David Wilkersons profetia: Antikrist framträdande ur den ekonomiska förvirringen

”En världsvid ekonomisk förvirring ligger alldeles framför oss, det var vad jag tydligast såg. Många bedjande människor har upplevt samma sak. Dollarn och andra valutor kommer att möta svårigheter. Jag tror att vi kommer att få bevittna hur många av vårt lands största och populäraste företag går i konkurs. Och jag ser enorma problem uppstå för kreditföretagen.”

(David Wilkerson – Synen)

Den näst största bankkollaps i USA:s historia

När Silicon Valley Bank kollapsade förra helgen, så var det den näst största i USA:s historia, och är därmed den största banken som gått i konkurs sedan finanskrisen 2008. Flera andra banker blöder och störtdyker och skapar stora orosmoln på den finansiella himlen.

Jag blev påmind av Davis Wilkersons profetior om just världsekonomin, som är hämtade från boken ”Synen” från 1974. En profetisk bok som är mer aktuell än någonsin. Från tilltal från Herren, så beskriver David Wilkerson den ekonomiska situation som kommer att infinna sig precis innan antikrist framträdande, och hur han kommer att träda fram ur den ekonomiska förvirringen som råder. Det är precis den situation vi upplever just nu. Rädsla, vånda och skräck inför det som ligger framför.

Här delar jag något av det som Herren gav David Wilkerson:

David Wilkersons profetia om världsekonomin

”Världsekonomin kommer att fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa över världen på grund av de framtida ekonomiska villkoren. Aldrig mer kommer folk att ha tro på en stabil världsekonomi. Varje liten högkonjunktur kommer att skymmas av hotet om en ny depression. Människor får hjärtsvikt när de ser de ödeläggande effekterna av en förkrympt ekonomi.”

”Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp. Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen, utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. Jag tror att vi får se ett återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett kreditkort som gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som bara kan upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 nummer i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma krediter”

Avslutningen

LUK 21: 25 – Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.

Det är rädsla, fruktan och skräck som präglar ändetiden. Redan nu ser vi hur människan står rådlösa och är förlamade av rädsla inför det ska komma, och vi ser hur Herrens profetiska ord går i uppfyllande.

David Wilkersons profetiska ord talar rakt in i den tid vi lever i. Den tid av osäkerhet som David profeterade om, skulle ”fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande”.

Det vi upplever nu kommer med andra ord inte att sluta. Världsekonomin är ett tidstecken i sig själv, för den vittnar om en kommande kollaps och en undergång av det nuvarande systemet.

Det vi ser och upplever nu är “början på slutet” för den här tidens världsordningen, som till sist kommer att leda till ett nytt antikristligt ekonomiskt system – vilddjurets märke. 

Jesus kommer snart! 

Mikael 

Källa: denytterstatiden.blogspot.com

Leave a Reply