Herren avslutar snart församlingens hushållning och förbereder Israel

Vi lever i en mycket spännande och avgörande tid, där budskapet om Herrens snara återkomst är mer levande och aktuellt än någonsin. Israel och församlingen är två olika frälsningsgrupper, men ändå kan vi se ett mönster i Herrens handlande med Israel och Guds församling. Israel står som en förebild och skuggbild på det sätt som Herren handlar med församlingen. När Moses fick lov till att gå upp på Sinai berg, för att ta emot lagen, är en av de starkaste symboler på uppryckandet. Men vi ser också exempel i vår tid, som kan peka på uppryckandet och Herrens församlande av sina barn. Vi kan se det bland annat i Abrahams liv, fikonträdets profetia och i Israels profetiska månader.

Abraham och Fikonträdet

Abraham står som en förebild när det gäller Israel, men också ändetidens utveckling. Det är inget tillfälle att Abraham föddes år 1948 efter Adam, dvs. samma år som Israel blev en nation efter 2000 år i diasporan. Något annat intressant är att Abraham var 75 år gammal, när Herren gav honom löftet om det förlovade landet, när han befann sig i Kanaan. Kommer vi och på samma sätt som Abraham, att befinna oss i vårt löftesland i Israels 75:e år? Den 14 maj 2022 blir Israel 74 år, och dagen efter går vi in i Israels 75:e år.

Fikonträdets profetia

Luk 21:29 – Han gav dem också en liknelse: “Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. 32 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 

När Jesus i Luk 21 talar om fikonträdet (Israel), så förkunnar Herren, att ”det här släktet” inte ska förgå förrän allt detta sker. Den generation som såg Israel bli till i 1948 ska med andra ord inte förgå, förrän ändetidens profetior får sitt uppfyllande.

Psaltaren 90:10 förkunnar att en generation är 70 eller 80 år. Om en generation har en gräns på 80 år och Israel blev till 1948, så har vi en period fram till den 14 maj 2029, då Israel fyller 81 år. Det är alltså det datum då Israel inte längre är 80 år. Om man tar ”sista” datumet som alltså är den 14 maj 2029, innan dess att Israel blir 81, och drar bort 2520 dagar som är vedermödans fulla längd, då hamnar vi på den 20 juni 2022. Ofta nämner vi Fikonträdets generation då vi talar om bibliska profetior, men om ska tolka den bokstavligt med utgångspunkt i en generation på 80 år, hamnar vi alltså på juni här i sommar.  

Israels profetiska månader

Något intressant är att från den 14 maj då Israel föddes som nation till den 14 maj 2022, är det precis 888 profetiska månader. Talvärdet av 888 i grekiskan är ”Jesus” eller ”Jesus vår förlösare”. Är det ett tecken på att Herren mycket snart kommer att hämta sin församling, där han blir vår förlösare på förlossningens dag? På samma sätt blir Herren också Israels förlösare, när han i vedermödans tid vänder sig mot det judiska folket för att frälsa dem.

Rop på ett tredje tempel

Häromdagen gick Ben-Gvir, en Knesset-ledarmot, in på Tempelberget på Israels självständighetsdag, och proklamerade att ”det var dags att bygga en judisk synagoga på Tempelberget”. Han hänvisade bland annat till 2 Mos 25:8 som uppmanar israelsfolk till att bygga en helgedom till Herren, så han kan bo mitt ibland dem. Där här är en nyhet av dimensioner som passar perfekt in i det profetiska skeendet i världen. Ganska snabbt inne i vedermödan kommer det ropet att få ett gensvar, och det tredje templet kommer att stå på plats. Men vi ska fram till tusenårsriket då Herren själv ska vara med att bygga det äkta templet, där han kommer att regera utifrån på sin tron i Jerusalem.

Avslutning

Kraftiga tecken pekar på att Herren förbereder sig på att avsluta församlingens hushållning för att fortsätta sin profetiska tidslinje med Israel, Herrens egendomsfolk. Kraftiga tecken tyder på att Herren mycket snart kommer att resa sig upp, sträcka ut sin arm och ta bokrullen från honom som sitter på tronen. Kraftiga tecken pekar på att de 24 äldste snart kommer att vara församlade runt omkring Guds tron, för att tillbe och sjunga den nya sången till Lammet, en sång som vittnar om Herrens frälsande kraft och seger. Kraftiga tecken pekar på att Herren mycket snart kommer att bryta de sju sigillen, ett efter ett. Kraftiga tecken tyder på att vi mycket snart kommer att få skåda vår frälsare och konungs heliga ansikte, och se in i ögonen på honom som frälste vår själ.

Jesus kommer snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com