HOUSE OF NAOMI –  Ett hus och plats för upprättelse av kvinnor i Tanzania. Var med och stöd deras vision och att kunna slutföra bygget.

House of Naomi i Tanzania är en del och en fortsättning på församlingen FPCT Ruahas sociala arbete.
Detta är en församling som länge arbetat med att hjälpa fattiga och utslagna i samhället på olika sätt.

House of Naomi behövs…

House of Naomi finns för att hjälpa övergivna kvinnor och änkor som får ingen eller mycket begränsad hjälp av sina släktingar och samhället. Många riskerar att hamna i total misär och likaså deras barn.
Genom House of Naomis träningsprogram vill vi tillsammans med församlingen hjälpa dessa kvinnor att få ett nätverk och att kunna försörja sig och sina barn.
Vår dröm är ett hus där kvinnorna kan bo under en mer akut period och sedan slussas ut i samhället med stöd.

Vår förhoppning och bön är att vi inom en snar framtid ska få möjlighet att få slutföra House Of Naomi huset och erbjuda utslagna kvinnor en plats och boende avsedd för tränings- och själavårdscenter för de kvinnor vi vill hjälpa.

AKTUELLT HT 2023
Väggarna är nu på plats på House of Naomi ( se film nedan ) och vi fortsätter att möta de behov hos de fyra familjer vi hjälper i dagsläget där 16 barn är med och får hjälp med lite mat och bidrag till skoluniformer m.m.
Vårt mål är att kunna färdigställa huset början på 2024. Vill Du vara med och hjälpa till och bidra så använd nedan Bank giro eller Swish: Allt arbete görs helt ideellt och alla gåvor, går oavkortat till att slutföra bygget samt till familjerna och barnen som HoN stöttar. Tack för din gåva, Gud välsigne er!

HOUSE OF NAOMI
Swish: 123 493 8668
BG-nr: 5670-3812

Hur uppstod visionen om House of Naomi

Allt började en varm dag på en bönekonferens i Ruaha village i Tanzania i februari 2021. Marie Bronedahl upplevde hur Gud talade några ord till henne.
“Jag vill att du bygger ett hus på den här platsen för kvinnor som blivit övergivna av sina män”. Hon svarade: “Blir dom det? Men Gud jag bygger inte hus”.
Han svarade; “Nu gör du det.”
Hon svarade; “Då får du bygga det Herre genom mig”.
Och fortsättningen på detta och berättelsen om alla de som blivit en del av visionen – eftersom ingen kan göra något sånt här ensam – kan du följa genom House of Naomis hemsida m.m.

Men hur hamnade Marie i Tanzania i en liten by som de flesta inte hört talas om?
Jo egentligen började det flera år tidigare då hon och maken besökte Nationell böns bönekonferens i Aneby. Vilket påverkade Marie några år senare när hon läste på ALT-Akademi för ledarskap och teologi och valde missionsinrikting. Det blev inte Sydkorea eller Thailand som hon tänkt utan istället ledde Gud det på märkliga vägar till att hon och två vänner åkte 3,5 veckor till Tanzania under våren 2020.
Resan utmynnade i en uppsats om bönen i FPCT-Ruaha. Men mitt i allt kom tilltalet från Gud om House of Naomi.

I december samma år blev det ännu en resa med ett nytt team för att medverka i en bönekonferens i Ruaha. Vid den andra resan mötte Marie sista dagen “av en slump” en kvinna på en strand utanför Dar Es Salaam som visade sig vara grundaren till ett arbete som haft stor påverkan på Tanzania; Vicoba.
De arbetar med empowerment of women – entreprenörskap och hjälp för övergivna kvinnor och änkor. Kvinnan Marie mötte på stranden hade själv grundat det och dessutom varit med i Tanzanias parlament i över 10 år.
Sista dagen innan planet lyfte besökte Marie och nen teammedlem med pastor Gersons Sangiza och hans dotter Sheba Vicobacentret där man utbildar och hjälper kvinnor.

Under våren 2021 har House of Naomi bildats som organisation i Sverige med en styrelse bestående av 5 medlemmar.
En viktig del är förebedjargruppen i signal och våra följare på fb och instagram samt stöttande församlingar.
Vi har under våren skickat två team att tränas i empowerment och påbörjat ett utbyte med Vicobacentret.
Ett team från Ruaha och ett från Dar Es Salaam som är mycket nöjda och flera har redan börjat använda vad de lärt sig.

Något styrelsen är extra glada för är att stödet från Missionskyrkan på Tjörn som tagit församlingsbeslut att stötta arbetet. Flera av House of Naomis styrelsemedlemmar är också medlemmar där.

I början på sommaren fick House of Naomi erbjudande av sjuksköterskan och missionären Anne Björhage att vara med och skicka en container med saker till Tanzania och House of Naomi något som ska skedde under hösten 2021.
Vid nästa Tanzaniaresa i December 2021 fick vi det stora förtroendet att förvalta 1,5 ha för församlingarna i området för att i Ruhembe börja bygga House of Naomi.
Under 2022 har vi arbetat vidare med olika dokument, ritningar och tillstånd.
Nu är målet att börja bygga under 2023.
Under tiden stöttar vi ca 4 familjer med kvinnor och barn i svåra situationer.
Stort tack till er som står med i bön och arbete!

Detta är bara början och vi ser med tacksamhet och förundran på vad Gud gör!

Be