Läkaren som blev övertygad att det finns ett liv efter döden

Det finns ett liv efter döden – det är läkaren Hans Zingmark övertygad om efter att i flera år ha forskat på nära-döden-upplevelser, något SVT uppmärksammade häromdagen. Han är överläkare på intern- och lungmedicin vid Hallands sjukhus i Halmstad och har djupintervjuat fyra personer som i samband med hjärtstopp beskrivit nära-döden-upplevelser. Den studien har nyligen publicerats i en amerikansk vetenskaplig tidskrift.

“Vid ett hjärtstopp stannar all blodcirkulation av, efter 10-15 sekunder upphör även all elektrisk aktivitet i hjärnan och alla reflexer upphör. Det är klart att upplevelsen inte är någon dröm och upplevelsen beror inte heller på medicinering eller syrebrist – det är något annat”, säger Hans.

“Det är visat att nära döden-upplevelser har en tendens att förändra synen på livet och döden, vilket även denna studie påvisade där alla fyra berättade om en totalt ändrad livssyn och livsåskådning. För dem är döden inte längre ett slut utan en passage in i något annat och de har alla en gemensam tro på att livet fortsätter efter döden.”

För Hans har synen på livet efter detta förändrats under forskningens gång.

“Efter att ha läst otaliga studier, träffat andra internationella forskare, fördjupat mig inom kvantfysik och utifrån vad dessa patienter jag träffat berättar, så har jag landat i att medvetandet inte är fysiskt kopplat till den här kroppen eller hjärnan. När vi dör slutar kroppen att fungera men medvetandet är något annat, vad vet jag inte, det är det ingen som vet, men medvetandet verkar inte ha något slut.”

Tidningen Dagen har intervjuat honom om hans forskningsresultat och varför han har lämnat den materialistiska världsbilden bakom sig.

“Min fru Katarina beskrev den här resan som jag gjort som att gå igenom en tjock vägg och det är så det känns när ens grundvalar ifrågasätts. Nu tänker jag ‘Vad vet vi och vad vet vi inte?’ Det är fler som uttrycker dessa tankar när de börjar titta på det här området.”

Hans Zingmark är inte kristen, men har blivit öppen för att det finns en skapare.

“Sedan kan man fråga sig om det finns en skapare och det är en spännande fråga. I den materialistiska förklaringsmodellen är allting en slump – det är molekyler som krockar, bildar en dna-struktur och en cell på något sätt – det finns ett antal antaganden man gör till sanning. Grundprincipen är att allting är en slump och det finns inget före, inget efter, och livet har ingen större mening än den vi själva skapar. Men börjar vi tänka att medvetandet inte är fysiskt, att det finns något större än mig själv – den tanken är jag mycket mer öppen för.”

Nu vill Hans att både sjukvården och det vetenskapliga samhället ska ta upplevelser av det övernaturliga på större allvar. Jag håller helt med!

Dagen har även samlat ihop åtta exempel på människor som delar sina nära döden-upplevelser – och det är en fascinerande läsning!

Elisabet Perzon berättar om hur hon hade en nära döden-upplevelse i samband med att hon födde sitt andra barn och förlorade mycket blod i en störtblödning:

“Jag upplevde ‘ljuset i tunneln’ – ett mycket starkt ljussken – och längst bort i tunneln fanns det vitklädda människor som vinkade in mig. Det var en enorm upplevelse och jag minns denna sagolika stund som något vackert och utan rädsla. (…)

Jag ser det fortfarande helt klart och kommer aldrig någonsin glömma det. Det var ingenting jag blev rädd för utan jag upplevde att det fanns något mer efter döden. Det tycker jag känns meningsfullt att tänka på.”

En man som heter Berne berättar: “Man svävar upp och kroppen ligger kvar. Som 6–7 åring blev jag slagen till marken under en kraftledning av blixten. Jag såg ledningen under mig och mor och far sprang fram och far bar in mig i huset och lyckades få liv i mig igen. När jag sa vad jag hade sett sa far att det var min livliga fantasi.”

Och en kvinna som heter Margareta säger: “Jag dog för ett år och tre månader sedan. Det här berättade jag för kirurgen när dom fått liv i mig. Jag berättade för personen jag hade framför mig att jag varit på andra sidan, men jag fick inte stanna. Läkaren ringde min man och sa att operationen tog längre tid för att jag dött en liten stund. På andra sidan var jag ensam men med en otroligt skön känsla att här vill jag stanna.”

Sådana här berättelser har fått den ateistiska läkaren Hans Zingmark att tänka om: “Efter att ha läst otaliga studier, träffar andra internationella forskare, fördjupat mig inom kvantfysik och utifrån vad dessa patienter jag träffat berättar, så har jag landat i att medvetandet inte är fysiskt kopplat till den här kroppen eller hjärnan.”

Källa: dokumenterademirakler.se