Från press – till nu: krav och tvång! Nu uppdelas människor – utestängda eller accepterade. (Skärmdumpning Dagens Nyheter).

Detta är en profetisk förebild på vad som kommer.

Det går knappast att undgå för den som känner till profetiorna i Upp.13, att förstå hur det kommer att bli framöver – det är troligt att det kommer att ske i vår generation och troligen också under detta årtionde. Så man kan inte skaka av sig detta med en axelryckning och tro att uppfyllelsen inte är aktuell för oss.

Därför behövs det profetisk undervisning – det handlar om att se lite längre än det som nu sker inför våra ögon.

Det som nu sker i Österrike är som att se in i det antikristliga samhället som alltså kan vara runt hörnet. Se på fotot här ovan. Nu patrullerar poliser på gatan och kontrollerar medborgarna – accepterade av myndigheterna – eller inte.

Så här skriver DN: ”Polispatruller rör sig längs gatorna och kontrollerar att människor har vaccinerat sig mot covid-19. I Österrike får ovaccinerade inte lämna hemmet om de inte har särskilda skäl.

Bryter någon mot det som man nu inför i Österrike, då handlar det om kraftfulla böter man kan få erlägga. DN skriver” Om obligatoriet ska kunna genomföras i praktiken måste förmodligen polis kunna kontrollera folks vaccinstatus i hemmen. Ovaccinerade måste sökas upp och kallas till kliniker. Bötesstraff kommer att införas för dem som vägrar.

DN skriver också: ”Inställningen till de nya restriktionerna splittrar befolkningen. – Vi delas upp i goda och onda, säger Silvia Stary, som inte vaccinerat sig.”

Ja, denna uppdelning i goda och onda är det som kommer att ske i det antikristliga samhället. De goda kommer att betraktas som är lydiga de förordningar som då påbjuds – de onda de som står emot. Det är bara det att det är precis tvärtom då – de som betraktas som goda är själva verket de som accepterat ondskan och allierar sig med den och därmed med evighetskonsekvenser – man går förlorad i evigheten.

När det gäller ont och gott så kommer det onda att framställas som något gott. Det är inte att undra på, så säger skriften: ”Satan själv förklär sig till en ljusets ängel.” 2 Kor. 11:14. Vi behöver genomskåda det som sägs vara gott och som är dess motsats.

OBS! Under det att denna artikel skrivs vid 12-tiden på dagen avlyssnas ekots nyheter. Då kommer ett budskap som borde få varje tänkande att haja till: ”Vaccinationsplikt i Österrike införs.” Vi hade med i huvudrubriken ”tvång”, det var mer menat som ett indirekt tvång. Innan alltså artikel var färdig går detta i bokstavlig uppfyllelse!!!

Så här skriver SVT:s på sin sida: ”Österrike stänger från måndag ner hela landet. Nedstängningen gäller samtliga invånare, oavsett om de är vaccinerats mot covid-19 eller inte, meddelar förbundskansler Alexander Schallenberg på en pressträff på fredagen. Landet inför också i     februari vaccinationsplikt.”

Kommer detta att ske är detta ett nytt steg som många inte trott skulle tas. Om detta hade skett i en diktatur, hade det inte varit fullt så uppmärksamt. Nu sker detta i en demokrati – det är mycket anmärkningsvärt.

När vi senare lyssnade till Studio Ett i P1 efter klockan 17.00, citerades en partiledare i Österrike som uttalades sig om landet att: ”Österrike har blivit en diktatur.”

Vidare rapporterades det att den som vägrar vaccineras blir dömd till böter och om man inte kan eller vill betala blir man skickade till fängelse”.

Nu har det börjat i Österrike – vilka länder följer efter? DN skriver ”Kommer fler länder att införa vaccintvång nu? Det är omöjligt att säga, men sannolikheten för det ökar när ett land har gått i bräschen.”

Tankarna går till tiden under den antikristliga regimen, då är det totalt omfattande och tvingade för människor: ”Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan.” Upp. 13:16.

Redan nu kan vi höra ekot från det profetiska ordet ljuda – hög tid till ett allmänt profetiskt uppvaknande!


Holger Nilsson

Källa: flammor.com