President Emanuel Macron. Macron vill förändra Europa

Återigen har han skapat förvåning.

På Europadagen 9 maj förbluffade Emmanuel Macron åhörarna genom att uppmana till skapandet av ett nytt europeiskt politiskt organ för att konkurrera med Europeiska unionen och med mer makt. Emmanuel Macron har efterlyst en ny politisk organisation för att förena demokratier på den europeiska kontinenten, eftersom han varnade för att Ukraina förmodligen inte skulle gå med i EU på flera decennier.

Europadagen är en dag för att fira fred och enighet i hela Europa. Den här dagen, enligt den officiella webbplatsen, är det vår kollektiva plikt att återuppliva den europeiska drömmen och återuppliva den europeiska integrationen.

Macron menar att covid-19 har dock visat oss att europeiska unionen måste vidta kraftfulla åtgärder som står i proportion till de faror som hotar oss för att skydda medborgarnas liv och hälsa och bevara vår ekonomi. Därför uppmanar vi liberaler att tillsammans med oss mobilisera lokala politiker och det civila samhället för en stor proeuropeisk rörelse den 9 maj för att fira europeisk enighet och fred. Emmanuel Macron brukade idag kräva skapandet av en ny europeisk politisk grupp med verklig makt, med honom till synes som ledare.

Macron har tidigare sagt att han vill regera som en gud, som den romerska Jupiter. Vi ser här ovan en illustration av hur detta bland annat har uppmärksammats av tidningen Le Point.

Påven har önskat att Macron skulle träda in som något av en världsledare. Det är inte små ambitioner som finns av Macron och kring honom. Vi får se var det slutar.


Holger Nilsson

Källa: flammor.com