Utombiblisk profetia som talar om ett snarligt uppryckande

Då val hålls i Israel, men ingen regering bildas är Messias ankomst nära.”


Jag hittade en högaktuell och mycket intressant artikel på apg29 hemsida, som är skriven av Holger Nilsson. Det är en utombiblisk profetia som tar utgångspunkt i en helt konkret situation, som Israel just nu befinner sig i. På samma gång är profetian knuten till ändetiden, och Jesu återkomst.
Yitzhak Kaduri

Profetian kommer från Yitzhak Kaduri, som var en högt aktad och karismatisk rabbin i Israel. Han var känd för att ha fotografiskt minne och kunde memorera både Bibeln, Talmud och andra judiska skrifter. Hans son, David Kaduri, berättar att han i det sista året innan sin död, hade mött Messias i en syn, och nästan bara drömde och talade om Messias och hans snara komma. Kort före sin död, avslöjade och skrev Yitzhak namnet på Messias på en lapp som skulle förseglas till han död. Sedeln skapade mycket röra, då det visade sig att det var Yashua, Jesu namn som stod på sedeln. Det är alltså samma rabbin som delar ytterligare en profetia som är knuten till Messias återkomst. 
Holger Nilsson skriver följande:
40-årig profetia

”Det är en 40-årig profetia som nu kan anknytas till den aktuella situationen i Israel. Profetian kommer från rabbinen Yitzhak Kaduri som var en märklig man se foto här ovan. Inte bara därför att han blev 108 år då han avled 2006. Han var en högt aktad, lärd och älskad lärare för många judar. Att så var fallet, det ger väl antalet av de som följde hans begravningståg som följdes av cirka 300 000 och Jerusalem var klätt av affischer som proklamerade sorg över den bortgångne rabbin Yitzhak Kaduri. Hans livsstil var den mycket enkla. Han levde ett liv i fattigdom, han åt lite, pratade och talade sällan. Trots detta så vann han mångas öron, när han väl framförde något.
Profetian

Han uttalade sig sällan men då han gjorde det skrevs det ner vad han sa. För 40 år sedan frågade man honom hur Messias ankomst syns i den praktiska politiken om Israel, eller syns den där? Hans svar var kort:
”Då val hålls i Israel, men ingen regering bildas är Messias ankomst nära.”
Så är situationen nu i Israel. Det är första gången i Israels historia som man inte har kunnat bilda regering. Dessutom är bilden så att Israel haft två val i år utan att det lett till regeringsbildning”.
Källa: https://www.apg29.nu/profetia-da-val-halls-i-israel-men-ingen-regering-bildas-ar-messias-ankomst-nara/
Allt ska prövas, men den situation som Yitzhak Kaduri beskrev i sin profetia är precis den vi upplever just nu. Planen är att israelerna ska rösta den 2 mars om ett par månader. Det betyder, att vi i princip har ett par månader kvar om denna profetia ska visa sig hålla. Det är väldigt intressanta och spännande tider.
Jesus kommer snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com/

Leave a Reply