The Shepherd – fantastisk film om Jesu födelse

The Shepherd, en fantastisk kortfilm som Dallas Jenkins gjorde för en julaftonsgudstjänst och som senare skulle resultera i den fantastiska TV-serien The Chosen. Filmen lades ut på Facebook och fick över 15 miljoner visningar runt om i världen.

Handling

I utkanten av Betlehem, under den romerska ockupationen, kommer Simon, en förlamad herde, med ett lamm för att offras.

Medan Simon frågar prästen om den kommande Messias, upptäcks det att lammet han kommer med har en fläck. Prästen avvisar det och kräver ett perfekt och fläckfritt lamm.

Simon hör en läsning av Jesaja från en närliggande synagoga och går in, bara för att bli utvisad.

På vägen hem möter herden ett par från Nasaret, en gravid Maria och hennes man Josef.

Den kvällen, medan Simon är långt ifrån sina medherdar, hör herdarna änglarnas tillkännagivande av Guds Lamms födelse , och de beger sig omedelbart till Betlehem.

Full av glädje blir Simon mirakulöst helad när han följer efter och lämnar sin stav bakom sig.

Herdarna anländer och bevittnar Messias födelse.

När Simon ser barnet frågar han vad han heter, och Maria och Josef svarar att han kommer att kallas “Jesus”.

När de lämnar krubban berättar herdarna för alla vad de har sett.

Prästen från förr frågar var det fläckfria lammet för offer finns, och Simon ler bara.

Bibeln

Luk 2:7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade ner honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget.

8 Och i samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord.

9 Och se, en Herrens ängel stod framför dem och Herrens härlighet sken omkring dem, och de blev mycket förskräckta.

10 Och ängeln sa till dem: Frukta inte. Se, jag förkunnar för er en stor glädje, som ska ske för allt folket. 11 För i dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, och han är Kristus, Herren. 12 Och detta ska vara tecknet för er: Ni ska finna ett barn, som ligger lindat i en krubba.

13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk härskara som prisade Gud och sa:

14 Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, en god vilja mot människor.

15 Och det hände när änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, att herdarna sa till varandra: Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt, vilket Herren har låtit oss få veta.

16 Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vida omkring* vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Och alla som hörde det förundrade sig över det som blev sagt till dem av herdarna. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.

20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade hört och sett, så som det hade blivit sagt till dem.

Källa: The Chosen (TV-serie)

Christer Åberg
Källa: APG29.nu