Frimurarorden –

Det är verkligen viktigt att upplysa om vad Frimurarorden står för.

För att säga det kort: Utifrån Bibelns undervisning är det helt otänkbart att tillhöra dessa ordnar.

”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.” Efs. 5:11-12.

Dessa ord kan sägas vara tillämpbara på de ordnar som vi här har namngett. Mörker och hemligheter som inte får yppas, ska en kristen inte ha någon delaktighet i.

Syftet med att vi nu tar upp dessa ordnar i två artiklar är att upplysa om vad de står för, så inte fler funderar på att gå med i Frimurarna eller bli Tempelriddare.

Det är också för att ge upplysning och hjälp till dem som redan gått in i dessa ordnar; att tala om att det går att lämna ordnarna och bli fria från deras inflytande. Det handlar inte om att fördöma dem som tillhör dessa sällskap, utan om att hjälpa.

(Bilden här ovan är från Frimurarnas Huvudsal i Oslo i närheten av Stortinget. Bilden i sig är talande och säger en hel del om denna order.)

De som gått in i ordnarna har ofta inte varit medvetna om vad dessa egentligen står för. Många känner sig stolta och bekräftade, ja, nästan som utvalda då man får förfrågan att gå med i dessa sällskap, där många prominenta herrar är medlemmar.

Det kan alltså verka lockande att gå med, men när man väl gått in kan det vara svårt att gå ur, på grund av de tysthetslöften som man måste acceptera.

Det löfte man avger vid en av invigningarna till Frimurarorden lyder:

”Om jag på minsta sätt skulle bryta detta mitt löfte, så samtycker jag till att min hals må bli avhuggen, mitt hjärta utrivet, min tunga och mina inälvor må slitas ut, samt att allt detta kastas i havets avgrund, min kropp bränns, och min aska blir utspridd i luften, så att ingenting av mig och min härkomst må återfinnas bland människor eller frimurare.”

Ett sådant trohetslöfte är förstås ett sätt att binda människor till tystnad. Det skapar naturligtvis också en fruktan för att lämna Frimurarna.

Det är verkligen inga goda löften som avges, tvärtom talar det om ondska och död. När det gäller det senare, döden, så är det också anspelningar på detta, då man vid invigningen i en av graderna läggs i en kista. I åttonde graden är det en ritual med en egen frimurarordination av präster. Där svär de på att de är villiga att offra sitt liv för frimureriet!

Det är alltså väldigt storordiga och framförallt osunda ritualer och löften som förekommer inom Frimurarorden.

Det vore fel att påstå att frimurare är onda människor, inte alls. De flesta, och inte minst de som är frimurare i de flesta graderna, är helt enkelt inte medvetna om vad som förekommer och vilka ritualer som gäller på toppen av denna pyramid av grader. Denna information har nämligen inte meddelats till dem som tillhör de underliggande graderna.

Sedan ska det också sägas att det är skillnader på frimureriet i olika länder. När det gäller det svenska, så kan det åtminstone i de lägre graderna, tyckas som att denna organisation är en kristen sådan, dock med hemliga och mystiska ritualer.

Det är däremot känt att på toppen av dessa grader finns en stormästare. På den svenska stormästarens ämbetsdräkt finns olika kristna symboler, men också astrologins stjärnbilder. Vidare finns det magiska, kabbalistiska tecken och symboler på denna dräkt. Något annat att notera är att på de högsta graderna förekommer en varelse, som benämns Baphomet. Han förekommer bland annat på ett kors som används i samband med en ritual i den högsta XI:2 graden.

Den som uppger detta är den norske teologie doktorn Sverre Dag Mogstad i sin bok om Frimureriet. Han har ägnat stor tid åt att studera frimurarorden. I nästan 10 år har han forskat kring detta! Han har på detta sätt fått mer insyn i Frimurarorden än många frimurare – åtminstone de som befinner sig på lägre graderna.

Hans bok bär titeln Frimureri: mysterier, fellesskap, personlighetsdannelse. Boken kan fjärrlånas på svenska bibliotek.

Det finns i Frimureriet en symbol, Baphomet. På wikipedia kan man läsa mer om denna: https://sv.wikipedia.org/wiki/Baphomet.

Baphomet förekommer i Frimurarsammahang, bara detta kan vara en anledning till att omgående lämna denna orden. Kan det verkligen vara så allvarligt att Baphomet är kopplad till Frimureriet? De flesta svenska frimurare skulle kanske förneka det.

I den svenska Frimurarlogen finns ett tio-gradigt system. I det amerikanska frimureriet finns hela 33 grader. I de allra högsta graderna, framkommer vilka mörkrets makter som man är beblandad med. Vi tar med ett citat från Oliver Lindbergs bok som ses här:

”När frimurarna lär sig att ’nyckeln till krigaren på berget’ är att rätt utnyttja det som genererar levande kraft, då har han lärt sig ’sin konsts mysterium’. I sina händer har han Lucifers sjudande energi och innan han få gå vidare framåt och uppåt måste han bevisa sin förmåga att rätt tillämpa energin.”

Här blir det alltså än mer tydligt; Lucifer är ju ett annat namn på djävulen. När det gäller det amerikanska frimureriet finns det flera som trängt in i det och beskrivit sina intryck. Talande är titeln på en av dessa böcker:

Det finns idag möjligheter att få en inblick i Frimureriet och dess ritualer genom att ta del av hemliga inspelningar har gjorts och lagts upp på youtube. En av dessa hemliga inspelningar har sänts på kanal 7 i Turkiet och spelades in i en frimurallokal där 1997. I filmen slaktas en get och höga frimurare dricker av dess blod. Det inspelade materialet chockade inte enbart det turkiska folket utan även frimurare som inte hade nått de högre graderna än.

Frimureriet i olika länder varierar, men bara för att man i Sverige har anpassat det mera och inte agerar som i detta mesta extrema exemplet från Turkiet, så är det likväl Frimureri. Det är ett sällskap där mörker och hemligheter finns. För en kristen borde det vara självklart att inte gå in i detta hemliga sällskap.

Här kan vi tipsa om en länk, som går till ett program som sändes på Kanal 10:

I programmet ser man Roger Aase som var en högt uppsatt medlem i norska Frimurarorden. Tillsammans med Kenneth Adolfsson (f.d. frimurare) och Bert Lundgren (f.d. Odd Fellow) berättar de i programmet På Gränsen, hur de lämnade de hemliga ordnarna, när de upptäckte att religionsblandningen, de ockulta ritualerna och de starka ederna stod i konflikt med deras kristna tro.

Programmet är mycket avslöjande och sevärt och bör ses av så många som möjligt!

Det som vi har skrivit i denna artikel har syftet att varna för att gå med i Frimurarorden. Det är också ett budskap att om du redan tillhör denna orden, behöver du inte frukta för att lämna den. Det finns alltså flera som gjort det och upplevt förlåtelse för att man kanske i okunnighet lockats med i Frimurarorden.

Lämna den och bekänn det som synd, så finns det förlåtelse, 1 Joh. 1:9:

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.


Holger Nilsson

Källa: flammor.com