Bibelns profetior uppfylls i snabb takt ! Fredsavtalet är klart!

Häromdagen har Trump-administrationen meddelat, att det fredsavtalet, även kallat ”århundradets avtal” är klart. Det slutliga utkastet består av nästan 200 sidor, och färre en fem människor har tillgång till dokumentet. Det verkar som att planen inte kommer bli presenterad, förens efter valet i Israel den 9 april. USA ger uttryck för, att man inte önskar att göra något som hotar Israels säkerhet.


Israel närmar sig arabvärlden

Flera tecken tyder på att Israel och arabvärlden närmar sig varandra, och blir mer redo till att sluta ett stort avtal med varandra. Det verkar som att Israel och arabvärlden, har ett gemensamt intresse gentemot Iran. Netanyahu har precis varit till möte med 60 deltagare och representanter från hela världen, och det var en gemensam agenda att bekämpa Iran och särskilt deras inflytande i Syrien.
Avslutning

I nästan varje inlägg avslutar jag med frasen ”Jesus kommer snart”. Vi kan använda det, utan att egentligen förstå eller mena det vi säger. Men vi kan bara slå fast, att när vi får nyheter som det här, när vi ser Israel och arabvärlden närma sig varandra, och när vi ser en fredsplan för Mellanöstern ta form och är redo att implementeras. Ja, då vet vi, att vi lever i den absolut sista och avslutande tiden innan Jesus kommer tillbaka.
Innan dess att Antikrist har trätt fram, så kommer Guds församling att vara borttagna från den här jorden. Det är vårt saliga hopp, vår kommande frälsning och vår eviga förtröstan.
Maranatha – du vår Herre kom!


Källa:
https://www.foxnews.com/politics/trump-administrations-middle-east-peace-plan-finished-officials-say?fbclid=IwAR1mjF0qDcidbZEn0nBqLT6-dlDqGNnJ94eYl5dqPESSQxgevBTY8vFpQLghttps://freebeacon.com/national-security/netanyahu-meetings-in-warsaw-with-arab-leaders-are-in-pursuit-of-war-with-iran/

Leave a Reply