Väckelseglimtar från Västerbotten

I Lycksele lappmark hade en baptistförsamling grundats i Vinliden 1898. 1912 kom smålänningen Gustaf Carlsson, utbildad på Örebromissionens bibelskola, till Vinliden och började predika. För Gunnar Sameland har Carlsson berättat att han fått se eld från himlen och följde den och hamnade i Vinliden. Det följde en väckelseperiod i Vinliden av ovanligt slag.

Starka andliga manifestationer förekom. Upplevelsen av Guds kraft var så stark att människor föll till marken, kom i hänryckning i timmar, talade i tungor, profeterade och såg syner. Det som inträffade var som på Apostlagärningarnas tid.  Napoleon Bjuhr, som var en känd förkunnare vid den här tiden, åkte själv till Vinliden för att se vad som hänt och gav en rapport om att det var äkta.
Det var en fullkomlig explosion från 1915 och drygt 15 år framåt i hela Västerbottens län när det gällde kyrktillväxt. På den ena orten efter den andra var det dopförrättningar och församlingar bildades. Många blev pingstförsamlingar. Inom Pingströrelsen i Sverige var det under samma tid en stark tillväxt. År 1915 fanns det 15 pingstförsamlingar i Sverige, 1920 var det 129 församlingar och år 1930 räknar man med 458 församlingar.

Vid den väckelse som kom över byn Kroksjö utanför Lycksele så berättas det att en kvinna i byn kämpade i bön för sina 11 barn och för dem som bodde i byn gång på gång ute i häststallet. Hon bjöd också hem pastorer till sitt hem för att de skulle predika i byn. Över 80 procent av byns invånare blev troende.

I byn Kroksjö bodde Gunnar Sameland. Han var alkoholist. Men 1949 blev han radikalt frälst och blev det stora samtalsämnet i bygden. Han bad myndigheterna om förlåtelse för vad han ställt till med som alkoholist och betalade alla vad han var skyldig. Han gick sedan bibelskola i Filadelfia Stockholm och på Betelseminariet. 1955 började han sin pastorstid i Baptistförsamlingen i Slussfors. Gunnar Sameland var en säregen förkunnare som hade en stark profetisk gåva. Han förde noggranna dagboksanteckningar och hade under sitt liv hållit 12 891 predikningar.

När Gunnar Sameland var pastor i Granö utanför Lycksele från 1962 fick han en vision om att ha en Granöoffensiv med Bröderna Samuelsson i 14 dagar. Under Lapplandsveckan fick Kjell Samuelsson ett Guds tilltal om att han skulle ha mycket att göra med Gunnar Sameland. Så stort tält ordnades och kampanjen blev av. Gunnar satte sin bil i pant så en förlust inte skulle drabba församlingen. Och folket kom. Det blev inte bara två veckor utan tre. Många blev kristna och helade under den offensiven. Människor reste långa sträckor för att vara med under Tälmöteskampanjen.

Gunnar Sameland hade hela sitt liv ett starkt fokus på bön och fasta och hans bok ”Den bibliska fastan – Det yttersta vapnet” gavs ut 1981. Torbjörn Stolpe skrev en biografi om Gunnar Sameland med titeln ”Riket

Källa: NärJesuskomtillstan.se