Ser vi en närstående rysk invasion av Sverige?

 

Jona 3:10 – När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte.

Vi har genom åren tagit del av flera utombibliska profetior som har med en rysk invasion av Sverige att göra. Det är alltid med tyngd och sorg i hjärtan att man läser dessa varningar som kommer med jämna mellanrum. Vi tror och hoppas att Herren genom sin nåd kommer att förbarma sig, och att Sverige får uppleva nåd och Herrens barmhärtighet på samma sätt som staden Ninive, när människorna ödmjukade sig och vände om från sina onda vägar (Jon 3:5–10).

Men jag har ändå känt en förmaning här på det sista, och upplevt att vi igen måste påminna oss om det som har förmedlats genom Herrens tjänare och tjänarinnor, genom syner, drömmar och visioner. Här delar jag några av de varningar som har förmedlats av Herrens tjänare:

Yonggi Chos varnande ord

Den sydkoreanska pastorn David Yonggi Cho, som var pastor för världens största församling, flyttade hem till Herren i 2021. Men han besökte Sverige vid flera tillfällen, och bland annat i 2018. Under sitt besök i Sverige fick han ett profetiskt tilltal till Guds församling:

”Efter att ha varit här i några dagar upplever jag något främmande i atmosfären. Med profetisk ande vill jag säga att Sverige står inför krig eller väckelse. Om ni inte ber mer om en ny väckelse, så kommer fruktansvärda krigstider över landet.

Jag har gråtit och bett över ert land och utifrån denna nöd och kamp ser jag i min ande detta som måste komma över er nation.

Ni tycker inte om att höra det här, men det bryr jag mig inte om. Jag säger bara det som Gud har lagt på mitt hjärta, att kommer det inte väckelse snart så kommer med hundra procents säkerhet Guds domar att drabba landet.

Jag är chockerad över den fria moralen. Jag ser hur ormen som bedrog Adam och Eva håller på att bedra er mitt i ert välfärdssamhälle och ni kan bara besegra den i Jesu Kristi namn. Mitt hjärta är tungt och mina ögon fyllda av tårar.

Vakna upp kära kristna i Sverige och känn ert ansvar inför Gud annars går landet sin undergång till mötes mycket snart. Om ni faller i likgiltighetens sömn kommer ni att höra krigslarm. Detta har Gud uppenbarat för mig sedan jag kom till Sverige. Jag vädjar till er i Kristi namn: Vakna innan det är för sent.” Slut citat. Inlägget är taget från Holger Nilssons hemsida.

Det är skarpa ord från Yonggi Cho, där han ger ett ultimatum från Herren. Om inte Guds församling ber om väckelse skulle konsekvensen bli krig över landet. Väckelse eller Guds domar, mörker eller Herrens härlighet.

Birger Claessons profetia

Birger Cleassons profetia har jag skrivit om ett flertal gånger. När man tar del av Birgers profetia som talar om in rysk invasion av Sverige, börjar det ryska anfallet med att inta städer i norra delen av Sverige, som Umeå och Östersund. Följe profetian blir hela Umeå jämnad med marken, och Östersund så gott som. Även Göteborg blir jämnad med marken, och den svenska militären kommer inte hålla stånd i de yttre bevakningarna i skärgården. I allt är det fem platser i Sverige som får ett gemensamt anfall på samma gång – Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm och Västervik.

I avslutningen i Birgers profetia, ser han mörkret falla över hela Sverige, men ut ur mörkret ser han en stor skara vitklädda gestalter som rycks upp mot himlen. Denne profetia utspelar sig i ”nådens hushållning”, när församlingen fortfarande är kvar på jorden. Mitt i detta mörker som Sverige upplever sker alltså uppryckandet, och Guds församling blir tagna hem till det himmelska. Så i följe denna profetia sker alltså uppryckandet i förbindelse med denna ryska invasion.

Ingvar Harknäs syn om världens sista dagar

Ingvar Harknäs, en broder som nu är hemma hos Herren, har skrivit en bok – Världens sista dagar, som bygger på uppenbarelseboken och syner som Ingvar fick från Herren. Jag hade själv nåden att vara i kontakt med denne underbare brodern, innan han gick hem till Herren. Ingvars syn bekräftar det som Birger såg och upplevde, och beskriver på samma sätt en rysk invasion av Sverige. Ingvar får på samma sätt som Birger, förståelsen av att uppryckandet sker under detta krig. Ingvar ser kvarlämnade utanför Pingstkyrkan i Västerås, och beskriver följande i sin syn:

”Jag ser nu små grupper av människor samlas utanför kyrkan och på de bänkar jag nyss beskrivit, ser jag en del ungdomar sitta och samtala under djupt allvar. De samlades antal kan knappast överstiga ett 20-tal. Jag ser en sjuttiofemårig man stödd på en käpp samtala med några äldre kvinnor utanför kyrkporten. På bänkarna ser jag förgråtna ungdomar sitta. En ung flicka på cirka arton år, lutar sitt huvud i sina händer och gråter förtvivlat. Vad jag ser i synen är de kvarlämnade förtvivlade människorna som kanske inte trott på budskapet om Herrens återkomst, trots att många förkunnat denna sanning.

Ingvar skriver senare i samma kapitel:

”När jag studerat de unga kvinnorna formas en fråga i mitt hjärta. Var är männen som har lämnats kvar och det svar jag får av Herrens Ande är att de är ute i kriget. Av det förstår jag att Herrens återkomst sker under ett krig.”

Det är en förtvivlad bild som Ingvar får av kvarlämnade människor. Människor som i sina hjärtan inte har tillhört Herren, och har därför blivit kvarlämnade. Ingvar får samtidigt förståelsen av att uppryckandet sker under ett krig.

Profetisk dröm om Sverige och Herrens återkomst

I 2018 så delade Holger Nilsson en profetisk dröm som en av hans prenumeranter hade haft. Jag tycker att den var talande, då den också innehåller en varning som har med Sverige att göra. Drömmen delades i 2018, för nästan precis fyra år sedan:

Här följer i korta ordalag det jag drömde:

”Jag befann mig på en grön äng. Omgivningen var harmonisk, och det verkade som det kunde ha varit himlen, eller något liknande. Jag ser en gestalt kommer gående mot mig. Jag frågar gestalten, vem är du? Personen ifråga svarar: Jag är Alfa och Omega. Omedelbart känner jag en stark närvaro av Herren, jag faller ner på knä i drömmen, och känner mig så ovärdig. En renhet var över platsen. Jag upplever att det är Herren som kommer till mig i drömmen. Han säger till mig fyra saker: ”Jag är Alfa och Omega, Jag är den Förste och den Siste. Jag är Början”; Då får jag se en soluppgång, ”men jag är också Slutet”; då får jag se solnedgången. Sedan sade Han: ”Se, jag kommer snart. Se jag kommer snart.” (Det sade han två gånger som för att understryka vikten och allvaret!) Sedan sade Han en sak till, som många nog bävar för. Allt ska prövas, men detta var vad Han sade i drömmen: ”Det kommer en dom över Sverige.” När Han sa detta, var det inte med glädje, utan det var sorg i Hans ögon. Jag såg inte ansiktet, men jag såg ögonen, och det första jag tänkte var: ingen människa kan ha sådana ögon, de var som lågor, som flammande eld, de liksom gnistrade på något sätt. Han hade en vit, lång klädnad och ett gult bälte, möjligtvis av guld, runt midjan. Så långt denna dröm.

Avslutning

Holger avslutar sedan inlägget med att skriva en kommentar till drömmen:

I drömmen varnas vi för att en dom kommer över Sverige. I anknytning till detta kan nämnas att vi tagit del av andra drömmar som förmedlats till oss om att Ryssland kan komma att gå in i Sverige. Med tanke på den senaste tidens utveckling bör dessa varningar tas på allvar. Det är dags för ett kraftigt andligt uppvaknande!

Jag instämmer med Holgers reflektion. Vi behöver ett uppvaknande för det profetiska ordet och tidens överbevisande tecken. Vi behöver ett uppvaknande inför dessa varnande profetiska hälsningar, som pekar på Herrens återkomst men också svåra tider över vår jord och vårt land. Vi behöver ett andligt uppvaknande, där den helige Ande får lov till att röra våra hjärtan på nytt. Där vi låter Herren förvandla våra liv med sin kärlek och nåd, och Herren får bli vårt allt och vårt ett. En nöd för vårt land, en nöd för våra städer och en längtan efter en genuin väckelse.

Han som har ögon som eldslågor, huvud och hår som vit ull som snö, fötter som skinande malm och en röst som väldiga vatten, söker våra hjärtan och önskar att göra det till sitt. Han som är Alfa och Omega, den förste och den siste, kommer mycket snart tillbaka.

Maranatha

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com