Profetisk kompass: Den ger vägledning.

Nu behöver vi ett profetiskt perspektiv på vår tid.

Vi behöver sätta in det som nu sker i ett profetiskt sammanhang. Har vi det profetiska ordet som vägledning bör vi inte bli överraskade. Det talar entydigt att i den sista tidens skall det bli svåra tider. 2 Tim 3:1. Det är bara en övergripande beskrivning som vi kan hämta i den versen om detta med svåra tider.

I mer detaljerade profetior så kan man se olika tidstecken på att vi har kommit fram till en yttersta tiden. Tecknen är alltså förebud på Jesu återkomst.

Tecknen är alltså egentligen en ljus hälsning till allt Guds folk, att tiden att förlossas från jorden till mötet med Jesus i skyn är nära, när dessa tecken syns.

Ett av de tecknen är krig. Detta tecken kablas nu ut över hela världens tv-skärmar. De som inte läser Bibeln ser det bara som ett sorgens budskap. Det är det för alla, men för Guds folk finns det en dimension till, mötet med Jesus alltså.

Vi vet inte exakt när det inträffar, det kan förgås av lidande och delaktighet i exempelvis det krig som nu har startat. Det mest okloka vore att inte vara beredd på lidande och än mer oförståndigt att inte vara beredd på att delta i det himmelska bröllopet.

Det är just oförståndighet som Jesus talar om då det gällde hälften av den skara som hade tänkt vara med på bröllopet, läs Matt. 25: 1-13. Jesus använder ordet oförståndiga tre gånger, i sin undervisning här, det är som han vill varna för att vara just oförståndig.

Nu är frågan om vi tillhör de förståndiga eller de oförståndiga. Samma fråga skall ställas till alla Herrens tjänare, förståndig eller oförståndig?

Jesus ger en bild av hur en förståndig Herrens tjänare är, han säger så här: ”Vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Matt. 24:45. Kloke står det här, men i tidigare översättningar står det förståndige, det är egentligen en beskrivning på samma sak.

Det handlar om att som tjänare ge: ”dem mat i rätt tid”. Det är exakt det som det handlar om nu när det gäller Guds tjänare. Mat är den andliga kosten, Guds ord. Den skall alltså ges i rätt tid. Hela kapitlet i Matt.24 är en beskrivning på den yttersta tiden och det är i det sammanhanget som Jesus talar om den rätta tiden. Det finns en tid som är fel och det är när tiden har gått ifrån oss de tillfällen att ge den rätta andliga födan.

Det kan verkligen appliceras just på vår tid nu, det är att ge Guds folk rätt andlig föda och andlig vägledning i dessa dagar. Det handlar om att ge profetisk vägledning så att Guds folk är redo på vad som händer, lidande eller himmelsfärd.

Det duger inte nu att bara fortsätta och exempelvis predika över årets kyrkotexter och inte låtsas om som att inget händer och att det profetiska ordet inte är aktuellt. Gör man det så missar man tillfället att hjälpa Guds folk till insikt och även att inräknas som den tjänare som Jesus talar om i nästa vers i detta sammanhang:  ”Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så.” Matt. 24:46.

Nu är det bara frågan om vi vill tillhöra den gruppen som Jesus förklarar för saliga, alltså de som ge folket mat i rätt tid


Holger Nilsson

Källa: Flammor.com