Många ser Frankrikes president som den kommande store ledare.

Här ovan ses Time:s framsida, ser man närmare på bilden kan man se som två horn över hans huvud.

Det kan vara en tillfällighet, men det kan också vara så att det är en talande bild om Macron som själv ser sig också som den som vill leda inte bara Europa, utan också världen.

Macron har sagt sig vilja regera som en gud, det är ett oerhört påstående och ett uttryck för ett högmod. Vi vet att det var högmodet som förvandlande den strålande ängeln Lucifer till djävulen då han vill göra sig lik Gud.  Läs Jes. 14:12-14.

Detta högmod kan öppna upp för att djävulen tar sin boning i honom, precis som det hände med Judas: ”Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och var en av de tolv.” Luk. 22:3.

Vi vill också omnämna den syn som pastor Ingvar Harknäs fick för flera årtionden sedan. Den är beskriven i hans bok: ”Världens sista dagar”. I den synen såg han att Antikrist kom från Frankrike.

Det är anmärkningsvärt. En del av det Harknäs såg har gått i uppfyllelse på ett anmärkningsvärt träffsäkert sätt, därför skall inte avfärda detta lättvindigt.

Vi har nu kommit så långt i det profetiska skeendet att vi kan räkna med att Antikrist finns i kulisserna. Låt oss vara vaksamma i denna sena tid!

One Comment

Leave a Reply