Bibelns Profetior uppfylls i snabb takt 3 !

Matteus 24:

3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”
4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna✱.

https://youtu.be/vOUmyfNd-Dw

 

Matteus 24;

9 Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många, 12 och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

 

Förföljelsen mot världens kristna ökar

Fler än 215 miljoner kristna lider under allvarlig förföljelse på grund av sin tro. Det slår organisationen Open doors fast i samband med presenterandet av årets ”World watch list”. Värst är förföljelsen i Nordkorea, tätt följt av Somalia, Afghanistan och Pakistan.

Nyheter · Publicerad 08:01, 11 jan 2017

– Förföljelsen mot kristna ökar, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för den svenska avdelningen av organisationen Open doors.

I år är det 25:e året som organisationen släpper en lista över vilka 50 länder som har den allvarligaste förföljelsen av kristna. Listan – “World watch list” – bygger på ett gediget arbete som görs ute på fältet i länderna och leds av ett forskarteam i Holland.

Faktorer som ligger till grund för listan är hur det ser ut för de kristna i privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet – och hur våldsutsatta de kristna är. Varje faktor ger ett antal poäng, som maximalt kan ge ett land hundra poäng.

– Eftersom den totala gemensamma poängen har blivit högre har situationen för de kristna sannolikt blivit svårare, säger Peter Paulsson.

Värst drabbat är, för 16:e året i rad, Nordkorea.

– Nordkorea saknar motstycke i motståndet mot religion, i synnerhet mot kristna, säger Peter Paulsson och berättar att Nordkorea, paradoxalt nog, i början av 1900-talet var ett centrum för kristen tro och kallades ”Österns Jerusalem”.

– Nordkoreanerna har hjärntvättats till att dyrka dynastin. Man har ett tänkesätt som innebär att följa sina ledare villkorslöst.

Det totala motståndet mot religion innebär dock inte att det inte finns kristna. Tvärtom så finns det en underjordisk kyrka som växer.

– Vi uppskattar att ungefär 300 000 nordkoreaner är kristna. Av dessa sitter mellan 50 000 och 70 000 i arbetsläger på grund av sin tro, säger Peter Paulsson.

Nummer två på årets förföljelselista är Somalia. Det är ett land som tidigare låg på sjunde plats och alltså har klättrat flera steg. Blir man påkommen med att vara kristen där blir man i princip avrättad omedelbart, berättar Peter Paulsson.

På tredje plats kommer Afghanistan, följt av Pakistan och Sudan.

– Den största orsaken till förföljelsen är islamistisk extremism. I 14 av de 20 länder som toppar listan är islamistisk extremism huvudorsaken till förföljelsen. I de länder där islam råder – där är det tufft för de kristna, säger Peter Paulsson, som själv har rest runt i flera av länderna.

Det land som har den största poängökningen jämfört med förra året är Jemen. I landet pågår ett inbördeskrig mellan militanta Saudistödda sunnimuslimer och shiitiska huthi-rebeller, berättar Peter Paulsson.

– Mitt i allt står de kristna. Hela befolkningen är så klart drabbad, men de kristna är särskilt utsatta. De attackeras både av sunni- och shiamuslimer, det spelar ingen roll vem som har makten, säger han.

Han berättar att en hel del muslimska jemeniter konverterar till kristendomen. Dessa straffas med döden.

Syrien och Irak är två länder som har hamnat lite längre ner på listan jämfört med förra året.

– Islamiska staten har förminskats under senare tid, men situationen är fortfarande svår. I Syrien har de kristna som befinner sig i regimstyrda områden i många fall lika stor frihet som innan kriget bröt ut, medan de kristna som befinner sig i rebellstyrda områden är mer utsatta, förklarar Peter Paulsson och påpekar att många kristna har flytt från dessa områden.

Finns det några bortglömda länder?

– Ett land är Maldiverna. Det ses som ett semesterparadis, men ligger på plats 13 över förföljda länder. Det är värre än Saudiarabien. Myndigheterna är absolut stenhårda på Maldiverna. Att vara öppen med sin kristna tro – det går bara inte.

Peter Paulsson nämner även länderna söder om Sahara som bortglömda.

– Islamistisk radikalisering håller på att normaliseras där, säger han.

Ett av de länder där flest dödas är Kongo-Kinshasa. Många känner till Al-Shabab och Boko Haram, men det finns många andra islamistiska grupperingar, och några av dem härjar i Konga-Kinshasa, förklarar Peter Paulsson.

Ett av de värsta dåden som skedde mot kristna under året som gick var kanske det i Pakistan, som tog 76 personers liv. Men den vanligaste förföljelsen sker inte genom stora attacker.

– Det som jag tror att vi i väst har svårt att förstå är betydelsen av familjen, släkten och stammen i de här länderna. Man är inte sin egen som vi är här, utan inbegripen i något större, där det finns förväntningar på en. Våldet ger stora rubriker, men människor förtrycks oftast i det fördolda.

Sammanlagt finns det, enligt Open doors, ungefär 650 miljoner kristna i de 50 länderna på listan. Av dessa beräknas cirka 215 miljoner vara utsatta för allvarlig förföljelse. Utöver dessa finns det svårt förföljda personer i länder som hamnar utanför listan.

Det finns dock ljusglimtar. När kinesiska myndigheter har ökat kontrollen av kyrkor och husförsamlingar menar vissa att församlingen tvingats bli mer inhemsk, inte bara en kopia av väst. Kristna ser ut att återvända till sina hemtrakter i norra Irak, indonesiska kristna med muslimsk bakgrund är både frimodiga och offensiva, och flyktingströmmen till Europa för med sig nytt liv till många församlingar.

Vad kan vi i Sverige göra för de förföljda kristna?

– För det första ska vi inte underskatta bönens betydelse. För det andra kan vi känna med de förföljda i deras situation och visa att vi bryr oss och står med dem.

Källa: Jason A – Youtube, Världen Idag

 

 

Leave a Reply