Pekar en närstående kinesisk invasion av Taiwan på Jesu återkomst?

”Herren gör nämligen det otänkbara möjligt på väldigt kort tid, för att förbereda sina barn och varna den här världen för den tid som ligger framför”

Kära Vänner,

Jag har tidigare nämnt Kina som en viktig pusselbricka i ändetidens utveckling. I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk armé på 200 miljoner man kommer resa sig i den yttersta tiden. En armé som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel. Samtidigt med Rysslands invasion i Ukraina, så har spänningarna mellan Kina och Taiwan ökat. Kina har redan från början gjort det ganska klart att landet tillhör och är en del av Kina.

Något som är intressant är att det nu kommer nyheter om en närstående kinesisk invasion, något som kan ha stor betydelse för hela världsutvecklingen. Samtidigt så vill jag dela en vision som en syster hade i 2015, där Herren visade henne att samtidigt med uppryckandet, sker en kinesisk invasion av Taiwan. Vi upplever att världsutvecklingen och det profetiska ordet går hand i hand, och att Herren på ett mäktigt sätt bekräftar sin återkomst.

Asiens Harmagedon armé

 Upp 16:12 – Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

 Shangai Cooperation är en militär allians som blev grundlagd 1996 av Kina, Ryssland och Kasakhstan. De två sista länderna som blev medlemmar är Pakistan och Indien som båda två är kärnvapenländer. Utan att jag har kunnat bekräfta uppgiften, så finns dom som påstår, att SCO har en armé på sammanlagt 200 miljoner soldater. Det kan i så fall vara den arme som bibeln omtalar som kungarna i öst. När texten nämner denna armé, så är det kungar i flertal. Jag har svårt att tro, att det endast kommer vara Kina som kommer att stapla denna armé på benen, men att det i stället kommer att vara en bred koalition av asiatiska och muslimska länder, öst för Israel, som drar mot det judiska folket.

 En snarlig kinesisk invasion

I mitt förra inlägg nämnde jag den ökade spänningen mellan Kina, Taiwan och USA. Kina varnar för allvarliga konsekvenser om USA skulle blanda sig i konflikten. Omvänt lovar USA att stödja Taiwan militärt, om det skulle komma en kinesisk invasion.

För nyligen har det läckts information från ett topphemligt kinesiskt möte, som bekräftar att Kina är i gång med att förbereda en militär invasion av Taiwan. Det är ”The Times of India” som avslöjar ett ljudklipp som innehåller en dialog mellan tjänstemän från Kinas militär. The Times värderar att videon, som innehåller mötets konversation, verkar ”äkta”. Man får alltid vara varsam med dessa fakta, men om det skulle stämma, så kan det vara en otrolig bekräftelse på en profetia som en syster delar.

Profetia om uppryckandet när Kina invaderar

Jag delar en video (dessvärre på engelska), där en kvinna delar en vision som Herren gav henne i 2015. När hon hade visionen, visste hon inte ens vad Taiwan var och var tvungen att slå upp ordet. Hon såg en tv-skärm med orden ”Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer”. Denna vision upprepades tre gånger med samma budskap. ”Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer”.

Herren talade och visade henne med andra ord, att samtidigt med uppryckandet, kommer Kina att invadera Taiwan. Det är alltså 7 år sedan denna syster fick denna vision. I dag är denna profetia högaktuell och väldigt intressant, då vi alltså upplever en eskalation av konflikten, där en kinesisk invasion ser ut till att vara närstående.

Avslutning

Det profetiska ordet ska prövas, men det är bekräftande när vi ser dessa tecken som faller samman på en och samma gång. Vi vet också att det finns profetior som talar om en gemensam attack på USA, från Ryssland och Kina. För ett par år sedan var dessa profetior osannolika, men i dag är dessa fullt ut möjliga. Herren gör nämligen det otänkbara möjligt på väldigt kort tid, för att förbereda sina barn och varna den här världen för den tid som ligger framför. Den här världen befinner sig i ett tillstånd där Jesu återkomst inte alls kommer oväntat eller som en överraskning. Tidens tecken pekar, ropar och lyser i mörkret och talar enhälligt om en enda sak – Jesu dyrbar återkomst.

Jesus kommer snart!

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com/