Himmel och helvete är verkliga platser !

Källa: 700 Club Interactive