Nog finns Gud alltid

Det finns en Gud och Han vill ha kontakt med Dig!

Varje människa som inte helt fastnat i ateistiska tankar borde förstå att någon högre makt ligger bakom det som vi ser.

Det är precis som varje pryl som vi ser, vet vi att det är någon som ligger bakom tillverkning av den.

Det mest avancerade som finns i denna värld skulle å andra sidan bara ha blivit till genom först en explosion och att sedan alla det fantastiska som finns i världen, bara finnas till utan en tanke bakom det. Tänk bara människan hur vi fungerar och hur vi har blivit till.

En mans spermier som kommer till ett ägg i kvinnas livmoder, av det blir det en människa. Hur kan man bara bli till med dessa två ”indegrienser” som behövs för att en människa skall frambringas. Vem har skapat spermierna, vem har gjort kvinnas ägg? Hur skulle de bara av en slump bli till och finna varandra utan att någon ”konstruerat” detta?

Kan man tro att det blivit till utan en tanke, en skapare bakom detta, då har man en mycket stor för att inte säga en så enorm tro så att den kristnes tro förbleknar, den som tro på en Skapare. Här kan man bara tänka på vilket som är lättast att tro på?

Det finns hur liten chans som helst, ja en 1:a med hur många nollor som helst efter, för att det skulle kunna bara  ”blivit så”. Man kan bara tänka hur denna lilla människa i livmodern får den näring den behöver genom navelsträngen, vem har ordnat det så att det växer fram en sådan sträng? Hur kan fostret överleva inne i livmodern utan att kunna andas, men så fort den framfötts behöver den luft för att leva? Ett under är hela människans tillblivelse. Så finns det människor som säger att de inte tror på under! Det är ju det man gör när man tänker på det nämnda.

Många forskare inom naturvetenskap förenar sin profession med en personlig gudstro. 75 procent av alla forskare i världen tror på Gud, enligt en stor undersökning för ett par decennier sedan.

I USA, som får räknas som naturvetenskapens högborg, svarar omkring 40 procent av biologer, fysiker och matematiker att de tror på en Gud som aktivt kommunicerar med oss människor, alltså en personlig Gud. Det är ungefär lika många som vid en liknade undersökning i början av 1900-talet. Uppgifterna hämtade från Claphaminstitutet.

Det kan vara svårt att ta in för svenskar i ett av världens mest sekulariserade länder där ateism verkar vara den nya tron.

Men världen är större än vårt land och tänkarna bland de intellektuella finns de som är tänker större än de som finns i Sverige.


Holger Nilsson

Källa: flammor.com