Nu behöver vi vara beredda Militären höjer beredskapen.

Som Guds folk behöver vi också höja vår beredskap.

I dessa dagar är det många som tänker på den syn som kvinnan fick i Valdres på 1960-talet. Den är synnerligen aktuell och den kan läsas i sin helhet här: Allvarlig profetia om vår tid – Holger Nilsson    | Flammor – profetisk tidskrift

Vi skall bara stanna till lite inför den sista delen den som ännu inte är uppfylld, men som snart kan få sin totala uppfyllelse och vi fogar in kommentar till den inom paranteser: ”Invandring och det tredje världskriget.

“Folk från fattiga länder strömmar till de rika länderna. De kommer till Europa, till Skandinavien och också till Norge. Det är många som kommer. Och folk börjar tycka illa om dem och bli hårda emot dem. De   behandlas mer och mer som judarna före andra världskriget.

Då är måttet för våra synder fullt. Kriget bryter ut. Först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. (Den konflikt som startade i östra Ukraina, var en liten konflikt):

Men den tar inte slut. (Konflikten startade 2014, den tog alltså inte slut). Den tilltar och breder ut sig. (Nu har denna konflikt brett ut sig över stora delar av Ukraina). Till slut eskalerar den till ett stort krig. (Det finns många experter som varnar för att detta kan leda till ett storkrig i Europa). Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. (Putin har varnat för att han kan använda kärnvapen, det är alltså bara de två sista stegen som inte fått sin uppfyllelse men som snart kan få det).

Luften, jorden och vattnet förgiftas och fördärvas. Folk från de industrialiserade länderna i Amerika, Europa, Australien, Japan och andra liknande områden måste fly. De kan inte bo kvar längre. De kommer till de fattigaste länderna som har undgått det värsta.

Men där är människorna inte särskilt villiga att ta emot oss på samma sätt som vi inte var särskilt villiga att ta emot dem.”

Så avslutades synen som hon återgav för Emanuel Minos. Hela synen handlade om vad som skulle ske och att det var tecken på Jesu återkomst. Det framgår inte när i förhållande till kriget detta sker. Det är därför vi nu behöver ha dubbel beredskap.

Den ena beredskapen handlar om det absolut värsta = krig i Sverige.

Den andra handlar om det absolut bästa = Jesus hämtar hem oss till himlen.

Må vi förstå att vi lever i tidsålders definitiva slut och vara beredd på vad som än händer – krig eller Jesu tillkommelse.


Holger Nilsson

Källa: flammor.com