Vaccinpass bäddar för totalitär kontroll och medicinsk apartheid

Vaccinpassen bäddar för ett totalitärt samhälle med medicinsk apartheid där ovaccinerade demoniseras, blir utfrusna och till stor del utesluts från kultur- och samhällslivet. Allt detta påhejat av en lydig kader av politiker, media och kändisar. 

Den elfte juni 2021 beslutade Ministerrådet i EU att vaccinpasset (EU Digital COVID-19 Certificate programme) skulle användas i EU för att möjliggöra resande. I augusti 2021 hade det införts i Bulgarien, Danmark, Grekland, Kroatien, Polen, Tjeckien och Tyskland. Flera länder tog det dock några steg längre och har nu infört något som kan benämnas som medicinsk apartheid.

I Frankrike infördes under stora folkliga protester ”pass sanitaire” (bevis för vaccination eller negativt testresultat) för att få få tillträde till sjukhus, restauranger, caféer, pubar, köpcentrum, museer, biografer, sportevenemang, nöjesparker, bibliotek etc. Bötesbeloppen för underlåtenhet för en företagare att kolla passet uppgår till 45 000 Euro, samtidigt som avsked väntar de hälsoarbetare som vägrar att vaccinera sig. Åtgärder av detta slag har även genomförts i Italien medan det på Cypern behövs ett SafePass för att kunna få tillträde till livsmedelsbutiker, taxibilar och kollektivtrafik.

Dessa drakoniska åtgärder har nu nått Sverige. Nyligen föreslog Moderaterna, med Ulf Kristersson i spetsen, nationella vaccinpass för att öppna upp kulturlivet (inklusive krogar, sportevenemang och resor). Detta har därefter stöttats av kulturpersonligheter som Jonas GardellStefan Sauk och Lena Philipsson. Även ledande medier har hakat på.

Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter skriver exempelvis att:

Det är orimligt att vägra vaccin och ändå kräva att få leva som vanligt.

Detta förstärks av DN:s chefredaktör Peter Wolodarski:

Det borde inte vara någon rättighet att få delta på lika villkor som andra om man behandlar vaccinet som en fråga om tycke och smak. En minoritets egoism, nonchalans eller ointresse går ut över resten av samhället, som är tvunget att begränsa friheten.

Peter Wolodarski

De som av olika anledningar inte vill vaccinera sig har nu blivit definierade som andra klassens medborgare. Nattklubben Plan B i Malmö meddelade att de skulle gå före och införde den 10 september CovidPass för att få tillträde till inrättningen efter klockan 21:00.

Den sjunde september meddelade Folkhälsomyndigheten att taket på allmänna sammankomster och gällande restriktioner kan tas bort den 29 september på grund av minskad smittspridning (fas 4 i regeringens strategi för en avveckling av restriktionerna). Detta har framkallat ett lyckorus bland de branscher som drabbats av restriktionerna. Några garantier för att detta kommer att ske har dock inte lämnats. Istället kan den tänkta öppningen av kulturlivet bli språngbräda för införandet av vaccinpassen. Den tionde september släppte Socialdepartementet promemorian Förslag om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd där det konstateras att:

Om det på grund av det epidemiologiska läget inte skulle vara möjligt att ta nästa steg i slutet på september, eller om det därefter på grund av ett försämrat smittläge finns behov av bestämmelser som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster, kan det finnas skäl att införa en möjlighet att använda vaccinationsbevis.

Sverige tänker till skillnad från Frankrike använda en “mjuk” och inte tvingande metod. Det betonas att det inte är en skyldighet för arrangörer, verksamhetsutövare och uthyrare att kräva vaccinpass för att ge tillträde till sina kunder. Istället beskrivs det som en ”möjlighet” för dessa att kunna öppna upp sina verksamheter för fler deltagare. Valet står då mellan att fritt kunna släppa in så många personer som FHM för stunden har godkänt eller en betydligt större grupp deltagare med giltiga vaccinpass. Detta ska, enligt promemorian, kunna öka intäkterna för företag och leda till ”positiva effekter på välmående och fysisk och psykisk hälsa hos allmänheten både hos unga och äldre, såväl kvinnor som män”. För att detta ska vara möjligt är samtliga personer (vid offentliga och allmänna sammankomster samt uthyrningslokaler för privata tillställningar) tvungna att kontrolleras.

Detta gäller för alla över 16 år. Ytterst få personer antas på grund av medicinska skäl kunna bli undantagna från kravet. Dessa ska dessutom kunna styrka sin status med ett intyg från läkare, medan äldre barn ska kunna visa upp ID-handling. Inga undantag ska kunna ges av religiösa skäl.

För övriga personer som av olika skäl valt att inte vaccinera sig, bedöms kravet på vaccinationsbevis vara berättigat och ändamålsenligt med hänsyn till att syftet är att begränsa smittspridning och att värna liv och hälsa. Det är också fråga om en reglering som skulle gälla under en begränsad tid.

Passet ska bara avse data om vaccinering (att personen tagit minst två doser vaccin senast två veckor innan) och omfattar inte personer som testat sig eller som uppnått naturlig immunitet.

Om det skulle vara möjligt att uppvisa negativa test i stället för vaccinationsbevis finns det en risk för att sådan testning skulle tränga undan annan nödvändig testning eller vård.

Ovaccinerade kan därmed vägras att hyra festlokaler och portas från konserter, sportevenemang och andra evenemang med fler än 50 deltagare.

Regeringen bedömer, trots att detta innebär omfattande intrång i näringsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet, att vaccinpassen är förenliga med “bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, Europakonventionen och EUs stadga om de grundläggande rättigheterna”. Skyddet av “enskildas liv och hälsa” väger enligt promemorian tyngre.

De negativa effekter som kan uppkomma av förslaget i form av t.ex. att ovaccinerade personer i praktiken kan komma att utestängas från större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, bedöms mot denna bakgrund inte gå utöver det som bestämmelser om deltagarbegränsningar ytterst syftar till, nämligen att skydda enskildas liv och hälsa.

I Nazityskland hette det “till skydd för folk och stat”.

Detta upplägg delar upp människor i två grupper där de ovaccinerade får sina rättigheter kringskurna samtidigt som de vaccinerade kommer att utsättas för ständiga kontroller om sin vaccinstatus för att få tillgång till kultur- och samhällslivet. Det leder också till att fler kommer att känna sig tvingade att vaccinera sig.

Med en smart utformad propaganda och med en strategi som kan liknas vid utpressning kan den teknologiska lösningen som planerats och utarbetats av aktörer som World Economic Forum och EU-kommissionen införas med stormsteg. Nationella politiker har reducerats till lydiga orderföljare som pliktskyldigt inför ett totalitärt system utan hänsyn till mänskliga rättigheter och där kritiker till massvaccinering och restriktioner hånas och hängs ut. Det har nu dessutom blivit upplagt för en alltmer intensiv häxjakt mot alla som inte tar vaccindoserna eller följer påbuden. Allt påhejat av en okritisk mediakår, kändisar och politiker. Frågan är hur länge det dröjer innan fler grupper fogas till listan av icke-önskvärda? Det är i sanning en djupt tragisk utveckling.

The implementation of a global data platform to assess the “risk” level of travellers, if not through actual data, through a type of “credit score”, would give governments more accurate information about passengers and better protect their borders and citizens. (World Economic Forum, Digital Borders: Enabling a secure, seamless and personalized journey)


Läs mer om vaccinpassen i min bok Den globala statskuppen. Boken är slut i handeln men det går fortfarande att köpa böcker från andrasorteringen till nedsatt pris från Pharos webbshop. En ny uppdaterad utgåva med två nyskrivna kapitel släpps senare i höst. 

Källor

Jonas Gardell, “Ge oss vaccinpass nu”, Expressen-debatt 23 augusti 2021, https://www.expressen.se/kultur/jonas-gardell/ge-oss-vaccinpass-nu-publiken-maste-fa-komma/
Erik Helmersson, “Sluta dalta med vaccinskeptikerna”, ledare i Dagens Nyheter 31 augusti 2021, https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-sluta-dalta-med-vaccinskeptikerna/
Ulf Kristersson, “M vill öppna Sverige med vaccination och vaccinpass”, DN-debatt 20 augusti 2021, https://www.dn.se/debatt/m-vill-oppna-sverige-med-vaccination-och-vaccinpass/
Peter Wolodarski, “Hur länge ska vaccinvägrarna få hindra alla andra?”, ledare i Dagens Nyheter 5 september 2021, https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-hur-lange-ska-vaccinvagrarna-fa-hindra-alla-andra/
Regeringen (2021), Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd, Socialdepartementet S2021/06359, https://www.regeringen.se/4a58b4/contentassets/343d6f1667bf4561ac24cc207178e37d/vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard.pdf 

Källa: http://pharos.stiftelsen-pharos.org