Tecken i himlen , den svarta hästen och vaccinationskrav – Jesus kommer!

Århundradets längsta månförmörkelse

Natten från den 18–19 november kommer vi att uppleva århundradets längsta partiella månförmörkelse. Förmörkelsen varar i hela 3 timmar och 28 minuter. Den kommer upplevas i stora delar av USA, Australien, Sydamerika och Stillahavsområdet. Samtidigt så är det en partiell blodmåne. Normalt är månförmörkelse ett dåligt tecken för Israel, och solförmörkelse betyder dom för hednafolken.

Men en judisk Rabbi förklarar att om månförmörkelsen äger rum på den östra sidan av himlen, är det ett dåligt omen för alla nationer i öst, och på samma sätt för nationer i väst om den skulle inträffa i väst. Rabbin förklarar att det var bara Israel som förr i tiden ställde in kalendern efter månen, och att göra det efter solen var avgudadyrkarnas sätt att tolka och läsa den.

Rabbin uttalar sig: ”Denna förmörkelse kommer att passera USA. Den nye presidenten kopplar ihop sitt öde med araberna, i stället för Israel. Han väljer krig, kriget som har sitt ursprung från Ismael. Kriget som förebådas av den kommande blodmånen. Rabbin fortsätter att varna USA: ”Detta är en varning till den israeliska regeringen.”

Det här är med andra ord en varning till USA att inte dela Jerusalem.

En okontrollerad inflation

Jag har tidigare skrivit om möjligheten för inflation och stigande matpriser som ett tecken på att den svarta hästen är på väg. Vedermödan inleds med Antikrist framträdande (den vita hästen), som sedan blir förlöst av den röda hästen (krig). Det förlöser den svarta hästen som kommer att resultera i en ekonomisk krasch och hyperinflation.

I Sverige stiger matpriserna mer än den sammantagna inflationen. Vissa varugrupper som till exempel grönsaker, har stigit över 12 %. Vi har sedan länge sett tomma mathyllor i bland annat USA, men nu också i England. USA är ju ofta ett land där vi ser saker hända först, och situationen beskrivs just nu som ”en inflation som börjar bli okontrollerad över hela Amerika”.  Några av de sista rapporterna visar på en inflation som inte har setts högre de sista 30 åren, och det är inget som tyder på att utvecklingen inte kommer att fortsätta. Det kan se ut som att de experter som i lång tid har varnat för en situation som den här, har haft rätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett mardrömsliknande scenario.

Bli vaccinerad eller mist ditt jobb

USA:s president Biden skruvar upp för krav och retoriken när det kommer till motstånd mot vaccinet för Covid-19. Biden beordrar 84 miljoner amerikaner att välja mellan att vaccinera sig eller mista deras arbete. Presidenten kräver nu att alla företag med fler än 100 anställda ska tvinga deras anställda att ta ett covid-19-vaccin. Alternativet är veckovisa tester som kommer krävas på de anställdas egen bekostnad. Det här skulle träda i kraft från den 4 januari 2022. Företag som inte följer de nya reglerna kommer att få betala böter, på helt upp till 14 000 USD per överträdelse. Det betyder helt enkelt, att människor som inte har råd att testa sig, blir tvungna att välja mellan vaccin eller att mista sitt jobb.

Den otroligt snabba utveckling som vi ser när det gäller tilltag för att påtvinga människor vaccinet, går med rasande fart. Häromdagen var Danmarks största rederi, A.P Møller-Mærsk, ute i media och berättade att deras anställda är nu tvungna att vaccinera sig eller arbeta hemifrån.

Är det någon som är i tvivel att vi lever i ändetiden och att det vi upplever just nu är ett förstadium till vedermödans tid?

Slutet på ändens tid

Rabbin som tidigare har varnat för att den kommande blodmånen kan vara en varning till USA, avslutar med dessa ord: ”Vi är verkligen nära slutet på slutet av dagarna (ändens tid), så dessa astronomiska tecken får en ökad betydelse”

Jag är helt enig i hans betraktelse. Jag har visat på tre olika tidstecken här; tecken i himlen, tecken på hyperinflation och globala beslut om att alla ska vaccineras. Bara dessa tre enskilda nyheter pekar på att vi är väldigt nära Jesu dyrbara komma. Det finns inget tvivel längre. Jesus kommer snart tillbaka!

Astronomiska tecken pekade på Jesu födelse och gör det också vid hans komma. En av ryttarna som blir förlösta i vedermödan innebär hyperinflation och explosiva matpriser. Vi kommer också med all säkerhet att uppleva ett system som kommer tvinga människan att ta vilddjurets märke. Det går undan och med hastiga steg är vi på väg dit nu.

Guds församling väntar på att den himmelska basunen ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Det kommer vara tecknet på vår kommande förlossning och att vår vandring är slut.

Avslutning

”Du är min molnstod om dagen och min eldstod om natten. Du är det levande vattnet som flyter från mitt inre, med en ström av glädje frid och kärlek. Du är oljan som varsamt smörjer mig, och ger kraft till att förkunna det du talar till mitt hjärta. Du är den heliga elden, som fyller mig liv med det som ditt hjärta brinner för. Du är staven som tröstar och leder mig på min väg. Du är hönan som breder sina vingar om mig, så jag kan finna ro och känna mig trygg. Som en mor tröstar sitt barn, tröstar du mig, och sjunger den vackraste sången. En sång som handlar om en nåd som aldrig sviker, och om ett hopp som en dag blir mitt. Du berättar med inlevelse om den gyllene staden och om den enorma port som leder dit in. Du beskriver en plats med de vackraste toner, där till och med träden lovsjunger ditt namn. När jag frågar om hur länge du dröjer, så ler du och säger: 

”Snart. Jag kommer mycket snart”.

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com