Bibeln Profeterade för 2000 års sedan om att det skall bli en Världsregering, en världsvaluta och en världsreligion

Vi har sedan tidigare skrivit om att påven ihop med världens religioner signerde ett förbund i Abu Dabi 2019 som de kallar Chrislam. Detta är fullständigt vilseledande och ett verk av Satan precis som Bibeln profeterade om.

Det står med jämna mellanrum om det kommande kontantlösa samhället som även det är profeterat i Bibeln och att det nu finns digitala valutor som kommer leda till att det blir en Världsvaluta.

Idag i Dagens Industri står det följande:

Så kan evolutionen driva fram en världsregering

Varje år dör drygt 500.000 människor av en annan människas hand. Mord och krig står därmed för mindre än 1 procent av alla dödsfall, vilket gör vår tid till historiens fredligaste. Ökad utbildningsnivå, jämlikhet och att stater givits våldsmonopol anses ha bidragit till detta. Men kanske finns ytterligare en orsak som är rent biologisk.

Krönika:Anders Hansen

https://www.di.se/nyheter/sa-kan-evolutionen-driva-fram-en-varldsregering/

Källa: di.se

Jesus Kommer Mycket Snart