Sätt trumpeten vid din mun och blås alarm!

”Världen och skökokyrkan förbereder sig för den elfte årsveckan, men Herrens väntande församling förbereder sig för den sista basunens ljud.”

Blås alarm

Joel 2:1 – Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg

I 2012 talade Herren till mitt hjärta om sin snara återkomst. Han väckte mig ur min djupa sömn. Han talade högt, tydligt och klart, med en vädjan i sin röst. Jag steg upp ur min säng och ställde mig på husets tak. Jag satte trumpeten mot min mun och blåste alarm. Jag ropade med mina lungors fulla kraft, och proklamerade det ord han hade gett mig. Herrens budskap brann som en eld i mitt hjärta, med hopp om att någon ska lyssna och ta vara på hans ord.

Det är det ord som Herren gav mig, som jag har önskat att vara lydig mot, och det var det ordet som jag upplevde att jag skulle ge vidare. Så länge vi är på den här jorden, måste Guds församling vara salt och ljus i mörkret.

Profetiska händelser

I ett av mina tidigare inlägg citerade jag Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, som på ett mycket fint sätt uppsummerar den situation som världen befinner sig i:

“Världen står inför “formidabla” utmaningar, inklusive Covid, kriget i Ukraina och apkoppor. Vi står inför en formidabel konvergens av sjukdomar, torka, svält och krig, drivna av klimatförändringar, orättvisa och geopolitisk rivalitet”

Men innan vi har nått till det punkt vi befinner oss i dag, så har det varit en otrolig utveckling, där händelse efter händelse har fört oss till något som är helt avgörande, där det inte längre finns någon återvändo. Det profetiska ordet är överbevisande och kraftfullt och det visar sin trovärdighet genom sitt uppfyllande, till punkt och pricka.

Bara inom de senaste par år, har vi upplevt en världsomspännande pandemi, rekordhöga temperaturer, torka och global uppvärmning, katastrofala bränder och enorma mängder av flyktingströmmar. Vi har upplevt en katastrofal hungersnöd som berör millioner av människor, en rekordartat ekonomisk inflation och aktiekrascher på börsen, en mat- och energikris vi inte tidigare har sett maken till. Och till sist krig i Europa, som kan vara början på det tredje världskriget. Listan kan göras lång, men vi ser avgörande och stora tecken på område efter område.

Den 70:e årsveckan

Det för oss till den sista och fullständigt avgörande årsveckan som ligger framför oss. En tidsperiod som  är utan församlingens närvaro. Den helige Ande träder till sida, för att ge plats till en satanisk närvaro här på jorden. En ohelig treenighet tar form – Satan, den falske profeten och antikrist. 

Denna tidsålder och nådens hushållning som har varat i 2000 år får snart sitt slut, och Herren vet och känner när det ögonblicket kommer. Under årens gång, har jag ofta blivit förundrat över på det sätt som Herren bevisar sin gudomlighet på, som han gör genom att fullborda sitt ord till punkt och pricka, på rätt tid och rätt plats. Inget är tillfälligt, och Herren visar att hela ändetidens profetiska utveckling är hans och tillhör honom.

2021/2022 – Ett profetiskt år

Detta Shmita år som vi lever i, har från början varit profetiskt och avgörande. Den började på hösten 2021, och avslutas den 27 september 2022. I långt tid har Herren gett mig talet 21 och 22, i en samhörighet. Jag förstod inte varför, till dess att jag såg kopplingen till detta Shmita år 21/22. 

En ny årsvecka väntar, som mycket väl vara den sista som Daniel profeterar om i just Dan 9:27. Vi går här i höst in i den elfte årsveckan efter Israels pånyttfödelse som nation, och talet elva står för kaos och oordning. Men vem hade kunnat ana eller förutse den situation som världen befinner sig i just nu. Vem hade kunnat se det som föregår på det politiska, sociala och andliga området? Världen och skökokyrkan förbereder sig för den elfte årsveckan, men Herrens väntande församling förbereder sig för den sista basunens ljud.

Avslutning

2 Tim 4:8 – Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i försvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Jag fick smaka på den kärlek och längtan som Herren har efter att förenas med sin älskade och utvalda brud. Denna kärlek och evighetslängtan fyllde mitt hjärta. Jag fick lov till att se in i ögonen på den evige och fick märka den samma heliga eld, som en gång renade mig från syndens och mörkrets makt. Jag såg det djup och mörker som Han frälste mig från, och fick uppleva hur den mörkaste natt blev ljus. Jag längtar efter honom som frälste min själ, och jag längtar efter honom som kände mig före det att världen blev till. Mitt hjärta, mitt liv och allt som betyder något i det här livet, finns i honom och på grund av honom.

Jag vill leva, för att han lever. Jag vill vara hos honom, nära hans hjärta, för det är onaturligt för oss att vara åtskilda. Vi är skapade till att leva i hans kärlek och närhet, för evigt, för att aldrig skiljas igen. Jag har aldrig känt mig hemma i den här världen, och jag vet, att jag inte har något varigt hem här på jorden. Jag önskar att vara där han är, han som är meningen, början och slutet på mitt liv. Min Jesus lever, därför vill jag leva.

Jesus kommer snart!

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com