Vad är meningen med livet!! Finns det ett liv efter detta ! Svaret är Ja och filmen nedan berättar mer hur du kan upptäcka det.

Har du intresse att få veta mer om Kristen tro är du alltid välkommen till oss på Frikyrkan på Orust. Vi samlas varje torsdag kl 19 samt varannan Söndag ojämna veckor kl 16 till möte.

https://www.facebook.com/frikyrkanorust/