Änglar räddade livet på en man som fastnat under lastbil

Ps 91: 10-11

10 Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, 11 för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.

This entry was posted in Mirakel. Bookmark the permalink.