Svepeduken i Turin: Bevis på Jesu uppståndelse

57Men när det hade blivit afton, kom en rik man från Arimatea, vid namn Josef, som ock hade blivit en Jesu lärjunge; 58denne gick till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp. Då bjöd Pilatus att man skulle lämna ut den åt honom. 59Och Josef tog hans kropp och svepte den i en ren linneduk 60och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i klippan; och sedan han hade vältrat en stor sten för ingången till graven, gick han därifrån. 61Men Maria från Magdala och den andra Maria voro där, och de sutto gent emot graven.”   ( Matteus  27: 58-60 )

Svepeduken i Turin är anses vara linneduken som Jesus var insvept i efter korsfästelsen. Vissa har dragit slutsatsen att det är Jesu sanna svepeduk. Andra har påstått att det är en medeltida förfalskning, även fast bevisningen styrker, i alla test gjorda av vetenskapsmän från Världens alla hörn, att den är autentisk.

1. Flera oberoende test styrker att svepeduken är från tidepoken  300 B.C. till 400 A.D., väl inom tiden då Jesus levde på Jorden (Stanglin, USA Today, 2013).

2. Blodfläckarna, är enligt rättsmedicinska forskare och kemister är av äkta blod, särskilt blod från ett tortyroffer. Utöver det visade en röntgenbildad överskott av järn i blodområden, som förväntat för blod. Mikrokemiska tester för proteiner var positiva bara vid ytorna där det fanns blod men inte på någon annan del av svepeduken. Dessutom är blodet bekräftat som autentiskt hemoglobin och identifierat som Typ AB!

3. Mikroskopiska spår av blommor och pollen har även hittats över hela svepeduken. Av dessa växter som hittats är det bekräftat att dessa blommar i mars och april och Jesus blev korsfäst i Jerusalem under påsken på våren (Matteus 26:12, Mark 14: 1) Dessa finns desssutom bara i  Mellanöstern och inte i Europa, där många har påstått att den blivit förfalskad. De flesta blommorna var i kluster runt huvudet och bröstet helt i överensstämmelse med den judiska begravningsanpassningen på Jesu tid.  Dessutom har många korn av pollen, från Gundelia tournefortii, identifierats. Detta är en växt med stora törnen och dessa pollen återfinns på Jesu axlar! Troligtvis kommer dessa från Jesu törnekrona. (Matteus 27:29)

4. Bilden på svepeduken är inte en målningen och den är inte bränd in. I stället är den avtryckt med en teknik som ännu inte kan förklaras. Forskare kan inte ens reproducera det med modern teknik, än mindre medeltida teknik! Inget fanns i medeltida eller antika tider som kunde producera en sådan röntgenstråle som detta. Den enda förklaringen är en väldigt stark strålning, som emitterades när Jesus uppstod från de döda, och skapade bilden på tyget.

En Italiensk forskare Paolo DiLazzaro försökte under fem år att återskapa och påvisa att bilden skapats av ultraviolett ljus, men det ultravioletta ljuset som behövs för att reproducera bilden “överstiger den maximala effekten som frigörs av alla ultravioletta ljuskällor som finns tillgängliga idag.”

7. Vanligtvis, när man ser en bild från Jesu korsfästelse, visar den spika i i handflatan. Den moderna vetenskapen har dock visat att en spik genom en mans handflata inte skulle vara tillräcklig för att hålla en mans vikt. Spiken skulle riva sönder handen. Placeringen var därför troligast i handleden, vilket svepeduken även visar. Vidare visar piskmärken på ryggen, flagranter som användes under de första århundradena av romarna. Blodsfläckar  som uppkom efter hans död styrker att hans kropp genomborrades av ett spjut när Jesus hade dött, helt i överensstämmelse med Bibeln Johannes 19:34. 

Bevisen på svepeduken visar och styrker att det var den duk som Jesus låg inlindad i.  Alla sammantagna bevis från tusentals källor, både icke-kristna som kristna källor, vittnar enhälligt om att Jesus korsfästes, dog och uppstod, och där är Svepeduken en av dessa bevis.
Källa: http://www.christianevidence.net/
This entry was posted in Mirakel. Bookmark the permalink.

2 Responses to Svepeduken i Turin: Bevis på Jesu uppståndelse

  1. Rob says:

    Have you ever before had issues with your web host?
    I’m open for suggestions as my webhost is horrible at the moment.

  2. Mitzi says:

    Your site has outstanding content. I bookmarked the site

Comments are closed.