Som Bibeln förutsäger och varnar för ITS HAPPENING!! One World Religion 2022 | Chrislam | Pope Francis

OHLINS: I en världsreligion och pluralism ingår alla religioner med påven i spetsen. Vilka ingår i ”de tre abrahamitiska religionerna”? Judendom, Islam och Katolicism. Märk väl att det är katolicism och inte kristendom, som man felaktigt säger. Om man med ”kristendom” menar en religion, kan det möjligen stämma. Äkta kristen och biblisk tro är varken död religion eller katolicism.
Äkta kristen tro är detsamma som äkta messiansk tro: en levande tro och relation med Bibelns Gud genom Jesus [Yeshua] Kristus [Messias], genom pånyttfödelse, som erbjuds alla människor som omvänder sig, bekänner sin synd och tar emot frälsningens gåva.
Luk 24:45  Sedan öppnade han (Jesus) deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. 
46  Och han sade till dem: ”Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 
47  och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
I videon framgår att alla religioner är likvärdiga och ingen kan säga sig tro på den enda vägen. Att säga att ”Jesus är enda vägen” finns inte här. Det skulle gå emot judendom och islam och får naturligtvis inte yttras. Alla ”tror på samma gud, vi har bara olika religiösa uttrycksätt”, säger man här(!).

Källa: Elvor och Janne

Leave a Reply