Atheist Encounters Jesus While Reading Narnia

Källa: 700 Club Interactive

Posted in Mirakel | Comments Off on Atheist Encounters Jesus While Reading Narnia

Krönika i Världen Idag ”Allt bleknar i evighetens ljus”.

Sven Almkvist klargör det mest väsentliga.

Det är av största betydelse att vi har rätt perspektiv och att vi har det utifrån Bibelns ord, så här skriver Sven Almqvist den 1 september i Världen Idag:

Bönens ande fokuserar det väsentliga. Bön öppnar ögonen för det som är viktigt i Guds ögon, och därmed avgörande för människan. Bön belyser korsets verklighet och omvändelsens nödvändighet för den eviga saligheten.

Om det är sant att människan är skapad att existera i ett evigt medvetet tillstånd – en existens efter jordelivet – och att detta kommande tillstånds kvalité avgörs här och nu i tiden, ja, då finns det absolut ingenting annat som kan vara viktigare. Vad kan vara viktigare för en människa än var hon ska tillbringa evigheten?

Klassisk kristen tro har i tvåtusen år hållit fast vid sanningen om människans dubbla utgångar. Sanningen om att Gud så älskade världen att han gav den sin egen Son till att dö en ställföreträdares död på lidandets kors för att var och en som tror – och accepterar Jesus som Herren – inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Detta är evangelium. Det är goda nyheter, men också ett allvarligt budskap. En människa kan verkligen gå förlorad. Evigt liv är att få lära känna Gud vår himmelske far, och Jesus Kristus vår herre, och att för alltid leva i den relationen. Himlen är att ”få bo i Herrens hus, evinnerligen” (Ps 23:6b; 1917 övers).

Det allvarliga är att Bibeln tydligt varnar för att människan kan gå förlorad. Utan försoning med helig Gud – utan en frälsare – kan ingen leva i relation med Gud. Varken nu eller i den kommande tiden. Motsatsen till evig gemenskap med Gud är en existens utanför gudsgemenskapen i ”evig skam” (Dan 12:2b). Apostel Johannes skriver: ”Den som tror på Sonen har evigt liv.

Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom” (Joh 3:36).

När hörde du en predikan sist om Guds vrede? Många har aldrig hört ett enda bibelstudium om det eviga straffet? Visste du att det är Jesus som är Nya testamentets skarpaste förkunnare när det gäller faran av att gå förlorad?

Han talar om ”evigt straff” (Matt 24:46), ”mörkret utanför! Där … man [ska] gråta och gnissla tänder” (Matt 22:13), risken att ”kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks” (Mark 9:47f ). Menar Jesus allvar?

Bli inte arg på mig! Det är inte jag, utan Jesus, som säger allt detta. Det är Jesus som varnar för att människor en dag förtvivlat kommer att inse att man hamnat utanför himlens port. Jesus talar om dem som ”står utanför och bultar på porten och säger: Herre, öppna för oss, då ska han svara er: Jag känner er inte, varifrån är ni?” (Luk 13:25). Varför säger Jesus allt detta ?

Det Jesus talar skarpt och tydligt om bör vi inte tala luddigt och vagt om. Allt fler teologer i dag tycker sig veta mer än Jesus när det gäller dessa frågor. Man lovar, direkt eller indirekt, att allt nog kommer bli bra ändå, oavsett vad man tror. Kanske kommer allt bara bli svart för de icketroende? ”Tack”, säger ateisten, ”precis vad jag önskar höra – en sund och tolerant kristendom utan hot om dom och straff”. Sömnen kan fortsätta, ostörd.

Är det Jesus eller vi som behöver öppnade ögon i denna den allvarligaste av frågor?


Holger Nilsson

Källa: flammor.com

Posted in Tidstecken | Comments Off on Krönika i Världen Idag ”Allt bleknar i evighetens ljus”.

Helad från Cancer

Källa: The 700 Club

Posted in Mirakel | Comments Off on Helad från Cancer

Something Biblical is Happening Worldwide…

Källa: Jason A

Posted in Tidstecken | Comments Off on Something Biblical is Happening Worldwide…

Islams Antikrist

Hur skall Antikrist kunna bedra den stora skaran av muslimer när han framträder?

Den frågan kan det redan finnas svar på.

För att förstå detta skall vi se på vad som redan är förberett för det genom deras egen uppfattning, om vad som skall ske i ändens tid.

Förutom Koranen har muslimerna det som kallas Hadith. Det är islamiska berättelser och traditioner kring islams profet Muhammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer, det vill säga vad Muhammed sagt och gjort.

Det är närmast som ett kompletterande till Koranen som bygger på tradition. Det kan närmast jämförs såsom katolikerna utöver Bibeln, också bygger tron på traditionen.

Genom att se på vad som lärs ut i dessa haditer finner vi en undervisning om hur muslimer ser på vad som skall ske i den yttersta tiden, genom vad profeten Muhammed sagt angående tecken på domedagen.

Vi finner då att en person skall framträda som benämns ”Mahdi”. Han framställs som den som skall komma som en befriare för världen.

Islamskt synsätt

I det islamska synsättet på den yttersta tiden och dess händelser, har denne Mahdi en stor roll och avgörande för islam. Han kommer att besegra de som inte acceptera honom och även döda sådana.

Han kommer att leda arméer som kommer att gå emot Israel. Där kommer han att upprätta sitt styre på Tempelberget. Till detta kommer också att han kommer att sluta ett fredsavtal med judarna på sju år. 

Bibelläsaren känner här igen stora likheter med profetiorna i Bibeln. På tempelberget kommer det vid den tiden finnas ett nytt tempel. Förberedelserna för det är långt framskridna, se artikel på sidan 5.

Bibeln säger följande om Antikrist: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” 2 Tess. 2:3-4.

I dessa två verser finns det tre olika benämningar på Antikrist: ”laglöshetens människa”, ”fördärvets son” och ”motståndaren”. Dessa är talande beteckningar på honom, denne Antikrist som står emot Guds lagar, han är fördärvets son, djävulens man, och han är motståndare till Gud.

Det är också intressant att se att man tror att denne Mahdi kommer att sluta ett fredsfördrag på 7 år. Det är också det som Bibelns profetia säger: ”Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka,” Dan. 9:27.

Bibelläsaren vet att en vecka här står som en ”årsvecka”, alltså sju år. Han skall också rida på en vit häst i det här sammanhanget. (Se bilden här nedan hur muslimerna själva framställer denne Mahdi med den vita hästen.)

Till detta kan läggas vad som sägs i denna bibelvers: ”Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.” Upp. 6:2.

Den vanliga tolkningen av den som är på den vita hästen, är att det handlar om Antikrist.

Bibeln har beskrivit

Vi ser på olika sätt hur Bibeln redan har beskrivet vad Antikrist skall göra och avslöjat honom i det profetiska ordet. Det skulle också kunna hjälpa muslimer till insikt att inte bedras av denne ondskans man som kommer att framträda.

Det finns en annan person i den islamska undervisningen om händelserna som skall inträffa då Mahdi träder fram. Det är faktiskt Jesus, att han då skall uppträda. Det är att lägga märke till att det inte handlar om Bibelns Jesus som Guds son, det tror inte muslimerna på. Däremot finns Jesus omtalade som en stor profet i Koranen. Denne person som de tror på, kommer att assistera Mahdi och vara ett redskap för honom.

Denne ”Jesus” kommer att upphöja Mahdi och mena att han är större än honom. Också detta finns avslöjat i Bibelns profetiska ord, där denne person benämns som den ”falske profeten”.

Bland annat sägs om honom att: ”Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare.” Upp. 13:14. Han, den falske profeten, samarbetar alltså med vilddjuret (Antikrist). Detta är lite i korthet beskrivningar av hur muslimerna ser på händelserna i den yttersta tiden.

Bibelns profetior är nyckeln för förståelsen av de händelser som kommer att utspelas framöver. De är också nyckeln för att avslöja den kommande Antikrists bedrägliga förförelse av människor.

Vi behöver ha insikt i det islamska synsättet på händelserna i den yttersta tiden. Framförallt behöver vi ha insikt i de bibliska profetiorna – och det är verkligen ett stort behov av undervisning om det.


Holger Nilsson

Posted in Profetior, Tidstecken | Comments Off on Islams Antikrist

Antikrists framträdande förbereds

Det pågår nu en stor förförelse.

Det sker med syftet att förbereda Antikrists framträdande och för att människor skall bedras av honom.

Bibeln lär tydligt att Jesus skall komma tillbaka. Vi kan också se att då i den yttersta tiden, kommer också den som kallas Antikrist, att träda fram. Den senare är en djävulsk inkarnation, för att bedra mänskligheten.

Det är viktigt att förstå att det som betecknar Antikrist är hans bedräglighet, därför skriver Johannes så här: ”Sådan är Bedragaren, Antikrist.” 2 Joh. 1:7.

Han är Bedragaren med Stort B. Därför är det av största vikt att känna till hans bedrägliga försök att bedra människor. De kommer att vara sluga och väl förklädda bedrägerier som kommer att äga rum innan han framträder.

Vi kan redan nu se en del av dessa förberedande bedrägerier. En av dessa bedrägerier finn i boken Kristi återkomst av Alice Bailey. Man skulle kunna tro då man ser titeln, att det handlar om den bibliska framställningen av Kristi återkomst, men så är det inte.

Avslöjande

Det som är så betecknande och på sitt sätt avslöjande, är att man inte använder namnet Jesus, utan skriver om Kristus. Kristus betyder den smorde, och är en titel.

Namnet Jesus däremot är namnet på Guds son.  I det namnet finns det kraft, Bibeln säger: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.” Apg. 4:12.

Det är skillnad på titel och namn. De onda andemakterna avskyr namnet Jesus. Det är också betecknade för de som präglas av religiositet, att de använder Kristus istället för namnet Jesus.

Vi skall nu citera en del från boken Kristi återkomst av Bailey:

”Den Kristus som återkommer kommer inte att vara lik den som (skenbart) gav sig av. Han kommer inte att vara en ”smärtornas man” eller en tyst, grubblande figur. Han kommer att vara en förkunnare av andliga utsagor som inte kommer att behöva tolkas eller vantolkats eftersom han kommer att vara närvarande för att ange den sanna innebörden.

Under tvåtusen år har Han varit den högste ledare för den osynliga kyrkan. Han erkänner och älskar dem som inte är kristna utan behåller sin lojalitet med sina religionsstiftare – Buddha, Muhammed och andra. Han bryr sig inte om vilken tro det är, om målet är kärlek till Gud och mänskligheten.

Om människor väntar sig den Kristus som lämnade sina lärjungar för två tusen år sedan kommer de inte att känna igen den Kristus som snart skall komma åter. Kristus har inga religiösa skrankor i sitt medvetande. För Honom spelar det ingen roll vilken tro en människa säger sig tillhöra.”

Slut citat ”Kristi återkomst.

Genomfalskt budskap

Det kan vara nyttigt att ta del av detta genomfalska budskap. Det gör att vi förstår hur många människor kommer att bli bedragna genom denna lära som spritts inte minst inom New Age-rörelsen. Alice Bailey är ju den kvinna som dragit upp riktlinjer och skrivit många böcker för dem som tagit del av det religiösa flum som betecknar denna rörelse.

Att det talas om Kristi återkomst gör budskapet än mer förförande, därför att det ger en bild av att det kopplas till Bibelns budskap om Jesus återkomst.

I det falska budskapet förmedlat genom Bailey, lärs det istället att det inte har någon betydelse vilken religion man tillhör. Från de olika religionerna förväntar man att de skall ta emot denna falske Kristus.

Det är också så man kan se det förberedelser som nu sker, då man alltmer talar om en enda världsreligion och att vi har samma Gud. Att de som är budbärare för det budskapet, och de blir allt fler, kommer att bedras då den falske Kristus uppenbarar sig, det är med tanke på det lätt att förstå.

Bibeln benämner denne falske Kristus för Antikrist som kommer att framträda nu i den yttersta tiden.

Vad vi behöver är nu en avslöjande förkunnelse i kyrkorna om de förberedande som nu sker för Antikrists framträdande. Än mer behövs en klar och tydligt predikande om Jesu återkomst.


Holger Nilsson

Källa: flammor.com

Posted in Profetior, Tidstecken | Comments Off on Antikrists framträdande förbereds

Gamla Testamentet talar om Jesus

Profetior om Jesus i Gamla testamentet gick i 100 procent uppfyllelse i Nya testamentet.

Jesus finns i hela bibeln - både i gamla och nya testamentet.

Jesus finns i hela bibeln – både i gamla och nya testamentet.

De första kristna hade bara gamla testamentets skrifter när de med hjälp av den bevisade att Jesus är Kristus –  Messias.Christer ÅbergAv Christer Åberg
onsdag, 12 augusti 2020 11:20

Jesus beskrivs tydligt i hela gamla testamentet

En av de starkaste uppenbarelserna jag har fått i min ande den sista tiden är att Jesus beskrivs tydligt i hela gamla testamentet. Gamla testamentet är en profetisk Jesusbok. Den beskriver Jesus födelse, död, uppståndelse, himmelsfärd och att han ska komma tillbaka. Detta har jag vetat länge men nu i den sista tiden har det blivit mycket levande i min ande.

De första kristna hade bara gamla testamentets skrifter när de med hjälp av den bevisade att Jesus är Kristus – Messias.

Apg 17:2-3.Och sin vana trogen gick Paulus in till dem, och under tre sabbater talade han till dem ur Skrifternaoch förklarade och bevisade att Kristus måste lida och uppstå från de döda, och sa: Alltså är denne Jesus, som jag predikar för er, Kristus.

Så om de första kristna läste i gamla testamentet för att veta vem Jesus Kristus är bör vi också läsa gamla testamentet.

Det finns fler än 300 profetior i Gamla testamentet som förutsäger Jesu födelse, liv, död och uppståndelse. Här nedan följer en del av dessa profetior och dess uppfyllelse i nya testamentet.

Jesus skulle födas av en jungfru (oskuld)

Gamla testamentet:

“Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son.” – Jesaja 7:14a

Nya testamentet:

“Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande…

Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.” – Matteusevangeliet 1:18, 22-23

Jesus skulle födas i staden Betlehem

Gamla testamentet:

“Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.” – Mika 5:2

Nya testamentet:

“När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: ‘Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.’ När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: ‘I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten : ‘Du Betlehem i Juda land, du är alls inte minst bland Juda furstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel.'” – Matteusevangeliet 2:1-6

Jesus skulle hela de sjuka

Gamla testamentet:

“Säg till oroliga hjärtan: ‘Var starka, var inte rädda!’ Se, er Gud är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla.” – Jesaja 35:4-6a

Nya testamentet:

“Jesus svarade dem: ‘Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig.'” – Matteusevangeliet 4:4-6

“När Jesus gick vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: ‘Förbarma dig över oss, Davids son!’ Och när han hade kommit hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: ‘Tror ni att jag kan göra detta?’ De svarade: ‘Ja, Herre.’ Då rörde han vid deras ögon och sade: ‘Så som ni tror ska det ske för er.’ Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: ‘Se till att ingen får veta det.’ Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut, kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven, talade den stumme. Och folket häpnade och sade: ‘Aldrig har man sett något sådant i Israel!'” – Matteusevangeliet 9:27-34

Jesus skulle bli förråd av en vän för 30 silvermynt

Gamla testamentet:

“Även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig” – Psaltaren 41:10

“Och jag sade till dem: ”Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver Och Herren sade till mig: ”Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de tyckte jag var värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren.” – Sakarja 11:12-13

Nya testamentet:

“Men när Judas som hade förrått honom såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade: ‘Jag har syndat och förrått oskyldigt blod.’ De svarade: ‘Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för.’ Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig.

Översteprästerna tog mynten och sade: ‘Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar.’ De tog ett beslut att för pengarna köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än i dag för Blodsåkern.

Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: Och jag tog de trettio silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig.Och jag sade till dem: ‘Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.’ Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. Och Herren sade till mig: ‘Kasta det åt krukmakaren!’ – det härliga pris som de tyckte jag var värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren.” – Matteusevangeliet 27: 3-10

Jesus skulle lida och dö som Guds skuldoffer

Gamla testamentet:

Jesaja 53

“Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom.

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han fick sin grav bland de ogudaktiga men var hos en rik vid sin död, för han hade inte gjort något orätt, och inget svek fanns i hans mun.

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder.

Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe.” – Jesaja 53

Psaltaren 22

“Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran…

Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de grimaserar och skakar på huvudet: ‘Anförtro dig åt Herren! Han får befria och rädda honom, han älskar ju honom.’

Det var du som drog mig ut ur moderlivet, du gjorde mig trygg vid min mors bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet, från moderlivet är du min Gud…
Tjurar i mängd omger mig, Bashans oxar omringar mig. Som rovlystna, rytande lejon spärrar de upp sitt gap mot mig.

Jag rinner bort som vatten, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva, min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, de har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad…” – Psalm 22:2, 7-11, 13-18

Nya testamentet:

“Jesus svarade: ‘Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.’ Pilatus sade: ‘Du är alltså kung?’ Jesus svarade: ‘Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst’ Pilatus sade till honom: ‘Vad är sanning?’

Med de orden gick han ut till judarna igen och sade till dem: ‘Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er?’ Då skrek de åter: ‘Inte honom, utan Barabbas!’ Barabbas var en upprorsman. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sade: ‘Var hälsad, judarnas kung!’ och slog honom i ansiktet.

Pilatus gick ut igen och sade till dem: ‘Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något.’ Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sade till dem: ‘Se människan!’ När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: ‘Korsfäst! Korsfäst!’ Pilatus sade då till dem: ‘Ta ni och korsfäst honom! Jag finner honom inte skyldig till något.’ Judarna svarade: ‘Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son.'”

När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: ‘Varifrån är du?’ Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade till honom: ‘Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?’ Jesus svarade: ‘Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld.’ Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: ‘Släpper du honom är du inte kejsarens vän! Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren.'”

När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid den plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: ‘Här ser ni er kung!’ De skrek: ‘Bort med honom, bort! Korsfäst honom!’ Pilatus frågade: ‘Ska jag korsfästa er kung?’ Översteprästerna svarade: ‘Vi har ingen annan kung än kejsaren.’ Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas.

De tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas Dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten.

Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: ‘Jesus från Nasaret, judarnas kung.’ Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: ‘Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: Jag är judarnas kung.’ Pilatus svarade: ‘Det jag skrivit har jag skrivit.'”

När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sade de till varandra: ‘Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den.’ Skriften skulle nämligen uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna.

Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ‘Kvinna, där är din son.’ Sedan sade han till lärjungen: ‘är är din mor.’ Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig.

Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan för att Skriften skulle uppfyllas: ‘Jag törstar.’ Där stod en kruka full med ättikvin, och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: ‘Det är fullbordat.’ Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den förste, och sedan på den andre som var korsfäst tillsammans med honom.

Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att Skriften skulle uppfyllas: Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i Skriften säger: De ska se upp till honom som de har genomborrat.” – Johannesevangeliet 18:36- 19:37

Gud skulle uppväcka Jesus från de döda

Gamla testamentet:

“Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida, jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg, för du lämnar inte min själ åt dödsriket, du låter inte din Helige se förgängelsen.” – Psalm 16: 8-10

Nya testamentet:

“Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sade: ‘Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått! Kom ihåg vad han sade till er medan han fortfarande var i Galileen: Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen.’ Då kom de ihåg hans ord.

Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna.” – Lukasevangeliet 24:1-10

Jesus skulle bli upptagen till himlen

Gamla testamentet:

“Herren sade till min Herre: ‘Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter.'” – Psalm 110:1

Nya testamentet:

“När de nu var samlade frågade de honom: ‘Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?’ Han svarade dem: ‘Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.’

När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: ‘Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.'” – Apostlagärningara 1:6-11

Christer Åberg

Källa: apg29.nu

Posted in Profetior | Comments Off on Gamla Testamentet talar om Jesus

Engineer Of 30 Years Said God Showed Him THIS Was The Mark Of The Beast

Källa: Chelsie Bedell

Posted in Uncategorized | Comments Off on Engineer Of 30 Years Said God Showed Him THIS Was The Mark Of The Beast

Former Muslim Gets Healed By Jesus Then Plants 50 Churches

“I was crying, and the one Name I did not want to believe in came back to me again and again, I was so weak and so sick. So I prayed to the Lord Jesus and said, “Will you heal me?” (2)

Sanray began to be healed and feel progressively better day by day, and returned to his doctor to find out there was no trace of cancer left in his body.  After he was healed he gave his life to Lord, was baptized, and since then has planted more than 50 churches! Which is quite a feat (he clearly has a talent for planting churches).

However, Sanray has also faced intense rejection from his village in West Bengal as well as by his own family: “My family threw me out. They said, ‘We want nothing to do with you. Since you have Jesus, you can just go away.” (3)

After his new allegiance to Christ his office was broken into: “They decided to break into my doctor’s office where patients used to come and see me” (4). And over the following years Sanray would continue to face persecution in his own community. He has, however, continued with his medical practice and become an evangelist through the UK charity BMS World Mission.

Despite this Sanray appears hopeful:

“Apart from Jesus there is no life… I am even more excited to tell others what Jesus has done. Every day I want to live for my Lord and keep on doing what I’m doing. Please pray that I can do more in the days to come.”

References:

1. UG Christian News. 2016. Muslim doctor plants 50 churches after finding Christ. Available:
http://ugchristiannews.com/?p=4937
2. Joy Magazine. 2016. Muslim Doctor Plants 50 Churches After Conversion. Vol 25, Issue 4, p. 23.
3. Joy Magazine. Ibid.
4. Sinclair, K. 2015. Muslim man converts to Christianity – Then plants 50 churches! Available:
http://www.catholic.org/news/hf/faith/story.php?id=67639
This article was originally featured on the website of James Bishop, has been minorly edited, and was republished with permission.

Källa: reasonsforjesus.com

Posted in Mirakel | Comments Off on Former Muslim Gets Healed By Jesus Then Plants 50 Churches

How Science & Math Convinced Attorney That God Must Exist

With three degrees already behind him he went to law school and graduated magna cum laude. After that, he began his career as an attorney through which he has represented number of nationally recognized corporations, unions and pension plans. He has also litigated nationally with great success and persuaded Congress to make important changes in employee benefits laws.

As a child Ell went to church but when he became a teenager he found himself believing in God less and less until (1), eventually, he adopted atheism (2). He says that he was a nerdy child who would write out long numbers for entertainment and read books on intellectual topics, and he loved dinosaurs, history, and anything that had to do with science (3).

When he arrived in high school Ell penned a letter to his minister in which he stated that he no longer believed in God. The minister responded through giving him a book to read. But Ell never did read it, and many years later when he had received his law degree Ell was a staunch, committed atheist. His atheism was undergirded by the fact that “It seemed you could explain just about everything with logic and science. It seemed God had no place in our modern world. I treated God like a joke(4).

However, when he was in his early 30s, Ell had a son. This caused him and his wife to start attending church of which Ell treated more like a social club than a place of worship. After all, he certainly wasn’t a believer and only saw the church as a community of friendly and supportive families that might create a conducive environment for his child’s development. But what struck Ell was that the congregants and worship teams had a very noticeable inner peace.

Ell envied this but, at the same time, failed to see how he could have it if he didn’t believe what they believed. Years later, and well into his 40s, Ell would fly a lot out of career obligations. This gave him the time to begin reading more deeply about science, mathematics, and religion.

The more he read, the more he saw a connection between the three. This marked a big turn in his own life as his atheism, he found, was beginning to be challenged on an intellectual level. In fact, there were a number of ways he saw that science and mathematics supported the existence of God:

1. The evidence that the universe had a beginning
2. The apparent “fine tuning” of the universe
3. The complexity of life and our inability to discover a naturalistic explanation for its origin
4. The fantastic, futuristic technology that exists in all of life
5. The mounting evidence against neo-Darwinian evolution
6. The specialness of earth
7. The mathematical nature of the universe

This stuck a dagger deep into the heart of Ell’s atheism. But to make just a side note on point 5, Darwinian evolution as a scientific theory is not monopolized by atheism as one might think is implied by Ell’s line. In fact, a good number of Christians accept an evolutionary explanation and even specifically Darwinian evolution (Biologos would be the face of this position; also see the Biologos founder Francis Collins’ testimony of his conversion to Christianity from atheism).

Darwinian evolution is not inconsistent with belief in God though evolutionism is. But evolutionism is far from evolution as science has it. Ell, however, would not only go on to believe in God’s existence but to also accept that Christianity must be true. He went beyond this and started giving talks at churches about the arguments that had convinced him of the truth of Christianity, and especially the ones from science and mathematics.

Ell came up with probability calculations which, he argued, undeniably pointed to the fact that the universe was designed by a Creator than merely it being a highly improbable result of chance. In one of his presentations Ell says that he was sitting having dinner with his friend Peter Fisher, the head of physics at MIT, one evening (5).

Having already been in the process of thinking long and hard about his calculations and observations, Ell said to Fisher, “You know, someone should write a book about this, because I’m finding modern science strongly supports belief in God.” To which Fisher responded, “Maybe that someone could be you.”

Ell took Fisher’s response to heart and went about writing his own book on “all this evidence of design.” Such design was particularly strong in human biology, “Compare human beings, with 30 trillion exquisitely interconnected cells, to the most primitive bacteria. We have astonishing added hardware: legs, arms, hearts, eyes, ears, and on and on. We have amazing “apps ”: all of our senses, muscle coordination, subconscious regulatory processing, and the killer “app” of all existence: human consciousness and reason. Yet we have the same operating system as the bacteria. We and that bacteria and all life run off Life 1, designed 3.5 billion years ago(6). Thus, as time went on, and over the next 30 or so years, Ell only became more convinced that science supported belief in God (7).

The reception to his book and the talks he has given at his church in Florida have been “overwhelmingly positive.” Ell now travels across America speaking on his seven-point theory of God and the sciences as well as giving lectures on probability theory and how it points to God. To Ell, God was no longer disdained as a delusion but became the very centre to which the universe and his own life pointed.

References.

1. Proslogion. 2015. Counting To God: Another Atheist Who Became a ChristianAvailable.
2. Premier Christianity. 2016. How studying science led this atheist to God. Available.
3. YouTube. 2015. Doug Ell’s Personal Journey Counting To GodAvailable.
4. Ell, D. 2014. Counting To God: A Personal Journey Through Science to Belief. p. 19.
5. YouTube. 2015. Ibid.
6.  Ell, D. 2014. Ibid. p. 118-119
7. Attitude Media. About Doug Ell. Available.

Källa: reasonsforjesus.com

Posted in Uncategorized | Comments Off on How Science & Math Convinced Attorney That God Must Exist