14 maj 1948 – 14 maj 2023
75 år sedan staten Israel bildades.

Det var en profetisk uppfyllelse som skedde.

”Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land födas till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar?” Jes. 66:8.

Det var många turer innan nationen kunde återupprättas, men när det väl hände så skedde det med hast, en dag. Det var när David Ben Gurion reste sig upp på sabbatsaftonen den 14 maj 1948 i Tel Aviv och sade: ”Jag vill läsa upp Israels oavhängighetsförklaring.” På en enda dag förändrades bilden, judarna fick ett hemland att återvända till. Det judiska folket och staten reste sig ut ur historiens dunkel och steg fram på världsarenan.

Profeten Jesajas ord fick då sin uppfyllelse, han hade profeterat om landet skulle komma till liv med hast: ”Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar?” Jes. 66:8.

Det var inte bara att landet skulle komma till liv på en dag som Jesaja profeterat om, han profeterade också i samma andetag ”när födslovåndor börjar”.

Klockan sex på morgonen dagen efter den nya statens bildande, ljöd sirenerna över Tel Aviv, det första egyptiska angreppet mot Israel var ett faktum.

Det visade sig att Egypten inte var ensam i sitt anfall på den nyutropade staten, flera arabstater hade som målsättning att krossa den nya statsbildningen direkt. Dessa stater var Libanon, Syrien, Transjordanien och Irak.

Födslovåndorna hade börjat…

Dessa våndor har sedan fortsatt. Israel har tvingats in i ett flertal krig under sin relativt korta existens. Inte ett enda av dem hade man önskat. I princip kan man säga att landet inte haft en dag av verklig fred sedan dess tillblivelse. Likväl har man lyckats överleva och man kommer i fortsättningen också att göra det.

Gud har nämligen inte låtit staten återuppstå för att förgöras. Det finns ett högre syfte.


 Holger Nilsson

Källa: Flammor.com

Leave a Reply