Pingst/Shavuot och 6000 år från skapelsen – Den 17 maj

När man studerar tidens tecken, kommer det ibland datum som sticker fram på ett helt särskilt sätt. I det här inlägget vill jag dela ett just sådant. Det betyder inte att vi kan vara säkra på att Herren kommer tilbaka just då, men mer att det sker intressanta sammanträffanden, som kan peka på att Herrens återkomst inte alls är långt borta.

Högtiden Pingst (Shavuot)

2 Mos 19 – Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Mose upp till bergets topp. 

Ni som har följt med här på hemsidan ett tag, vet, att även om jag tror att Herren kan komma tillbaka när som helst, så finns det högtider som på ett särskilt sätt pekar på hans komma. En av dem är pingsten. När Herren kallade Moses upp på berget Sanai för att få lagen, ser vi många skuggbilder som pekar och påminner om uppryckandet och vår kommande frälsning.

Under starkt basunljud steg Herren ner på berget, samtidigt med att han kallade Moses till att komma upp på berget, för att möta honom. Det är en fantastisk förebild på den dag, då Herren kommer att kalla oss upp till honom, som sker vid den sista basunens ljud.

Torah Calendar

Om man använder Torah Calendar, så kan man se att i år ligger pingsten den 17/18 maj. Det är den högtid som i Israel kallas ”Shavuot”. Om man är intresserad, har jag i förvägen skrivit ett längre inlägg om pingsten och uppryckandet, som kan läsas här.

Det som gör det här ekstra intressant i år är av flera orsaker:

Tre dagars varning

När Herren kallade upp Moses på berget, gav han folket en förvaning, där Herren skulle stiga ner på tredje dagen. Om man går tillbaka tre dagar från den 17 maj, hamnar vi på den 14 maj, som är samma datum då Israel blev en pånyttfödd nation, efter 2000 år i diasporan. Är den 14 maj en tredagars varning på en händelse som ska ske tre dagar senare under här under pingst?

6000 år från skapelsen

I följe Torah kalender så är den 17/18 maj dag nummer 2,459,353 på den julianska kalendern. Om man går tillbaka och ser dag nr 1 (skapelsens dag) på Torah kalender, är det dag nummer 267,854 på den julianska kalendern. I mellan dessa två datum, det vill säga, mellan själva skapelsen och pingsthögtiden 2021, är det exakt 2,191,499 dagar. Om man sedan tar detta tal och delar med 365,25 för att få fram antal år, så får man exakt på dagen 6000 år efter skapelsen. Ett helt otroligt sammanträffande! Som vi vet är det sjunde årtusendet en bild på det kommende tusenårsriket, och det åttonde på själva evigheten.

120 år jubileum

1 Mos 6:3 – Då sade HERREN: “Min Ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år

Torah kalender argumenterar samtidig för, att vi just nu är inne i den avslutande 120 års cyklus. En del argumenterar för att i 1 Mos 6:3, när Herren förkunnar att människans tid ska vara 120 år, så är det samtidigt en tidsperiod eller en cyklus för mänskligheten.

I Biblen går det fullkomliga talet 7 igen många ställen. Det tar Herren sju dagar att skapa världen och i 3 Mos 25, ska israelsfolk markera vart sjunde år som ett sabbatsår, och då skal landet vila och ingen ska plantera någonting. I slutet av sju sabbatsår ska man sedan fira jubileumsåret, det 50 året. Så en jubileumsperiod är en 50-års period, baserad på 7 x 7 år som är 49, efterföljt av det 50 året, som då är ett jubileumsår.

Om mänsklighetens cyklus är 120 år som Herren förkunnade, och varje år representerar en 50 årig cyklus, då har vi 120 x 50, som är exakt 6000 år. Det stämmer med Herren räkenskap och tidsplan för människan – vår tid är totalt 7000 år på jorden. Först 6000 år och sedan 1000 år som är själva tusenårsriket. Den sjunde dagen, som är tusenårsriket, blir på samma sätt som för Herren, en vilodag för människan och för skapelsen.  

Total månförmörkelse

I maj sker också en intressant total månförmörkelse, som vi också upplevde i förbindelse med skapelsen.

I följe Torah kalender sker det en total solförmörkelse den 25 maj, den 13 i den judiska månaden efter Shavuot. Om man går tillbaka och ser på den veckan Herren skapade människan, var det enligt Tora kalender också en total månförmörkelse precis 13 dagar efter skapelsen (se bild). I Bibeln står talet 13 för uppror och laglöshet. Femte Mosebok kap 13 handlar exempelvis om falska profeter, och i Upp kap 13, blir Antikrist presenterad.

I följe judisk tradition, betyder en total månförmörkelse dåliga nyheter för judarna, och en solförmörkelse är dåliga nyheter för nationer och hedningarna. Det vill säga, att på samma sätt som vid skapelsen, sker nu, exakt 6000 år efter, en total månförmörkelse. Är det ett tecken på att den största falska profeten av dom alla är på väg fram på scenen, och att en domstid är på väg över det judiska folket?

Avslutning

Jag vill avsluta som jag började – ingen vet när Herren helt precis kommer tillbaka, men vi vet att vi lever i tiden omkring Herrens komma. När det sedan sker så många sammanträffanden som här, blir jag tvungen att dela det med er. Det är i förvägen en väldigt spännande vår och försommar med allt som sker, och det här gör det inte mindre. Jag ser fram till att se vad Herren har på sitt profetiska skema, och jag hoppas att uppryckandet är en av de händelser vi snart kommer att uppleva. Jag tror att Herren kommer mycket snart tillbaka för att hämta sitt folk.

Maranatha

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com/