Profetior i uppfyllelse
Vi kan se profetiors uppfyllelse i vår tid.

När det gäller landet Israel, var det bara för ett sekel tillbaka, till stora delar ett ökenområde.

”Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.” Jes. 35:1.

När det gäller landet Israel, var det bara för ett sekel tillbaka, till stora delar ett ökenområde.

När sedan judar från olika delar av världen flyttade till detta landområde började de att bevattna och odla upp ökenområden. På detta sätt gick de profetiska förutsägelserna, som talade om detta, i uppfyllelse.

Så här lyder en av dessa profetior:  ”Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens.” Jes. 51:3.

På fotot här ovan från Israel kan man se verkligheten av hur judarna har förvandlat öknen till detta blomstrande paradis.  I den citerade profetian sägs ”lik Eden”. 

Fotot påminner om något som kan liknas vid Edens lustgård!

Alltså uppfylls profetian om hur öknen skall ”blomstra som en lilja”. Ökenområden i Israel har förvandlats till bördig mark, detta är en profetia som predikar i vår tid och som vi med egna ögon kan se uppfyllas!

Men det finns än mer profetisk uppfyllelse som är kopplat till vår tid.  De tidigare ökenområdena är inte bara blomstrande, där odlas nu frukter. Dessa sänds sedan till olika länder i världen.

På detta sätt uppfylls denna 2700 år gamla profetias ord: ”I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.” Jes. 27:6.

Israel frukter sänds till största delen på export, så fylls världen med deras frukter, precis som profetian säger!


 Holger Nilsson

Källa: Flammor.com

Leave a Reply