SENASTE NYTT FN:s globala agenda FN finns med i bilden för en global förändring.

Man har en agenda för denna och hur man vill att den skall genomföras.

Förenade Nationerna, FN, spelar en avgörande roll för inflytandet över världens länders framtida kurs. En särskild agenda finns antagen i FN.

Då FN firade sitt 70-årsjubileum den 15 september 2015 hade världens ledare annonserat att något historiskt skulle äga rum. Det var så stort att FN:s generalsekreterare annonserade det som ”en historisk vändpunkt för vår värld.”

Ja, det var så stort att president Obama kallade det för ”det största och viktigaste steg vi har tagit.” Det är sannerligen stora ord.

De flesta människorna i världen förstod inte och förstår fortfarande inte omfattningen av detta stora steg. De är närmast som brickor i ett spel.

Agenda 2030 som är så stort och som berör människorna på jorden på ett flertal områden.

Agenda 2030 framställs som positiv och vid en snabb anblick kan se ut sådan. Det är bara det att den enskilde och nationerna slukas upp av agendan. 

Det beskrivs som ett försök ”för vår planets överlevnad.” Med den beskrivningen kan den få de flesta att kapitulera för den – det handlar ju om vår överlevnad.

Agendan skall alltså genomföras under det årtionde som vi nu befinner oss i, fram till 2030.  Detta kommer att bli omvälvande – politiskt och profetiskt. Därför behöver vi den profetiska vaksamheten inför det som kommer att utspelas framför våra ögon.

Så här skriver det ansedda BBC: ”Vad skulle krävas för att en global totalitär regering skulle ta makten på obestämd tid? Detta mardrömsscenario kan vara närmare än det först verkar.”


Holger Nilsson

källa: flammor.com