Bibelns profetior uppfylls i snabb takt! Bibeln profeterar och varnar tydligt i Uppenbarelse boken för att i absoluta sista tiden kommer den falska Kyrkan och den “falska profeten” sammanfoga alla religioner till en “Världsreligion”.

Nu i februari har påven tillsammans med ledare från världens olika religioner undertecknat det viktigaste “interfaith” dokumentet i historien, på “World Government Summit” Katolska kyrkan är beskrivet i Bibeln som sköko kyrkan som förleder många människor på Jorden.

Leave a Reply