Svenn Thommy återvände till livet efter Jesusmötet

En vinterkväll 1994 ligger Svenn Thommy Fjeldberg i sin säng. Plötsligt drabbas han av en intensiv smärta och får svårt att andas. Han upplever att han lämnar kroppen och sugs in i en tunnel av ljus. Bredvid ropar hans fru intensivt till Gud.

DelaSkriv utReportage · Publicerad 16:21, 28 okt 2020

Som kanske framgår av de bägges namn kommer Svenn Thommy och Eva Brith Fjeldberg från Norge, men de har bott i Sverige i omkring trettio år. Hit kom de – ovetandes om varandra – för att gå på Arkens bibelcenter i Kungsängen. Visst hade de träffats i olika sammanhang i Norge innan, men de kände inte varandra närmare.

Under bibelskoletiden blev de dock desto närmare bekanta, vilket ledde till äktenskap.

Tillsammans började de hjälpa till på Arkens helandecenter efter bibelskoleåret, där de betjänade med själavård och inre helande och reste runt i de nordiska länderna i Arkens regi. Det blev även några större hjälpsändningar till forna östblocket.

En vinterkväll 1994 skulle dock bli en dramatisk vändpunkt i livet.

Makarna hade just lagt sig för att sova, när Svenn Thommy plötsligt drabbades av en intensiv smärta som strålade genom kroppen och hans andning blev rosslig. Han säger att han aldrig kommer att glömma det där ögonblicket – då när hans liv hastigt rann ut.

– Jag känner som en blixt av smärta som stiger upp från mitt högra ben, upp genom hjärtat och ut i vänster arm. Det blir tungt att andas och jag hinner säga till min fru att jag är på väg att dö och tackar henne för den tid vi haft tillsammans.

– Sedan lämnar jag kroppen och färdades som i en tunnel av ljus, och när jag kommit igenom den ser jag Jesus i ett bländande ljus. Hans ögon strålar av värme och kärlek.

Svenn Thommy beskriver målande att de befinner sig i en fantastiskt vacker trädgård, med de vackraste växter och blommor. Allt andas frid och härlighet, tidens och rummets begränsningar finns inte mer.

Sedan får han såsom på en filmduk eller storskärm se filmen om sitt liv.

– Det som var så fantastiskt var att allt det dåliga som hänt i mitt liv, misstagen jag gjort, synderna jag begått, de fanns inte med. Eftersom jag hade tagit emot förlåtelse och rening i Jesu blod var allt detta utplånat och kastat i havets djup, som det står i Bibeln.

Han fortsätter:

– Jesus sade att jag kunde välja att komma hem till honom just då, men han sade också att om jag ville gå tillbaka till jorden så hade han användning för mig.

Under tiden har Eva Brith sett hur hans kropp blivit alldeles stilla och att han har slutat att andas. Hon, som suttit vid dödsbäddar förut, inser att det inte finns något för sjukvården att göra. Därför använder hon inte tiden till att ringa 112.

I stället börjar hon be och ropa till Gud i sin förtvivlan och kalla sin man tillbaka till livet.

– Jag upplevde så starkt att Svenn Thommys tid ännu inte var ute, berättar Eva Brith.

– Redan på morgonen samma dag hade jag upplevt en föraning om att vi skulle uppleva en ond attack mot våra liv, och jag hade då bett om beskydd och var förberedd.

– Jag böjde mig över min mans orörliga kropp ropade och bad för hans liv. Jag var så inne i min bön att jag var inte medveten om hur lång tid jag bad, kanske 20 minuter?

Till saken hör att makarna Fjeldberg en kort tid innan detta sett en syn att de i framtiden skulle tjäna Gud i en gemensam uppgift. För Eva Brith blir nu synen en grund att stå på i att gå emot dödens ande och proklamera liv och hälsa.

– Gud talar inte om något som inte fullbordas. Därför bad jag med frimodighet om ett mirakel i Svenn Thommys liv. Han hade inte fullgjort sitt uppdrag på jorden än, så jag bad med auktoritet och kallade honom tillbaka till livet.

Samtidigt har Svenn Thommy sagt till Jesus att han vill gå tillbaka till jorden och tjäna Herren, om han får göra det tillsammans med sin fru. Jesus svarar att han ska ordna detta, och så upplever Svenn Thommy att han snabbt färdas tillbaka till jorden.

Han kommer in i sovrummet genom taket – och ser hur Eva Brith intensivt ber och ropar till Gud. Sedan går hans ande in i kroppen igen.  

– När bönesvaret kom och Svenn Thommys kropp fått liv igen, grät vi av glädje i varandras armar, säger Eva Brith glädjestrålande.

Nästa dag for makarna till Karolinska sjukhuset, där en noggrann undersökning gjordes, men inga skador på hjärtat eller hjärnan kunde konstateras. Det måste betecknas som ett mirakel att Svenn Thommy inte bara överlevde, utan att han faktiskt var fullt frisk.

Sedan dess har Svenn Thommy och Eva Brith tillsammans tjänat troget i olika uppgifter de 26 år som hittills passerat.

– Vi har rest en hel del, inte bara i Sverige utan i hela Norden, och ordnat helandedagar då vi undervisat och bett för hundratals människor till inre och yttre helande, berättar Svenn Thommy.

– Herren har visat sin nåd och kraft och vi kan ge många starka vittnesbörd om helande. I många år har vi också medverkat i sändningar på Youtube och i kristna tv-kanaler.

Dagligen har makarna Fjeldberg många själavårdssamtal på de svenska och norska telefonnummer som anges i deras program på nätet. Sammanlagt har de rest i över 30 länder, men under pandemin har de skött verksamheten hemifrån via mobil och nätsändningar.

De berättar inspirerat om alla vittnesbörd de hela tiden får från tacksamma människor som upplevt helande.

– Vi har undvikit att prata vitt och brett om detta. Det handlar ju inte om oss, vi är helt beroende av Guds nåd, säger Eva Brith.

Svenn Thommy berättar dock om ett bönesvar som kom för en tid sedan.

– Det var en pappa som ringde från ett sjukhus i Bergen. Deras lilla tjej hade fått en infektion och var döende, läget var mycket allvarligt. När vi avslutat vårt samtal kastade jag mig ner på golvet och ropade till Gud. Sedan dröjde det inte länge förrän flickans pappa ringde och meddelade att situationen hade vänt.

– Dagen efter fick jag se en filmsnutt där flickan satt i sängen på sjukhuset och åt yoghurt, tillägger Svenn Thommy och ler stort.

Vid ett annat tillfälle var det en arbetskamrat till Svenn Thommy som ringde. Han var förtvivlad över sin mamma, som legat i koma i fyra veckor. Läkarna hade gett honom beskedet att efter kommande helg skulle de livsuppehållande maskinerna stängas av.

Svenn Thommy och mannen åkte då tillsammans till intensiven.

– När vi kom dit lade jag händerna på kvinnan och ropade till Gud att hon skulle komma tillbaka till livet, men ingenting hände just då.

– Lite senare ringde sonen och storgrät i telefonen. Jag trodde mamman hade dött och beklagade förlusten. Men då berättade han att bara en liten stund efter vårt besök hade mamman satt sig upp i sjukhussängen och undrat vad hon gjorde där. Hon var helt återställd, jublar Svenn Thommy.

Paret Fjeldberg intygar att detta bara är några exempel på alla de helandeunder som de fått se.

Innan vi skiljs åt vill Svenn Thommy berätta om en syn han nyligen haft. Där såg han en karta över Sverige och ett tjockt täcke över hela landet.

– Då såg jag två händer komma upp genom täcket och dra isär det. Jag förstod att detta var ett resultat av de troendes böner.

– Jag vill verkligen mana till bön för Sverige. Människor i det här landet, ja, i hela Norden behöver få se Guds härlighet, utbrister Svenn Thommy, och Eva Brith instämmer.

Börje Norlén

Källa: Världen Idag