Profetior vittnar om en kommande rysk attack mot USA

”De träffade 6–8 amerikanska städer nästan samtidigt, och hela städer var helt plötsligt borta. Ingen varning, ingen tid att evakuera eller undkomma detta fruktansvärda öde.”

Krig i Europa

Situationen mellan Ryssland och NATO/USA, beskrivs som den farligaste sedan kalla krigets slut. Det är länge sedan vi har sett svensk militär i våra gator, men det är den aktuella situationen just nu. Militärfordon färdas på Gotlands gator och soldater fortsätter att patrullera på utvalda platser, som Visby hamn.

De frågor som många och även jag ställer mig är, om det vi upplever just nu kommer leda upp till GOG/Magog kriget, där en koalition av länder vänder sig mot Israel? Eller kommer det här leda till gamla utombibliska profetiors uppfyllande, där ett desperat Ryssland kommer att attackera Sverige?

Även om Ryssland har upprustat på ett kolossalt sätt de senaste tio åren, så har bland annat Birger Cleassons profetia känts som en möjlighet, men ändå på visst avstånd. I dag känns den närmare än någonsin och fullt ut möjlig! Redan i 2014 skrev jag ett inlägg om Putin som hotade världen med kärnvapen. Där citerade jag Putin:

“I want to remind you that Russia is one of the most powerful nuclear nations,” he said. “This is a reality, not just words.” Russia, he told listeners, is “strengthening our nuclear deterrence forces.” 

“Jag vill påminna er om att Russland är en av de mest maktfulla atomvapen länder. Det här är en realitet, och inte bara ord. Ryssland stärker sina kärnvapen avskräckande styrkor”

Jag vill uppmana var och en att be för den mycket spända och känsliga situationen. Be om beskydd för vårt land och be för våra gränser.

Kärnvapen ubåtar utanför USA:s kust

Jag tycker det är viktigt att dela utombibliska profetior som kan peka på den tid vi lever i, och på den helt specifika konflikten med Ryssland just nu. En nyhet som vi precis har tagit del av kan höra ihop med vissa syner och visioner, som syskon runt om i världen har upplevt genom tiden.

Den 14 januari 2022 så kom nyheten om en rysk kärnvapenubåt som helt oväntat dök upp utanför USA:s kust. En nyhet som orsakade stor oro och bekymmer i Washington. Bara det faktum att det finns kärnvapenubåtar utanför amerikansk kust är väldigt oroväckande. Skulle dessa användas i fientlig avsikt, skulle det ha förödande konsekvenser för hela landet. Michael Snyder, en kristen amerikansk skribent, blev kontaktad av en kvinna som delade följande aktuella syn:

Syn om en kommande attack på USA

”I går hade jag en minivision av något som är så förödande, att jag kämpar för att hitta ord för att beskriva det. Det är en kommande händelse som nästan kommer att förstöra Amerika.”

Kvinnan såg ”något” komma ”upp ur vattnet” från den mexikanska golfen. Hon beskriver det hon såg som ”mycket snabbrörliga saker”, som hon inte såg eller kunde beskriva vad det var. Men de kom upp ur havet, utanför Floridas kust, och västerut till Houston, utanför Texas. De gick upp ur havet, upp mot himlen för att sedan komma ner och vända sig mot amerikanska städer. Kvinnan beskriver det som eldbollsexplosioner som skapade värmevågor där de landade. De träffade 6–8 amerikanska städer nästan samtidigt, och hela städer var helt plötsligt borta. Ingen varning, ingen tid att evakuera eller undkomma detta fruktansvärda öde. Det fanns inget skräp tillbaka efter dessa explosioner, bara enorma intensiva bränder. Det hela tog bara några sekunder.”

När de ropar ”fred och säkerhet”

När Michael Snyder tog del av det som kvinnan upplevde, tänkte han på en vision som Henry Gruver hade i 1986. I den visionen såg han Ryssland som inledde en kärnvapenattack mot amerikanska städer från ubåtar, som hade flyttats upp till den amerikanska kusten:

” Sedan började jag se alla dessa ubåtar dyka upp under ytan. Jag blev förvånad över hur nära gränsen de var! De befanns sig i vårt territorialvatten! Sedan såg jag missilerna komma ut ur dem! De träffade östra kuststäder i USA. Jag tittade över landet där min familj var över på nordvästra sidan, och jag såg ubåtarna. Jag såg missilerna komma och sedan träffa de västra kuststäderna.

Jag skrek och sa: “Åh Gud! Åh Gud! När kommer detta att vara, och vad är tecknet på dess ankomst?” Jag hörde en hörbar röst tala till mig och säga: ”När Ryssland öppnar sina dörrar och låter massorna gå. Den fria världen kommer att sysselsätta sig med att transportera, hysa och mata och ta hand om massorna, och kommer att släppa sina vapen och ropa fred och säkerhet. Då kommer plötslig förstörelse. Det är då det kommer.”

Min kommentar: Vi skal tänka på att den här visionen gavs innan Sovjetunionens fall i 1990/1991. Det var då att Sovjet lät ”massorna” gå och landet öppnade sig. I dag finns också ett rop på ”fred och säkerhet”.

A.A Allans vision från 1954

Michael Snyder delar också denna vision från A.A Allan från 1954:

”Sedan såg jag plötsligt från Atlanten och från Stilla havet, och ut ur viken, raketliknande föremål som verkade hoppa upp som fiskar ur vattnet. De hoppade högt upp i luften, var och en på väg åt olika håll, men mot USA. Dessa raketer nådde till slut sin maximala höjd, för att sedan vända och falla långsamt tillbaka mot jorden. Plötsligt exploderade raketerna som hade hoppat upp ur havet som fiskar, på en och samma gång. Explosionen var öronbedövande. Det nästa jag såg var en enorm eldboll. Det enda jag någonsin har sett som liknade det jag såg i min vision, liknade bilden av explosionen av H-bomben i södra Stilla havet.”

Min kommentar: En del av er känner kanske till Rysslands ”black hole” ubåt? Den är nästan helt ljudlöst, som gör att den är väldigt svår att registrera på radar. Det betyder att Ryssland har militär kapacitet och möjlighet för att utföra en liknande attack.

Avslutning

Kära Vänner.

Det är med nöd jag har skrivit de senaste inläggen, och även om jag gläds när jag ser tidstecken uppfyllas inför våra ögon, är det ändå med vånda och bävan. För det vi upplever just nu och det som 2022 ser ut till att bli, är alltavgörande för den profetiska utvecklingen. Helt plötsligt blir allt väldigt påtagligt och skillnaden mellan vårt himmelska hopp och det mörker vi har varnat om i så lång tid, väldigt påtagligt.

Vi ber för Sverige, och vi ber för den här värden. Men ändå så vet vi att vissa saker måste och kommer att hända i Herrens profetiska plan. Det bästa vi kan göra är att förbereda våra hjärtan. Jag tror av hela mitt hjärta att det här året är ett Shmita år, som kommer att innebära vår förlösning och befrielse från den här världen.

Ett judiskt år som kan delas med 7

I 2015 delade min vän Conrad ett tilltal från Herren, som har med Jesu återkomst att göra. Herrens sa till Conrad, att han kommer i ett judiskt år som kan delas med talet 7. Just då befann vi oss i det judiska året 5775, ett tal som kan just kan delas med 7. Nu har det gått sju år, och vi har återigen och för första gången i sju år, på samma sätt ett judiskt år (5782) som kan delas med talet 7.

För mig är det bara ännu en bekräftelse på det profetiska år vi befinner os i. Precis som överskriften vittnar om, så lever vi i ”tiden för profetiornas uppfyllande i den yttersta tiden”. Jesus kommer mycket snart, så låt oss lyfta våra huvuden i förväntning till Herren. Vår älskade Herre, konung och Gud kommer mycket snart för att hämta och församla sin älskade och dyrköpta brud.

Herrens rika välsignelse

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com