallellen: Hur är det med Guds basun? Lyssnar vi när den ljuder till varning och bättring, när tiden är slagen? Eller håller vi för öronen för att vi har fullt upp med att njuta av världslig fröjd? Och än värre, vaggar vi in människor i en falsk trygghet, som att “Herren kommer inte så snart”? Jesus sade: “Men vaken alltjämt och bedjen, att I mån kunna undfly allt detta som skall komma och kunna bestå inför Människosonen”. Luk 21:36”

Jag är enig med vår syster i Herren. Hur är det egentligen med Guds basun? Uppmuntrar och varnar vi för den tid som ligger framför? Herrens Ande talar och vädjar till sitt folk om den tid vi lever i, och den som har öron må höra vad Anden säger till församlingen.

Kan vi tyda tidens tecken

Luk 12:56 – Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?

Man kan leta förgäves efter ord i skriften som hävdar att den troende inte ska känna eller tyda den tid de lever i. I stället ser vi att Herren irättasätter dåtidens religiösa ledare som inte var vakna för Jesu messianska komma. De människor som kände till Guds löften, hade lyssnat till profeterna och skulle höra Guds röst, kände inte igen honom och kunde inte tyda den tid de levde i. Dom hade alla förutsättningar, men kände inte igen den utlovade Messias, när han väl stod framför dem. Dom förkastade Messias utan att veta, att Israels besökelses tid var just då. 

Den helige Ande önskar att vi ska känna tiden vi lever i och önskar att uppenbara den för oss, så vi kan se och förstå, att dessa tidstecken vi upplever, pekar på att vår förlossning står vid dörren.

Det tredje världskriget

Vi upplever ett krig i Europa som på inga sätt ser ut till att ta slut. Samtidigt som Europa förser Ukraina med fler vapen, så förstärks konflikten mellan Ryssland och USA/Nato. Hela världen lever i fruktan för att det kommer att utveckla sig till det krig vi upplever i Uppenbarelseboken, det tredje världskriget. En rysk general har här för nyligt uttalat sig om att Ryssland är i full gång med att förbereda ett stort krig, som också innebär Nato. 

Ryssland och Kina har flera gånger gett varandra och världen bekräftelser på deras vänskap och förbund. Inne i vedermödan, tror jag att vi kommer att få ett uppfyllande av många av de utombibliska profetior som talar om en rysk och kinesisk attack mot USA. USA:s storhetstid kommer att sluta, där krig och naturkatastrofer kommer att upplösa landet. En tid av dom kommer att gå ut över Amerika.

Israel och GOG kriget

Min personliga tro är att efter uppryckandet kommer nästa profetiska händelse att vara GOG/Magog kriget, där en allians av arabländer helt oväntat anfaller Israel. Irans kärnvapenhot mot Israel är större än någonsin. Ryssland har på det sista vänt sig mot Israel och kräver att Israel ska ge upp Golanhöjderna. Ryssland har samtidigt utfört en väpnad attack mot Israel, när Israel utförde ett militärt uppdrag i Syrien. Vi ser också tydliga tecken på att profetian om Damaskus närmar sig ett uppfyllande:

Jes 17:1 – Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

I den absolut sista tiden kommer det att utspela sig fruktansvärda händelser som kommer att skaka den här världen. En av dessa händelser och profetior berör staden Damaskus i Syrien. Damaskus har haft en stor roll och har varit vittne till cirka 5000 år av människans historia. Det var bland annat på vägen till Damaskus som Herren uppenbarade sig för Paulus, något som inte bara förvandlade Paulus liv, men som präglade hela kristendomens historia.  

Ännu en gång kommer Damaskus att spela en betydande roll, men denna gång i ändetiden. Det visar Herren, då han har en särskild profetia till både Damaskus och för det syriska folket. I Jesaja möter vi en profetia som hänvänder sig till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två millioner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad.

Global hungersnöd

Vi upplever en matkollaps, på ett sätt vi aldrig tidigare har upplev förut och världen upplever en desperat brist på mat. Världens ledare varnar nu öppet för att en världsomspännande livsmedelskris är på väg! Den är orsakad av både krig och av klimatkrisen. Det här kommer som en ytterligare katastrof i en tid när klimatförändringar och covidpandemin lett till att läget var det värsta sedan andra världskriget. WFP – World Food Program, har precis utgett deras årliga ”Global Report on Food Crisis – 2022”. Den konkluderar att cirka 180 miljoner människor I 40 olika länder, är påverkade av matosäkerhet, som kan leda till undernäring, hunger och svält. Vi som känner det profetiska ordet, vet att det bara är början.  

Matpriser stiger våldsamt, och millioner av människor riskerar att dö av svält. Så det vi ser är en kombination av tomma mathyllor, en skyhög inflation och försyningskedjor som brister. Naturalnews upplyser samtidigt att hela världen i princip bara har 3 månaders förråd av mat, så i det tillfälle att produktionen upphör, så har mänskligheten i princip ingenting att äta efter 90 dagar.

En världsreligion

Vi har tidigare uppmärksammat Påvens initiativ, som går ut på att samla alla världsreligioner under samma tak. Initiativet heter ”Abrahamic Family house”, som kommer att vara ett gemensamt huvudkvarter för de största världsreligionerna. Huvudkvarteret för detta interreligiösa initiativ kommer att ligga i Abu Dhabi i Mellanöstern, och ser ut att vara klart till invigning här i september i år. Påven som står bakom detta initiativ, visar tydligt att skökokyrkan intar sin plats i ögonblicket och förbereder sig för den avslutande tiden.

Det tredje templet

Genom flera år har vi upplevt hur Israel gör stora förberedelser för att bygga det tredje templet. Det betyder att det i princip är klart att byggas på väldigt kort tid när man först går i gång. Detta är alltså ett stort tecken på att vi närmar oss vedermödans tid med hast. 

En av de senaste nyheterna är att det går undan med att finna en tredje kviga, som kan användas till aska för att få den högsta av stadium av renlighet, så att judarna kan använda och ta sig in i det heliga templet. Om inget händer och allt går som det ska, har vi inom ett halvt år tre röda kvigor som är klara att användas i förbindelse med det kommande templet. Vill man läsa mer om Israels profetiska resa och tempelbygget, kan man ta del av det här.

En världsregering – NWO

Experter är ganska eniga i att det bara är en tidsfråga innan nästa virus hotar världen. Därför ska WHO försöka att framskaffa en nu pandemikonvention, som ska motverka att en ny lokal smittspridning inte får globala konsekvenser. 25 av världens premiärministrar och presidenter har påkallat behovet för en internationell pandemireglering eller ”pandemic treaty” som det heter. Ett globalt samarbete för att bemöta globala utmaningar. Därför behöver man ett nytt globalt organ, som kan vara med till att straffa, tillrättavisa eller belöna nationella regeringar, i förhållande till om de överhåller dessa globala regler. 

Här i juni fortsätter man dialogen för att utveckla detta ”pandemifördrag”. Det här pandemifördrag betyder helt enkelt att världen ger WHO nycklarna till en global regering, som också kan innebära och inkludera en plan för obligatoriska, universella digitala pass och ID-System. Vi är på väg mot en global regering och vilddjurets märke!

En global världsvaluta och ett nytt ekonomiskt system

Pippa Malmgren, som är en globalist och elitist. Hennes far var rådgivare till Richard Nixon och hon har varit rådgivare till presidenter. I april höll världsregeringen toppmöte och Pippa gjorde ett uttalande som bekräftar det som många har rapporterat i lång tid – ett nytt globalt ekonomiskt system är på väg och ett kontantlöst samhälle är runt hörnet!

Pippa uttalar sig:

“We are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I’ll say this boldly, we are about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one; the new accounting is what we call blockchain… It means digital, it means having an almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what’s going on.”

Pippa säger att vi är på väg mot dramatiska ändringar i den ekonomiska system vi känner till, där vi är på väg att överge det traditionella systemet med pengar och redovisningar för att införa ett nytt. Det här är digitalt, som betyder att man kan ha kontroll över varje enskild transaktion som sker i ekonomin, som ger mycket större klarhet över vad som händer.

Det här är inget annat än första steget mot vilddjurets märke, som är uppkopplat till detta system, som gör att all kontroll och redovisning måste ske med hjälp av vilddjurets märke. Vi är med rasande fart på väg mot Uppenbarelseboken kap 13.

Pest och farsoter

Pest och virus kommer att vara en del av ändetiden, som kommer orsaka millioner av människors död. För ett tag sedan varnade Bill Gates om att världen inte har sett det värsta av covid, och att vi kan förvänta ännu mer dödliga och aggressiva varianter. Här är några nya och gamla varianter som världen måste förhålla sig till just nu: 1. Oförklarlig Hepatit mot barn. 2. Japansk encefalit 3. Ebola 4. Influensatyp H3N8 5. Mystiskt virus som slår ihjäl hästar i Colorado 6. Apkoppor sprider sig runt om i världen

Avslutning

Förra veckan delade en syster, under synonym ”S”, en stark profetisk dröm som hon delade med oss. Den vill jag gärna uppmärksamma och dela igen:

”I natt drömde jag en väldigt kort men stark dröm! En man i en kyrka/församling reste sig upp och sa: ”Så säger Herren Gud: Tiden är inne för min ankomst”. Så kom ett dån/skakning, och jag vet inte om jag vaknade just då eller, om jag fortfarande drömde, men det kändes såå verkligt för jag tänkte: oj, är det dags nu? Och så bara låg jag där och väntade på att min kropp skulle förvandlas. Men inget hände. /S”

Jag tror att det är precis det som Herren talar i den tid som är. Det är ett starkt, tydligt och klart budskap: ”Tiden är inne för min återkomst”! Det betyder att tiden är inne för brudgummens återkomst, och för ett uppfyllande av Joh 14, där Herren lovade att vända tillbaka för att ”hämta oss till sig, för att vi ska vara där han är”.

Vår älskade brudgum kommer och han kommer snart! 

Hemsidan håller uppehåll med inlägg, men inte för kommentarer och uppdateringar av händelser och tidstecken ute i världen. Om Herren dröjer kommer nästa inlägg i början av augusti. 

Jag önskar var och en välsignad sommar i hoppet av Herrens tillkommelse.

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com