Antikrist – Ryttaren på den vita hästen

”Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen”

Ryttaren på den vita hästen

Min överbevisning är att vi befinner oss i den tid där Herren mycket snart kommer att kalla sitt folk hem till sig. Det första som kommer att ske efter det att Guds församling är på plats i det himmelska, är det att Herren kommer att bryta det första av de sju sigillen. Det är Herren som styr ändetidens utveckling och avgör när varelsen framför Guds tron ska säga ”Kom”, och kalla fram ryttaren på den vita hästen. Min överbevsing är att det är Antikrist, syndens människa, som står klar och väntar på få lov till att träda fram.

Jag är överbevisad om att den utveckling vi har sett ta form de senaste par åren betyder följande två saker: För det första är det som sker i Mellanöstern ingen tillfällighet, men är ett led i ändtidens utveckling, som till sist kommer leda fram till ett tiohorns förbund och Antikrists framträdande. Det andra är att Antikrist kommer från den islamiska delen av världen, och utifrån den koalition av arabiska länder som vi har sett ta form de senaste åren.

Antikrists rike

Upp 13: 1-2 – Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. 

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

Antikrists ursprung

Dan 7:8 – Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Antikrist har många namn, och kallas bland annat för ”Laglöshetens människa”, ”Den laglöse” och ”Odjuret”. Andra profetiska namn för Antikrist som återspeglar och ger en häntydning till hans ursprung och kommande rike är bland andra ”De små hornen”, ”Fursten som skall komma”, ”Kungen från Norr”, ”Assyrien” och ”Konungen i Babylon”.

Det finns förtalare för att Antikrist ursprung antingen kommer att vara från ett nyuppståndet Romerskt rike, eller utifrån det gamla Islamiska riket. Men egentligen finns det inga motsättningar i dessa påståenden, då landområdet och de länder som är aktuella stort sätt är det samma.

Många betraktar det gamla Romarriket som det vi i dag kallar Västeuropa och förväntar att Antikrist ska komma därifrån, men sanningen är att det romerska imperiet var långt större än det. När det romerska imperiet var som störst, sträckte det sig från Västeuropa helt upp till England, Holland och delar av Tyskland och helt ner i Nordafrika, med länder som Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och Egypten. Mot öst sträckte sig detta rike helt till Irak, Turkiet, Armenien och Azerbajdzjan. 

Det Romerska imperiet delades till sist i två riken – Västrom och Östrom. Västrom föll år 476 e.Kr., medan Östrom först föll cirka 1000 år senare år 1453 e.Kr. som efterföljdes av det Osmaniska riket. 

Två ben av järn och lera

Dan 2: 32-33 – Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera.

Daniel såg samtidig två ben på statyn beståendes av järn och lera, som med utgångspunkt i ett nyuppståndet Romerskt rike både symboliserar Väst och Östrom. Konklusionen är att när vi ser på de områden som Antikrist ska komma från, så är det utifrån det islamiska riket, eller den östra delen av det gamla romerska riket. Länder som dessa riken har gemensamt är bland andra Turkiet, Syrien och Irak.

Vilddjuret från havet

Upp 13: 1-10 – Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter

När Johannes ser vilddjuret som kommer upp från havet, så beskrivs det med en kropp som en leopard. Leoparden är en symbol på det grekiska riket, och är ett av de världsriken som är beskrivet med tio horn och sju huvuden.

Det grekiska riket finns också på den bildstod som Daniel ser i en syn, och symboliseras på bildstodens buk och höfter gjort av koppar (Dan 2:32)

Det lilla hornet på bocken

Dan 8: 8-9 – Och bocken företog sig mycket stora ting. Men när han hade blivit som starkast, brast det stora hornet sönder, och fyra andra ansenliga horn sköt upp i dess ställe, åt himmelens fyra väderstreck. Och från ett av dem gick ut ett nytt horn, i begynnelsen litet, och det växte övermåttan söderut och österut och åt »det härliga landet» till.

När Daniel får synen från Herren ser han Antikrist som två horn. Det ena hornet kommer utifrån det fjärde odjuret, och det andra hornet kommer utifrån det tiohornsförbund som kommer att finnas i ändetiden.

Det lilla hornet på bocken ger oss en detaljerad information om att Antikrist ska komma från ett land i öster inom det forna grekiska världsväldet.

Det Grekiska riket

Dan 8:8 – Och bocken företog sig mycket stora ting. Men när han hade blivit som starkast, brast det stora hornet sönder, och fyra andra ansenliga horn sköt upp i dess ställe, åt himmelens fyra väderstreck.

Det gamla grekiska imperiet sträckte sig från Grekland ända till Indien, men efter Alexander den stores död blev det grekiska väldet uppdelat i fyra delar – Makedonien och Grekland, Mindre Asien, Syrien och Egypten.

Det kan betyda att Antikrist kommer att börja som ett litet horn inom detta område, men kommer att växa och bli större än alla de andra hornen, och till sist även få makten inom och av tiohornsförbundet. Det ger oss en beskrivning av att vi kan förvänta att Antikrist kommer att framträda från ett av länderna inom det gamla grekiska imperiet, med länder som Grekland, Turkiet, Syrien, Irak osv.

Detta vilddjur som består av delar från alla de tidigare världsriken, kommer därmed och tillsammans med tiohornsförbundet att bli världens största och mäktigaste rike någonsin, med Antikrist som ledare.

Antikrist – Assyriern

Jes 30:31 – Ty för HERRENS röst skall Assur bli förfärad, när han slår honom med sitt ris.

Ett annat profetiskt namn för Antikrist, som ger en indikation om hans ursprung är att bibeln på flera ställen kallar Antikrist för ”assyriern” (Från Assur, Syrien), och kungen från nordlandet (Dan 11:40-45).

Assyrien var ett kungarike som låg norr om Israel. Herren använde Assyrien genom historien för att döma Israel när de inte följde honom och vandrade på hans vägar. På samma sätt kommer Herren att använda ändetidens ”assyrier” för att invadera och döma Israel.

På samma sätt som att Messias kom utifrån Abraham, Isaks och Jakobs blodlinje, kommer antikrist att komma utifrån Ismaels avkomma, som alltså är vår tids araber.

Antiochus IV Epiphanes

Dan 11: 21-34, 35-45

En av de helt stora förebilderna på den kommande Antikrist är Antiochus som var kung i Assyrien från 175-164 f.Kr.

Antiochus blev en förelöpare till Antikrist, där vi kan se att samma handlingar som blev gjord genom honom, kommer att ske igen under den sista och den 70:e årsveckan. Han besudlade och förstörde templet, och satte upp förödelsens styggelse. Han inledde samtidigt en stor förföljelse, och försökte utrota judarna och deras Guds tro.

Profetian i Daniels bok kap 11, blev delvist uppfylld av Antiochus, men som kommer att uppfyllas av den kommande Antikrist i vedermödan.

Vem kan skapa fred

Frågan har ställts många gånger, men med tanke på den utveckling vi ser i Mellanöstern med först den arabiska våren och sedan IS (Islamiska Staten) är frågan mer aktuell än någonsin.

Många undrar vem den person är som hela den muslimska världen vill och kommer att lyssna på? Vem kommer utifrån detta kaos som råder, och på trots den enorma klyfta som finns mellan Israel, den muslimska världen och väst, förmå att skapa en lösning som kommer att innebära ett fredsavtal? 

Syndens människa

Upp 6:1-2 – Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: “Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Svaret på frågan är Antikrist, syndens människa, som träder fram vid det första sigillet, och precis i början av den 70:e och den sista årsveckan.

Han kommer förmå det som amerikanska presidenter, EU och FN har misslyckats med. Han kommer att sluta ett förbund med Israel, och lyckas skapa en tillfällig fred i mellanöstern. Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. 

Han bär en båge

Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen (Sak 9:13). Bågen var ett vapen, och en symbol på militär makt på Johannes tid. Men Herrens vapen är inte en båge utan i stället ett svärd. Bågen är utan pilar, som vittnar om att han inte kommer att behöva använda våld för att få sin makt på jorden. Han blir given makt av de tio kungarna utan att behöva kämpa sig till den (Upp 17:3). Han kommer att ha krigsvapen, men kommer att agera precis som han är obeväpnad. Daniel säger att han skall fördärva många i deras trygghet. Eng översättning: ”By peace shall (he) destroy many (Dan 8:25)

Segrarens krona

För det andra så bär personen fel sorts krona. Det grekiska ordet för en konungskrona är ”Diadem”. Men han bär en ”Stephanos eller segrarens krona. Det priset gavs till vinnare i offentliga spel/tävlingar som typiskt var en grön krans. Det identifierar bäraren som en erövrare, men inte som en kunglighet. I Upp 13 under den stora nöden, läser vi att Antikrist får makt att föra krig mot de heliga och att besegra dem, och vi ser också att han får makt över alla stammar, folk, språk och nationer (Upp 13:7).

Gör sig själv till Gud

2 Tess 2: 3-4 – Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Det som kommer att förlösa den stora nöden som Jesus talar om i Matt 24, är när Antikrist, sätter sig i Guds templet för att proklamera och upphöja sig själv till Gud. Det är något som Satan har önskat och besträbat sig efter sedan urminnes tid. Han ville stå upp över Guds tron och göra sig lik den högste, vilket var det som förde honom till fall. (Jes 14:13)

Daniel uppenbarar den sista härskarens motiv och ambition när han säger att ”han skall sätta sig upp mot furstarnas furste” (Dan 8:25). Många falska Messias har kommit och varit i den här världen, men det kommer ingen större, eller en mer ondskabsful bedragare som den här.

 Onda andar från avgrunden

Upp 9:2 – Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden..

Det grekiska ordet för avgrunden i Upp 17:8 är ”Abyssus” och är samma ord som är använt i Upp 9:1-3 och i vers 11 som här kallas avgrundens brunn. Den öppnas och därifrån kom det gräshoppor (onda andar) som fick makt, som jordens skorpioner. Det är Antikrists vänner som kommer honom till hjälp. Det är dem som djuret har varit tillsammans med i avgrunden sedan sin död från jorden.

De onda andar som möter Jesus i Luk 8:31 ber honom om att inte befalla dem att fara ner i ”Abyssus”, avgrunden. Det är samma avgrund som Satan kastas i när han kommer att bli bunden för 1000 år. (Upp 20:3) Anrikrist är alltså en andemakt som har varit förvarat i avgrunden (Abyssus) tillsammans med de onda andar, tills han träder fram i den här världen igen som Antikrist. Han är med andra ord odjuret från avgrunden, Abyssus!

Muslimer väntar på Mahdi

Jag kan inte se det på annat sätt än att den person som bibeln beskriver som Antikrist kommer utifrån den muslimska delen av världen. På många sätt är denne Madhi som är muslimernas kommande frälsare, skrämmande lik den som kristendomen beskriver som Antikrist.

I följe muslimsk eskatologi, kommer denne Mahdi att vara en politisk och religiös ledare som kommer att etablera en ny världsordning. Han kommer ridandes på en vit häst, och kommer att kontrollera och införa islamsk lag över hela jorden. Madhi kommer att halshugga dem som inte kommer att konvertera till Islam, och han kommer att göra Islam till den enda religionen på jorden.

Denna Mahdi kommer att sluta ett sjuårigt förbund med Israel, och han kommer att inta, ockupera och ha sitt styre från Jerusalem. Han kommer samtidigt att starta en massiv förföljelse på judar.

Gud har allt under kontroll

2 Tess 2:8 – Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst

Men vi som har läst slutet, vet att Gud har allting under kontroll. Oavsett hur turbulent det kan se ut i världen, och hur fruktansvärt vedermödan är beskriven, så vet vi att inget sker utan Guds vilja. Det är Jesus själv som har skrivet ändetidens scenario, som är förhistoria som redan är nedskriven, och Gud använder Antikrist för sina syften i ändtiden.

Vid Harmagedon, och vid Jesu synliga återkomst blir Antikrist besegrad och kastad levande i den brinnande eldsjön. I dag är scenen tillrätta lagd för ändetidens sista tidens scenario. Plattformen för Antikrist framträndande är ett antikristligt system och en värld på väg mot konkurs. 

Jesus kommer snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com