Vi lever i de sista dagarna, veckorna, månaderna och åren, på själva avslutningen av denna tidsålder. Om vi inte våra hjärtan är helt överbevisade om den tid vi lever i, så kan vi tro dessa starka och tydliga tidstecken som vi ser och upplever med våra egna ögon
Israel – Guds målstock

Landet Israel, Jerusalem, det tredje templet och det judiska folket, är och förblir det starkaste av alla tidstecken som pekar på Jesu återkomst. Om vi ser Guds handlande med det judiska folket, och använder dessa profetiska milstolpar som målstock och mätrör, för att tyda tiden och bekräfta vart vi befinner oss på Herrens profetiska tidslinje, så kan vi konstatera att tiden är mycket kort.
På ganska få år, har vi sett Israel bli en nation igen, efter nästan 2000 år i diasporan. Vi har sett Jerusalem bli Israels huvudstad, och vi har sett kolossala förberedelser till det kommande och tredje templet. Vi har samtidigt sett tecken i himlen som pekar på, att vi är mycket längre i tiden än vi själva tror. Här följer en genomgång av fantastiska milstolpar, som inte är utan betydning, men bevis för både Guds existens, Herrens eviga löften till Israel och Jesu snara och dyrbara återkomst.
År 1791 – Den globala frigörelsen av judar

Det var under den franska revolutionen som frågan om judarnas frigörelse och likställighet blev aktuell. Det upprättades bland annat judiska bosättningsområden i Kejsardömet Ryssland. Området existerade från 1791-1917.
År 1880 – Det hebreiska språket återupplivas

Återupplivandet av hebreiskan är ett unikt fenomen. Det var den judiska journalisten Eliezer Ben Yehuda som hade en vision om att förändra det gamla språket för att möta det livets moderna behov i landet. Han författade den första moderna hebreiska ordboken, och blev förfader och känd som den som återupplivade det hebreiska språket.
År1882 – Den första mass-immigration av judar till Israel börjar

Det profetiska ordet är fyllt med löften, om det judiska folket som vänder tillbaka till sitt löftesland. I 1882, började den massmigration av judar till Israel som vi känner till i dag. Från 1882-1914 invandrade cirka 37 000 judar till landet. 
År 1897 – Den sionistiska rörelsen föds

Den sionistiska rörelsen grundades i huvudsak som ett svar på den stigande antisemitismen i Europa. Rörelsen bildades formellt av Theodor Herzis, och 1897 sammankallade Theodor den första sionistiska världskongressen. Han förutsåg samtidigt i sin bok ”judestaten”, en framtidiga självständig judisk stat under 1900-talet.
År 1917 – Storbritannien utger ”Balfourdeklarationen”

Storbritannien utfärdar den så kallade Balfourdeklarationen, som handlar om att ge det judiska folket ett hemland, i det land dom blev fördrivna från135 e.Kr. I deklarationen lovar Storbritannien att hjälpa judarna att få ett eget land. Samma år, erövrades Palestina från de dåvarande turkiska härskarna av britterna med stöd av arabiska nationalister. Det första världskriget, leder samtidigt till upplösning av det islamiska kalifatet.
År 1923 – Det brittiska mandatet för Palestina träder i kraft

Det brittiska mandatet, som omfattade det som i dag är Israel, Jordanien och Palestinska territorierna, träder i kraft, vilket gör det möjligt för judar att börja omfattande invandring och bosättning i deras gamla hemland. Det införs ett certifikatsystem för att reglera den judiska invandringen till Palestina.
År 1947 – FN:s delningsplan att skapa en två-stats lösning

Två år efter det att FN har bildats presenterar FN ”resolution 181”. Det är en delningsplan, där syftet är att skapa en två-stats lösning på det område som dittills var Palestina. Förslaget gick på att Israel skulle få 55 % av Palestinas yta, och den arabiska staten 44 %. Judarna accepterade resolutionen men det gjorde inte araberna i och utanför Palestina. Storbritannien överlät samma år Palestinafrågan till FN.
År 1948 – den judiska staten föds

Den 14 maj 1948, förklarar Israel sig som en självständig stat. Det hade inte varit en stat som hette Israel, sedan 722 f. Kr. Följande dag gick trupper från Egypten, Jordanien, Syrien och Irak till angrepp, och vi fick det så kallade ”självständighetskriget”. Kriget slutade formellt under sommaren 1949 blev en framgång för Israel, som nu omfattade 77 % av mandaten Palestinas yta.
År 1967 – Judarna tar kontroll över Jerusalem och tempelberget

Sexdagarskriget utkämpades mellan Israel och de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten. Ytterligare 11 muslimska länder bidrog med trupper till den arabiska sidan. Efter falska rapporter, som gick på att Israel var nära att anfalla, började en militär uppladdning mot Israel. Den israeliska ledningen beslutade att slå till först, än att riskera statens utplåning. Israel erövrade Västbanken från Jordanien, Golanhöjderna från Syrien och Gazaremsan och hela Sinaihalvön från Egypten. Israel erövrade östra Jerusalem, däribland Västra muren (klagomuren). Israel fullkomligt krossade sina fienden som hotade att utplåna den judiska staten. Israel förlorade 700 man och araberna cirka 21 000.
År 1973 – Yom Kippur kriget

Det var det fjärde arabisk-israeliska kriget, som utkämpades mellan Israel och en koalition av arabiska stater under ledning av Egypten och Syrien. Kriget började när koalitionen helt oväntat anföll Israel under Jom Kippur, den heligaste dagen i judendomen. Det blev en av Israels största utmaningar någonsin. Den 6 oktober, attackerade hundratusentals soldater, tusentals pansarvagnar och attackflyg Israel i ett överraskningsanfall. Syrien och Egypten var fast beslutna på att ta tillbaka det de hade förlorat under Sexdagarskriget. Kriget varade under en månad, och det blev vapenstillestånd efter det att Egypten hade vädjat till USA.
År 1990 – Den första hörnstenen i det tredje templet

I 1990 gick förberedelserna för det tredje templet för allvar igång. Tanken om ett tredje tempel i Jerusalem, är fortfarande en existentiell fråga för judarna. Först landet, sedan Jerusalem och sedan det tredje templet. Man utvalde och presenterade den viktiga hörnstenen i det kommande och tredje templet.
År 1997 – Man lyckas identifiera ”Kohen” – Arons efterkommande

Genom genetiska test lyckas man att identifiera ”Kohen”, som är en manlig ättling i rakt nedstigande led från Aron, storebror till Moses. Aron och då också Kohen, har en prästlig tjänst och är en viktig del i ett kommande tempel. Deras uppgift är att leda gudstjänsten, recitera Toran, och offra djur utanför templet.
År 1999 – Den sjuarmade ljusstaken byggs om

Menora, eller den sjuarmade ljusstaken byggs om i den gamla stadsdelen i Jerusalem, så den är klar till att flyttas till ett tredje tempel. Menoran symboliserar den brinnande törnbuske, där Herren uppenbarar sig för Moses på berget. Den består av solitt guld, med lampor av olivolja och skulle lysa upp det heliga varje dag.
År 2004 – Sanhedrin återuppstår

Man försöker att återupprätta ”Sanhedrin” i Israel, det vi känner till som ”Stora rådet” på Jesu tid. Sanhedrin var en nationell rabbinsk domstol av judisk lag. Organisationen som består av 70 rabbiner, hävdar att dom får stöd från hela det religiösa judiska samhället i Israel
År 2005 – Palmfrö från Jesu tid gror

Israeliska forskare har lyckats att få ett 2000 år gammalt frö att gro. ”Metusalem trädet” växer så det knakar, och nu finns flera sådana palmer i Israel.
År 2008 – Produktion och presentation av prästernas dräkter

Översteprästerna kläder, som mantel, turban och andra plagg färdiga och presenteras. Samtidigt börjar produktionen av aronistiska prästernas linneplagg. Cirka 120 plagg har sedan producerats, och allt vad som behövs för att tjäna i det tredje templet.
År 2014 – Tempel-institutet sätter igång ritningar för ett tredje tempel

Ett av Tempel-institutets största fokusområde, har med det tredje tempel att göra. Det lyckas att finansiera projektet, och året efter är ritningarna till templet klara.
År 2014/2015 – Blodmånar över Israel

Vi upplevde en tetrad av fyra totala månförmörkelser, och så kallade blodmånar. Denna tetrad inföll på judiska högtider under året 2014 och 2015. Det som gjorde den så unik var, att alla blodmånar föll på judiska högtider, och att man tidigare i historien, kan se en koppling till blodmånar på judiska högtider, och stora historiska händelser för Israel. Det hände bland annat i 1948 och 1967. Många menar, att dessa blodmånar vi upplevde i 2014/2015, har med det tredje templet att göra.
År 2015 – GOG Magog samlas

Vi upplever profetiska tilltag från länder som kopplas samman med kommande profetiska krig, som GOG Magog. I 2015 upplevde vi att länder som Ryssland och Iran församlar sig i ”det bibliska norra Israel, dvs Syrien. Vi har senare sett tydliga och oheliga allianser mellan länder som Ryssland, Iran och Turkiet som är länder som blir beskrivna i det kommande stora kriget mot Israel.
År 2016 – Den första överstepräst hittas sedan år 70 e. Kr.

Det är Baruch Kahane, som utnämns till Israels förste överstepräst sedan Jerusalems förstörelse i år 70 e.Kr. Det var ett stort steg gentemot uppförandet av ett tredje tempel, och det var Sanhedrin som utvalde Baruch till att vara den nästa ”Kohen Gadol”, dvs övestepräst. Israel har inte haft någon överstepräst sedan Phannias ben Samuel.  Flera andra stora händelser sker samma år som ”Jakobs får”, den antika fårfamiljen från Israel, återvänder till deras gamla hemland, och Tempel-institutet öppnar en skola för den tredje tempeltjänsten.
År 2017 – Tecken i himlen som handlar om Israel

Den 23 september 2017, upplevde vi ett unikt tecken i himlen. En konstellation av stjärnor, och som på ett mäktigt sätt bekräftar det tecken som Johannes ser i Upp kap 12. Kvinnan i himlen, är klädd i solen, med månen under sina fötter. Kvinnan är Israel och är i födslovånda. Hun är på väg att föda planeten Jupiter, kungaplaneten. Detta tecken är i följe Johannes, ett ”megas” (stort) tecken, som alltså pekar på Israel, Konungens och Messias återkomst.  
År 2017 – Den röda kvigan hittas

Man presenterade en röd kviga, som är en mycket viktig del och en nödvändig förutsättning i offertjänsten och judarnas reningsprocedur, för att Israels barn ska kunna tjäna i templet. De lagar som gäller för den röda kvigan är ganska komplexa, och bara en liten fläck eller ett hår med fel färg kan göra den oanvändbar. Under en tidsperiod på cirka 1000 år, vid det första och andra templet, har det tidigare endast funnits nio tidigare kvigor, som kunde användas till vattnet som skulle rena judarna. Enligt traditionen, kommer den tionde kvigan man hittar att användas av Messias själv.
År 2018 – 70 nationer inbjuds till invigning av altaret till det tredje templet

Sanhedrin, eller det stora rådet, inbjder 70 nationer till att delta i invigningen av själva altaret i det tredje templet. Altaret består för närvarande av lösa stenblock, som är lätta att transportera. Stenarna är gjorda av luftbeton, och är kvadratisk 3 meter på varje sida, och 1,5 meter högt. Den judiska prästen, som kallas ”Kohanim”, och nedstammar från Aarons släkttavla, ledde ceremonin.
År 2018 – Silver halv Sikel införs igen

Silver halv Sikel, som Israels barn skulle använda (2 mos 30), som ett offer och en löspenning för deras liv, återupptogs. Den här gången med president Trump på den ena sidan, och det tredje templet på andra sidan.
År 2018 – Jerusalem blir erkänt som Israels huvudstad

USA:s president, Donald Trump, erkände Jerusalem som Israels huvudstad, och meddelar att han ville flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem. Den 14. Maj 2018 hölls invigningen på trots av kraftiga protester. Flera andra länder följer USA:s exempel och erkänner Jerusalem som Israels eviga huvudstad.
Avslutning

Det går en röd tråd genom hela den här genomgången, och det är Herrens genuina finger, där han, på ett makalöst sätt, har påverkat Israels och världens utveckling till den situation vi har i dag. Det är en fantastisk historia, som tydligt visar, att Herren aldrig någonsin har förskjutit eller förkastat sitt egendomsfolk. Det började för 130 år sedan, med den judiska frigörelsen, och det som senare blev till Israels pånyttfödelse i 1948, Jerusalems intagande i 1967 och senare påbörjandet och förberedelsen för ett tredje tempel.
För mig är Israel ett vittnesbörd om Guds existens, och Herrens trofasthet till sina löften. Han kommer att fullborda, och han kommer att uppfylla varje löfte till punkt och pricka för Herrens församling, den här världen, men också för det judiska folket. Huvudfåran av de bibliska profetiorna har sitt ursprung i den judiska historien.  En stor del av Guds plan och det profetiska ordet, har med Israel och det judiska folket att göra. Det innebär både deras kallelse, deras tillfälliga förstockelse och deras kommande frälsning. Först landet, sedan Jerusalem och till sist ett kommande tredje tempel.
Jesus kommer mycket snart!

Källa:
https://www.unsealed.org/2019/01/prophetic-milestones.htmlhttps://templeinstitute.org/https://www.breakingisraelnews.com/74772/sanhedrin-appoints-high-priest-preparation-third-temple/http://denytterstatiden.blogspot.com/2016/08/pekar-tecken-i-himlen-pa-vedermodans.html

2 Comments

  1. Hi. I have checked your jesuskommersnart.se and i see you’ve got some duplicate content so probably
    it is the reason that you don’t rank high in google. But you can fix this issue fast.

    There is a tool that creates content like human, just
    search in google: miftolo’s tools

  2. Spot on with this write-up, I really suppose this web site wants way more consideration. I’ll in all probability be once more to read much more, thanks for that info.

Leave a Reply