Pekar 2022 på uppryckandets år? Del 1

”Det här är kanske ett av de viktigare inläggen jag har skrivit. För om det här stämmer, så kommer uppryckandet att ske någon gång från och med nu och fram till hösten 2022. Hösten 2022 kommer vedermödan att inledes, och 7 år senare kommer Herren tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget. Hösten 2029 blir också då att vi går in i det sista årtusendet och Gudsriket på jorden upprättas.”

Ändetiden är Herrens pusselspel

Jag har tidigare använt ett pusselspel som en liknelse för att illustrera ändetiden. För ändetidens utveckling är på samma sätt som ett pussel, där Herren bitvis uppenbarar och lägger de bitar som han uppenbarar och önskar att vi ska se. Det här inlägget kan vara en ytterligare pusselbit, som kan peka på den tid vi lever i och varför just 2022 kan vara något helt särskilt. Men det första vi måste fråga oss är, om vi känner tiden och om vi vet vad Herrens klocka är?

Detta inlägg är också lagt in på hemsidan ”Jesus kommer snart”

Vi ska känna tiden

Upp 3:3 – Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.

1 Tess 5: 4–5 – Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 

Både Uppenbarelseboken och Tessalonikerbrevet är väldigt tydliga med att vi är ljusets barn och mörkret inte kan överraska oss som en tjuv, tvärtemot ska Herrens barn känna tiden! Den dagen som inte kan överraska oss är Herrens dag, som är en tid av dom. Vi ska veta och känna till när tiden närmar sig, och som en brud som gör sig klar för sin brudgum, förbereder vi oss och lyfter våra huvuden i förväntan.

Men hur kan vi veta att tiden är inne? Jo, dels för att Herrens Ande talar om en kort tid, men för att vi samtidigt har sett tecknen i himlen och på jorden. Vi tittar på Herrens kalender och tar utgångspunkt i Herrens sätt att räkna och uppenbara för människan.

Herrens särskilda tider

1 Mos 1:14 – Gud sade: ”På himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år

Det finns olika tidsbegrepp som Herren använder för att ge oss en ledtråd till hans komma och vedermödans början. Vi ser först och främst Herrens högtider, som är det hebreiska ordet ”moed”. Det är ett ord som betyder ”särskilda tider, plats eller möten ”. Första gången Herren använder detta är i 1 Mos 1:14, där stjärnor och planeter ska vara tecken för dessa Herrens (moed) bestämda tider och möten med människan. Vi vet att Herren historiskt sätt har använt himlavalvet för att vittna och bekräfta det han gör på jorden. Där ser vi sedan dessa ”moedimer” i Herrens sabbater, vår- och hösthögtider. De första högtiderna har med Jesu första komma att göra, medan högtiderna på hösten kommer att fullborda Herrens återkomst, domslut och upprättandet av tusenårsriket.

Sabbat eller Shmita-år

2 Mos 23:10-11 – I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. 11 Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda, för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering.

Bredvid högtiderna som sker varje år, finns också ”Sabbat” eller ”Shmita-år”. Var sjunde dag skulle människan enligt Herren vila, men jorden skulle också på samma sätt vila vart sjunde år. Ett sabbatsår för jorden kallas ”Shmita”. Det var samtidigt ett friår, där varje långivare som lånat ut något till sin nästa, ska efterskänka sin fordran. Ett Shmita-år är med andra ord ett år av vila och förlösning för Guds folk!

Jubileums år

Bredvid den 7-åriga shmita-cyklus gav Gud en förordning om att vart sjunde sabbatsår, dvs vart 50:e år skulle vara ett jubelår. Namnet “jubelår” kommer av att året inleddes med att man blåste i vädurshorn, och det hebreiska ordet för vädur är “jobel”. Då skulle arvslotter återställas, slavar sättas fria och skulder avskrivas. Jubelåret skulle utropas och inledas på försoningsdagen i den 10 dagen i månaden Tishri, dvs. i september-oktober. Det var den dag då folkets skulder skulle försonas. Det blåstes i shofar över hela landet och det utropades frihet.

Mark Biltz upptäckt

Resten av inlägget kommer ta utgångspunkt i något som Mark Blitz delar. Mark är en amerikansk pastor, som på ett särskilt sätt har inblick i våra judiska rötter. Det var bland annat Mark Biltz som för 7 år sedan upptäckte och delade betydelsen av de blodröda tetraeder som har förekommit på judiska högtider, vid viktiga tidpunkter i den judiska historien.

Här delar han väldigt viktig information som har med år 2022 att göra. Hela hans undervisning som dessvärre är på engelska, kan man ta del av här. Men undervisningen är revolutionerande och pekar på att det år vi är inne i, mycket väl kan vara det år då uppryckandet av Guds församling sker och vedermödan inleds senare på hösten 2022. Jesu synliga återkomst skulle då vara sju år senare på hösten 2029.

Shmita år 2021/2022

Redan för sju år sedan skrev jag på hemsidan om det Shmita år vi var inne i då. Det var väldigt många som trodde att Jesus skulle komma just i 2015. Dels på grund av de blodröda månarna, men också på grund av det Shmita år vi hade år 2014/2015, som avslutade en årsvecka. Nu har det gått sju år och här  på hösten 2021, påbörjades ett nytt Shmita år. Det avslutas på hösten 2022, där Israel vid Rosh Hashanah påbörjar en ny årsvecka eller en ny Shmita cyklus på sju år.

Den sista årsveckan

De flesta kristna är eniga i, att med utgångspunkt i Daniels 70 årsveckor som kan läsas om här, så har Herren fullbordat de första 69 veckorna, men att det sedan återstår en. Det är den veckan som också kallas den 70:e årsveckan, som vi också kallar vedermödans tid. Herren gav profetian till Daniel som är jude, vars förståelse var att alla dessa veckor var synonymt med 70 x 7 år – dvs. sju Shmita årsveckor. Den 69:e veckan fullbordades när Jesus red in i Jerusalem, och efter korset sattes Israels årsveckor på paus. Vi fick i stället för församlingens hushållning. Det betyder att en Shmita vecka fortfarande återstår.

Men det betyder också enligt Mark Biltz, att den sista årsveckan och därmed också Jesu återkomst, inte kan inträffa när som helst! Den 70:e årsveckan MÅSTE inträffa efter ett avslutat Shmita år, och kommer sedan att inleda en ny sjuårsperiod. Enligt Mark Biltz lever vi i ett Shmita år just nu. Det på börjades hösten 2021 och avslutas hösten 2022. Det betyder att om inte vedermödan påbörjas här till hösten, kommer det gå ytterligare sju år innan den kan börja igen, vid avslutningen av nästa Shmita cyklus. Argumentet är att Herren räknar och använder Shmita år och perioder i sin kalender. Vi måste därför titta på Herrens kalender och Herrens sätt att arbeta, som är avgörande för vad den andliga klockan är.

Avgörande händelser


En ny Shmita vecka inleds ofta med domslut eller viktiga historiska händelser för Israel. Några exempel på händelser som har inträffat i föregående och inledande årsveckor är bland annat 1966/1967 – Sexdagarskriget i Israel. 1973/1974 – Jom Kippurkriget. 1980/1981 – Israeliska jetplan förstör Iraks atomreaktor.

År 5782


Just nu befinner sig Israel i år 5782. Det året varar till hösten 2022, då man går in i 5783. Enligt Mark Biltz var Israel i Egypten i bara 210 år, och lägger man då till 210 år till den nuvarande kalendern, så hamnar man på 5782+210 = år 5999. Det gör att här på hösten 2022, går Israel (och människan) in i år 5783 och år 6000 efter skapelsen.  

Torah Calendar


Den judiska Torah Calendar, bekräftar det som Mark Biltz delar. Bilden från kalendern talar sitt tydliga språk. Här ser vi att här senare på hösten år 2022 påbörjas de sista 7 åren (shmita cyklus), som också är den sista årsveckan. Den nya cyklusen avslutat på hösten 2029. Hösten 2029 är samtidigt det år då människosläktet är 6000 år gammalt och avslutar sin 120 års och 50 års cyklus. Allt på en och samma gång!

Avslutning

Det här är kanske ett av de viktigare inläggen jag någonsin har skrivit. För om det här stämmer, så kommer uppryckandet att ske någon gång från och med nu och fram till hösten 2022. Hösten 2022 kommer vedermödan att inledes, och 7 år senare kommer Herren tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget. Hösten 2029 blir också då att vi går in i det sista årtusendet och Gudsriket på jorden upprättas.

Vi lever i ett Shmita år, vårt förlösande år och den tid då Herren kommer att sätta oss fria. Maranatha ropet jublar inom mig och jag hoppas och tror av hela mitt hjärta att nu är den tid då Herren kommer att fullborda dessa ting. Det nästa halvåret kommer att bli makalöst, så följ med på den sista biten på resan för det kommer att bli högintressant, uppmuntrande och väldigt välsignat.

Jesus kommer mycket snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com

This entry was posted in Profetior, Tidstecken. Bookmark the permalink.