Änglar räddade livet på en man som fastnat under lastbil

Ps 91: 10-11

10 Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, 11 för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.

Leave a Reply