Församlingen – den sjätte människan och den sjätte hushållningen

Jag upplever att det kommer otroligt många och bekräftande vittnesbörd från syskon runt om i världen. Vittnesbörd som bekräftar den tid vi lever i. Många drömmer om att dom är gravida och snart kommer att föda. En del hör trumpetljud så kraftiga, att dom tror att det händer precis utanför deras hem. Många vittnar om att det hörs knackljud på deras dörr, utan att det står någon utanför (det har jag själv upplevt). Små barn, som inte känner något om uppryckandet, uttalar sig och säger saker som ”Jesus kommer för att ta oss upp”. En del hör kyrkklockor som ringer, utan att det ligger något kyrka i närheten och andra har en tung känsla i sin ande, att något avgörande snart kommer hända. I alla dessa fantastiska vittnesbörd finns en röd tråd, att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Det är ingen tillfällighet att så många syskon upplever tilltal, syner och drömmar på en och samma gång. Det är uppmuntrande hälsningar och varningar inför den tid som ligger framför oss. Guds härlighet och ett kommande mörker går hand i hand, där den ena avlöser den andra. Det är med andra ord en bekräftelse på att församlingens tid och den hushållning vi lever i, håller på att avslutas.

Parantesen mellan den 69:e och den 70:e årsveckan

Vi lever i den hushållning som är församlingens tidsålder, det vill säga den parantes, som infinner sig i mellan den 69:e och den avslutande 70:e årsveckan för Israel. Den parantesen har varat i cirka 2000 år, och tidens tecken pekar på att Herren mycket snart kommer att fortsätta sitt arbete med Israel, där vi får se den sista och 70:e årveckan utspela sig, innan sista tidsåldern blir en verklighet.

Genom alla tider har Herren indelat vår tidsperiod och människans historia i olika hushållningar. I dessa hushållningar har han ställt olika krav till människan, och dessa hushållningar har alltid avslutats med en dom.

Det här är Herrens sätt att dela in människans historia på, där han i dessa olika hushållningar har gett olika principer och krav till människan.

Sju hushållingar innan evigheten

Den första hushållningen var ”den oskyldiga hushållningen” som sträckte sig från Adam och Evas skapelse, tills dess att de syndade och blev förvista ut hur Edens lustgård, som också var domen och konsekvensen av syndafallet.

Nästa hushållning var ”samvetets hushållning” som sträckte sig från förvisningen från Edens lustgård till Noa och syndafloden. Syndafloden var också den dom som avslutande denna hushållning.

Den tredje hushållning var den ”mänskliga regerings” hushållning. Det var i denna hushållning att människan skulle styra världen på vägnar av Herren, men som inte lyckades. Hushållningen började med åtta personer efter syndafloden och varade till Babels torn, där Herren spred alla människor ut över jorden. Det var också i denna hushållning att Herren upprättade ett förbund med människan.

Den fjärde hushållningen var ”löftetes hushållning”. Det var här att Herren tog ut sig ett nytt folk, judarna. Han utvalde samtidigt Abraham som skulle vara fader till detta nya folk. Hushållningen sträcker sig från Abraham till dess att Herren gav lagen på Sinai berg. Men Herren dömde Israels barn till att gå 40 år i öknen, innan dess att de kunde komma in i löfteslandet.

Den femte hushållning var Sinai-förbundet eller lagen som gavs til israelsbarn. Den varade helt fram till församlingens födelse, när den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen. Guds löfte till israelsbarn var att ”om de lyckades att hålla lagen och detta förbund, skulle de vara Guds egendomsfolk framför alla andra folk” (2 mos 19:5-6). Domen kom i år 70 e.Kr. där israelsbarn blev spridda ut i diasporan, runt om i världen.

Församlingens hushållning

Vi lever i dag i den sjätte hushållningen, och man kan säga att vi representerar den sjätte människan på jorden, efter de principer och krav som Herren ger i denna hushållning. Det som kännetecknar denna hushållning, som sträcker sig från pingstdagen till uppryckandet av Guds församling, är att Herren inte kräver något gentemot frälsning. Allt fås och mottages av Herrens nåd. Domen som efterföljer denna tidsålder är vedermödans tid och Guds utgjutande av vrede och dom.

En dold hemlighet

Efe 2: 14 – Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 

Församlingen var dold i det gamla testamentet och blev först förmedlat genom Paulus, som fick uppenbarelsen om denna hemlighet, att Herren hade skapat ett folk som både bestod av både judar och hedningar. Den helige Andes utgjutande på pingstdagen där 3000 judar blir frälsta, är ett bevis på det nya förbundet.  

Det betyder också att vi har fått en ny slags människa, nämligen den ”pånyttfödda” människan. I GT var det endast förbehållt vissa och utvalda människor att bli uppfyllda av helig Ande, men i vår hushållning är det ett tecken och bevis på att man är frälst. Varje troende har fått den helige Ande som ett sigill i sina hjärtan, och vi är nya skapelser i Kristus (2 Kor 5:17) Vi stod förut utanför, men har nu fått del i löfter och förbund mellan Herren och judarna. Förut var vi utan Gud och utan hopp i den här världen, men vi har blivit inympade i det judiska olivträdets rot (Rom 11:17). Vi har på samma sätt blivit Abrahams barn och fått del av löftena. Vi är med andra ord inte bundna till lagen på det sätt som judarna var, men vi har fått del av nådens principer i denna nya hushållning, där vi får syndernas förlåtelse genom tro.

När församlingen är borttagen, kommer judarna att fortsätta med uppgiften om att vara Guds vittnen och missionera på jorden. Det vil ske både i vedermödan och i 1000-års riket.

Två egendomsfolk

Herren har med andra ord två egendomsfolk i dag – judarna och Guds församling. Det som kännetecknar församlingen, det nya egendomsfolket, är närheten och den intima relation mellan Kristus och de troende. De har blivit ett och utgör en gemensam organism, där Herren är huvudet och Guds församling är kroppen (Kol 1:18)

När Herren inte har kommit tillbaka ännu, är det för att Herrens kropp inte är fulltalig. När kroppen har blivit fulltalig, kommer Herren tillbaka för att hämta sin församling. Då ska kroppen församlas och vi ska bli lika Jesus i hans himmelska härlighet. Den som får följa med när Herren vänder tillbaka är med andra ord de som har tagit emot honom som sin personlige frälsare, de som tror och bekänner honom med sin mun och har fått den helige Ande som ett sigill i sitt hjärta.

Avslutning

Vi lever i avslutningen i en fallen värld, en värld som går mot sin undergång. I många år har tiden känns knapp och ordet ”kort tid” har kännetecknat den tid som har varit. Men det är något som har hänt de senaste par åren. Vi har upplevt en andlig klimat-ändring och den tyngd som många andra syskon vittnar om har jag själv upplevt.

Det är frestande att sätta ord på den tidshorisont jag ser, men välger att inte göra det. Men allt tyder på att den tid vi syskon har kvar här på jorden är mycket kort. Nyheterna vittnar om det och det andliga vittnesbördet från tusentals syskon runt om i världen vittnar också väldigt starkt om det. Det här är ännu en uppmaning att den här hemsidan får vara en plats där vi kan dela det som Herren lägger och delar på våra hjärtan när det gäller syner, drömmar och visioner. Det uppmuntrar och det tröstar i vår vandring på väg mot vårt himmelska hem.

Guds rika välsignelse

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com