Herren kallar hem sina ambassadörer

Kära Syskon,

Vi lever i födslovåndornas tid. Vi har upplevt att ändetidens sammandragningar blir allt kraftigare i både längd och styrka. Profetiska ord står i kö för att bli uppfyllda, men det är ändå vissa som sticker ut på ett särskilt sätt. Jag har skrivit en del om det så kallade ”Abraham-avtalet”, här på det sista. Men det är just därför att det är ett väldigt stort tecken, som pekar på en snarlig början av vedermödans tid. Abraham-avtalet är knuten till 1 Thess 5:1, som jag brukar jag kalla ”vedermödans profetia”. Sedan har vi kanske sett de första uppfyllanden på Dana Coverstones omtalade profetia, om det som Herren har visat honom ska ske här  under höst.

Abraham-avtalet

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Den 13 augusti undertecknade Förenade Arabemiraten och Israel ett avtal, som har blivit känt som ”Abraham-avtalet”. Det var USA som mäklade i detta avtal, och därför antyder man att dessa tre representerar Abrahams tre religioner – kristendomen, islam och judendomen. När den emiratiska kronprinsen beskriver detta förbund, så talar han om det som ”ett steg mot skapandet av en ny strategi för Mellanöstern för att utvidga det diplomatiska, handels- och säkerhetssamarbetet”. Vi kommer uppleva fler länder som sluter sig till detta avtal, och det kommer till sist att kulminera i ett brett avtal med arabvärlden. Flera länder ger till känna att dom är intresserade i att tillsluta sig detta avtal med Israel.

Ur profetiskt perspektiv är detta jättestort! Vi ser hur förbundet i Daniels bok uppfylls inför våra ögon – som är ett uppfyllande av ”vedermödans profetia” i 1 Thess 5:1. Det är i mina ögon är en av de mest intressanta när det gäller ändetiden, då den här profetian är direkt knuten till vedermödans tid (Herrens dag). Samtidigt ger den oss en tydlig signal om hur nära vi är när det gäller uppryckandet av församlingen och just vedermödans start. Det grekiska ordet för fred som används här är: éiréne och betyder helt enkelt det motsatta av krig. Det grekiska ordet för trygghet är ásphalleia och understryker och bekräftar fredens trovärdighet. Ordet för plötsligt är áifnidios och står för det akuta och oväntade, precis som en kvinna som plötsligt får smärtor i förbindelse med födsel.

Källa: https://dailytimes.com.pk/657026/the-abraham-accord/

Är det här början på uppfyllandet av Dana Coverstones profetia?

Jag har tidigare delat Dana Coverstones profetia som talar om en väldigt turbulent höst. Dana såg september, oktober och november där kalendern exploderade när han nådde fram till november. Han såg en värld i kaos, med inflation, kyrkor nedbrända och ryska och kinesiska soldater på amerikanskt territorium. Han såg människor som slogs och beväpnade protester.

FBI har precis gått ut och varnat om ökade oroligheter och massdemonstrationer dom närmaste månaderna, i förbindelse med det kommande valet i USA. Det är en varning om ”valrelaterade hot – och potentiellt våldsamma attacker”. Är det här en början på en fullbordan på Dana Coverstones profetia, där han bland annat varnade om beväpnade protester? Om man inte har tagit del av profetian kan man göra det här: https://denytterstatiden.blogspot.com/2020/08/dana-coverstones-profetia-om-hosten-2020.html

Källa:

Avslutning

1 Mos 18:23-25 – Och Abraham gick närmare och sade: “Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de femtio rättfärdigas skull som finns där? Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den ogudaktige. Det vare dig fjärran! Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt?” 

Viktigast av allt när det kommer till ändetiden och Jesu komma, är vetskapen om att Herren har allt under kontroll och hela utvecklingen i sin hand. Det första han gör innan domarna utgjuts över jorden, är att evakuera och rädda hans dyrbara och älskade brud. Det första ett land gör innan man inleder ett krig med ett annat land, är att hemkalla sina ambassadörer till en säker plats i sitt eget hemland. När som helst och på en given tidpunkt, kommer Herren att kalla hem sina ambassadörer på den här jorden – efter det kan Herren döma och gå till rätta med människan och med nationerna.

Herren tar bort Lot från staden

Abraham påminde Herren i sin argumentation om Sodom och Gomorra, att det strider mot hans natur att förgöra de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga. Genom att ge oss exemplet med Lot, undervisar Petrus oss, för att visa att Lot inte var ett tillfälligt exempel men en generell princip från Guds sida, att Herren alltid ”frälser de gudfruktiga ur frestelsen”.Det sätt som Herren frälste Lot från den dom som skulle gå ut över staden, var att flytta honom fysiskt från Sodom. Herren kunde inte helt enkelt inte döma staden och göra något, så länge att Lot var fysiskt i staden. Lot är en bild på församlingen, som blir tagen från tid och plats, innan dess att Guds domar går ut. Det ligger med andra ord i Herrens natur att inte döma de rättfärdiga tillsammans med det orättfärdiga.

Jesus kommer mycket snart!

Källa: denytterstatiden.blogspot.com/

This entry was posted in Profetior, Tidstecken. Bookmark the permalink.