Saliga är alla som väntar på honom!

Profeterna var inspirerade av Gud, drivna av hans Ande, till att profetera det som låg på Herrens hjärta och det han önskade de skulle tala. Herren förkunnar att han inte låter något ske, före det att han har talat om det för sina profeter (Amos 3:7).

Betyder det, att vi också kan förvänta att Guds folk ska ha en kännedom om själva tiden före Jesu återkomst, och att Herren kommer att viska i sina barns öron, när vi närmar oss tiden för vår förlossning?

Ökad förståelse för ändetiden

Dan12: 4 – Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. ”

Ett tidstecken i sig själv är att i den sista tiden ska ”kunskapen och förståelsen för ändetiden bli stor”. Det vill säga, att vår förståelse för ändetiden kommer att vara dold fram till den tid då Herren kommer att öppna upp för skriften och det profetiska skeendet. Vi börjar närma oss ändetiden med stor hast, men det är fortfarande en stor del av det profetiska ordet som väntar på ett uppfyllande.

Man menar att hela 27 % av Guds ord är profetia, och att ungefär hälften redan har fullbordats och andra väntar på sitt uppfyllande. Här delar jag några av dom profetior som bekräftar att vi lever i den sista tiden:

Profetior som pekar på den sista tiden


1. Evangeliet om riket ska predikas i hela värden till ett vittnesbörd för alla folkslag. (Matt 24:14)

2. Global kommunikation förutses (Upp 11:9-11)

3. Atomvapen är förutsagt (Sak 14:12)

4. Det ska vara ett globalt rop om fred (1 Thess 5:3)

5. Antikrist ska införa falsk fred för att fördärva många (Dan 8:23-25)

6. Antikrist ska ingå ett förbund med Israel som han först ingår och sedan bryter (Dan 9:27)

7. Damaskus kommer att bli förstört (Jes 17:1, Jer 49:23-27)

8. Kaotiskt väder är förutsagt(Luk 21:25-26)

9. Det kommer att bli en global regering (Upp 13:7-8)

10. Det faktum att jorden en gång upplevde syndafloden blir förnekat. (2 Pet 3:5-6)

11. Många krig kommer bryta ut (Mark 13:7-8)

12. Jorden blir fullt av våld (Luk 17:26)

13. Jesus förutsade att det ska komma fruktansvärda tecken (Luk 21:11)

14. Dödliga sjukdomar kommer att bli vanliga (Matt 24:7)

15. Den sista generationen kommer att vara mottaglig för ett märke på hand eller panna (Upp13:16)

16. Det kommer ett globalt ekonomiskt system (Upp 13:16-17)

17. En man kommer att kontrollera all bank och handel (Upp 13:17-18)

18. Hungersnöd kommer att bli vanlig (Luk 21:11/Upp 6:5-8)

19. Vi kommer se stora tecken på himlen (Luk 21:11)

20. Solen kommer att bränna människorna på jorden (Upp 16:8-9)

21. Nationen Israel kommer att födas på en dag (Jes 66:8)

22. Judarna kommer att församlas igen till Israel (Jes11:11, Hes 37:21-22)

23. Israel som en gång var en öken, ska blomstra i de sista dagarna, och exportera grödor till omkringliggande länder (Jes 27:6, 35:1-2)

24. Israel kommer att plantera vingårdar på landets berg (Joel 3:18, Amos 9:13,15)

25. Det hebreiska språket kommer att bli restituerat (Sef 3:9)

26. Jerusalem kommer att bli nedtrampat av hedningar till hedningarnas tidsålder är förbi. (Luk 21:24)

27. En värdsvid judeförföljelse förutses. (5 mos 28:37, Jer 29:18)

28. Alla omkringliggande nationer kommer att vända sig mot Israel (Ps 83:4-8, Sak 12:2)

29. Israel skulle bli delat/uppdelat (Joel 3:2, Dan 11:39)

30. Den östliga porten i Jerusalem kommer att vara stängd till Messias kommer tillbaka. (Hes 44:1-3)

31. Ett återuppfört tempel är förutsett (Dan 9:27, Mark 13:14, Upp 11:1-2)

32. Tempeloffer kommer att bli återinfört i Israel i de sista dagarna. (Dan 9:27, 12:11).

33. Ryssland (Magog) kommer att växa militärt och angripa Israel (Hes 38)

34. Turkiet (Meshech), Iran (Persien), Sudan (Kush) och Libyen (Put) kommer också att delta i attack på Israel. (Hes 38)

35. Floden Eufrat kommer att torka ut (Upp 16:12)

36. Asien (kungarna från Östen) kommer att kunna skicka en här på 200 milj. man. (Upp 9:14-16, 16:12)

37. En expansion i befolkningsantalet är förutsett (Upp 7:9,14)

38. Jordbävning kommer att drabba olika platser (Matt 24:7, Jes 24:19-20

39. Under och tecken som vilseför kommer att finnas i överflöd. (Matt 7:22-23, 24:24)

40. Människan kommer att älska sig själva (2 Tim 3:1-2)

41. Ungdomarna kommer att bli mer upproriska (2 Tim 3:2-3)

42. Människan blir mer materialistisk och njutningsälskande (2 Tim 3:1-5)

43. Jesus sa att hans barn kommer att bli hatade för Hans namn skull (Luk 21:17, Upp 6:9-11)

44. Världen rör sig mot en världsreligion (Upp 13:8,12 Upp 17)

45. Denna vildfarelses tid kommer att kännetecknas av stora tecken och under. (Matt 24:23-27)

46. Alla sanna kristna kommer plötsligt att försvinna, bortryckta av Gud till himlen. (1 Tess 4:15-17)

47. Förberedelse till ett globalt krig är förutsatt (Joel 3:9-14, Matt 24:22, Upp 16:14)

48. Det kommer att vara tecken i solen (Luk 21:25)

49. Många kommer att kalla sig själva Kristus (Matt 24:5)

50. Trotts många varningar och ändetidens profetior kommer många människor inte att vara på sin vakt när dessa händelser kulminerar. (Luk 21:34-36, 1 Tess 5:2-6)

51. Under vedermödan kommer många att vakna upp och omvända sig till Jesus och bli frälsta. (Upp 7:9-17, Dan 12:10)

52. Många från Egypten till Assyrien (Irak och mellanöstern) kommer att åkalla Herrens namn och bli frälsta. (Jes 19:16-25)

53. En del kommer att lämna sanningen för att de lyssnar till förförande andar och demoniska lärdomar. (1 Tim 4:1)

54. Människor kommer att förkasta den sunda läran och följa människors läror, som appellerar till sina egna lustar. (2Tim 4:3-4)

55. Många kommer att lämna de 10 budorden som den moraliska grundlagen. (Matt 24:12, Upp 9:12)

56. Avgudadyrkan kommer att bli större (2 Tim 3:2, Upp 16:9,11)

57. Sexuell omoral kommer att bli ohämmat (Jud 18, Upp 9:21)

58. Människor kommer att håna ändetidens tecken och säga: Dessa tecken har alltid varit där. (2 Pet 3:3-4)

Förakt för bibliska profetior

2 Pet 3:3 – Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst?

Att studera tidens tecken var inte en möjlighet som Jesus bara gav till dem som var intresserade. När Jesus sa: “Var därför vaksamma” (Matt 24:42), var det en generell befallning som han gav till alla troende. Jesus bjuder oss att leva i en ständig förväntan av hans återkomst, samtidigt med att han önskar att vi ska vara vakna inför den tid vi lever i.

Många lever utan att veta om, eller ha någon förståelse för det profetiska ordet. Man överser och blir inte väckta över de kraftiga varningssignaler vi upplever i världen i dag. I stället visar många apati och förakt över för dem som pekar på Bibelns profetior och tidens tecken. Dessa människor blir faktiskt ett tidstecken i sig själva, då den sista tiden ska präglas av människor, som kommer att ifrågasätta Jesus och hans tillkommelse.

Före det att det sker

Joh 13:19 – Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är.

Herren som är Alpha och Omega, begynnelsen och änden, är inte begränsad av tid och rum. En del av Guds karaktär, innebär hans unika förmåga att kunna se början till slutet på samma gång. Bara Herren, ensam i all sin makt, kan förutse både början och slutet, vet till 100 %, vad som skall ske framöver.

Den enda person som har bevisat sin gudomlighet genom att profetera framtidens händelser på förhand, är vår Herre Jesus.  Jesus tog upp GT:s princip i att profetera, och låta uppfyllelsen av hans ord bevisa hans trovärdighet. I flera tusen år har Herren säkrat och bevisat äktheten i det profetiska ordet, genom att låta hans ord få sin bokstavliga fullbordan. Han som själv är ordet (Joh 1:1-2) kommer att vaka över det, och se till att det kommer att gå i fullbordan, även det som gäller ändetidens slutskede. 

Tydliga löften för ändtiden

Jes 46: 9-11 – Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket.

Bibeln förutsäger många saker som ska hända i tiden innan Jesus kommer tillbaka. Herren säger att det är dessa tecken som vill visa på att hans ankomst är nära. Han önskar och vill att det profetiska ordet ska lysa upp i våra liv. Dessa gudsgivna profetior blev skrivna för mellan 1900 och 3500 år sedan, men Guds är trofast mot sitt ord och håller sina löften genom alla tider!

Även om en del av dessa löften inte kommer att få sitt uppfyllande under vedermödan men först efter, så är vår tids generation den som kommer att få uppleva och se dessa löften gå i fullbordan.

Jesus kommer snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com/